Etiket: laiklik

'Ehl’i Sünnet’ Taraftarı Yahut Karşıtlığı Üzerine!

'Ehl’i Sünnet’ Taraftarı Yahut Karşıtlığı Üzerine!

1.Bizde nicedir kronikleşmeye işaret eden bir tartışma hasıl oldu. Ateşi yükseldiğinde kendini toplumsal planda hemen hissettiren bu tartışma, Ehl’i Sünnet ‘taraftarı’ yada ‘karşıtı’ olmaktır. Popüler Kur’an okumaları ve hadis ekolüne dayalı savunularla canlı tutulduğu için cepheleşme dahi oluştu denebilir. Detaylara girmeden önce konu ile ilgili olarak doğru bir değerlendirme yapabilmek için lazım gerek bir referans …

+ Read More

Laiklik Ve Müftülere Nikah Yetkisi

Laiklik Ve Müftülere Nikah Yetkisi

1.Bütün parlamenter sistemlerde olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal kesimleri temsil eden siyasi partiler, serbest seçim sistemi yoluyla yönetim yetkisi aldıklarında, anayasal çerçevede kalmak kaydıyla kendi sosyo-politik ve ekonomik tercihlerini uygularlar. Bu sebeple farklı partiler olarak var olurlar. TC Medeni kanununun nüfus müdürlüklerine ve belediyelere tanıdığı nikah akdi yapma yetkisinin Müftülüklere de tanınması, “laiklik” ilkesi öne …

+ Read More

Türkiye'nin Laikleri!

Türkiye'nin Laikleri!

1.Türkiye’de Müftülere nikah akdi yapma yetkisinin yasalaşması üzerine çıkan tartışmalarla ilgili olarak: 2.Memlekette kendilerini laik olarak niteleyip, laikliğin bekçiliğini yaptığını söyleyerek bu meseleye de beklenmeyen tarzda karşı çıkanlarımız, iki dünya savaşı arası tarihte kalmış, kendi zamanlarını durdurmuş, dolayısıyla siyaseten ‘gerici’ bir pozisyonda olduklarını bir kez daha ortaya koymuşlardır. Niye? İki dünya savaş arası dönemde Kilise ile …

+ Read More

Kur'an Niye Nazil Oldu?

Kur'an Niye Nazil Oldu?

1.Kur’an en temelde, sadece kendisi ezeli ve ebedi olan, ortağı, dengi, yardımcıları, ana babası ve evlatları olmayan bir Allah inancını tazelemek, kendinden başka ilah ve rab olmadığını doğru muhteva ve biçimiyle yeniden hatırlatmak için nazil oldu. Dünya hayatının kendisi ve insanların burada yapıp ettikleri her şeyin bu inanç ve ahiretle bağlantısı olduğunu bildirdi. İnsanlara ne …

+ Read More

Demokrasi Müslümanlara neden uymaz !

Demokrasi Müslümanlara neden uymaz !

1.Batılı epey çekti geçmişte monarkın mutlak iktidarını dengelemek ve sınırlamak için. Anayasal meclisi bu nedenle kurdu 2.Burjuva sınıfı çıktı meydana, halkı icat etti, monarkı devirip halk meclisini kurdu. Klasik demokrasiyi keşfetti. 3.Halk kendi kendini yönetecekti bu sistemde. İktidar seçimle gelip gidecek, mutlak iktidar sahibi olamayacaktı. Sosyal sözleşmeyi, anayasayı, anayasal garantiyi, kamuoyunu, kamu iradesini, hukukun üstünlüğünü …

+ Read More