Kategori: Siyer

Ebu Leheb Ölmedi Ebu Cehil’in Çadırı Duruyor

Ebu Leheb Ölmedi Ebu Cehil’in Çadırı Duruyor

1: İki karekter, ticarette ve siyasette iki lider tipini temsil ediyor bunlar; servet (ekonomik güç) ve sayısal (askeri güç) bakımından üstünlüğe sahipler. Bu gücü ve üstünlüğü nasıl elde ettikleri, herkese eşit olmayan kurallarla nasıl koruyup sürdürdükleri, bu güçle nasıl hükümranlık ettikleri ne kadar önemliyse; bu güç ve üstünlüğü kendilerine sağlayan toplumsal ve siyasal düzeni korumak …

+ Read More

SİYER NOTLARI 4: AKABE BİATLARI  

SİYER NOTLARI 4: AKABE BİATLARI  

1.Risaletin 11. Yılı hac mevsimiydi. O yıl hac yaz aylarından Haziran’a denk gelmişti. Resulullah Mina’da çadır kurmuş, hacca gelen kabileler arasında dolaşıyordu. Yesrib’den bir grup, kavimleri arasında süren iç savaşı bitirmeleri hususunda Kureyş’e hakemlik yapmaları niyetiyle de hacca gelmişlerdi ama Ebu Cehil dahil diğer liderler onların teklifini kibarca geri çevirmişlerdi. Kureyşliler, kendi ticaret yollarında önemli …

+ Read More

Siyer Notları 3: Mekke’de Ne Olmuştu

Siyer Notları 3: Mekke’de Ne Olmuştu

1.M.600’lerin başında Arap yarımadasındaki Mekke şehri, insanlık tarihinde çok önemli bir gelişmeye şahitlik ve mekânlık etmişti. Allah’ın gönderdiği son Kitap/Kur’an, vahiy elçisi/meleği Cebrail(s) tarafından, Peygamberler halkasının sonuncusu olan Hz. Muhammed’e dolayısıyla yeryüzüne indirilmeye başlanmıştı. Bu gelişme, yaratılışın başından beri duyurulduğu ve bilindiği halde çeşitli sebeplerle bozulmaya uğratılmış olan ‘tevhid dini İslam’ın’, sahih hâliyle yeniden duyurulmaya …

+ Read More

Siyer Notları 2: Mekke Toplumu ve Risâlet

Siyer Notları 2: Mekke Toplumu ve Risâlet

1.Hz. Muhammed, M.571’de Arabistan yarımadasının ortasında yer alan Hicaz bölgesi şehirlerinden Mekke’de doğdu. M.610 yılında Risâlet’le görevlendirildi, Peygamberlik döneminin 13 yılını bu şehirde geçirdi. Hz. Muhammed’in Mekke dönemi, Allah’ın gönderdiği son kitap olan Kur’an’ın yeryüzüne indirilmeye, elçisi eliyle tarihe, topluma ve hayata müdahale edilmeye başlandığı dönem olması sebebiyle özellikli bir dönemdir. Özellik, Risâlet vazifesinin duyurulup …

+ Read More

Siyer Notları 1: Tarih Şuuru ve Kavram Sistematiği

Siyer Notları 1: Tarih Şuuru ve Kavram Sistematiği

1. Tarih, kabaca geçmişte olup bitenlerin günümüze aktarılmış bir hikayesidir ama dünde kalmış, geçmiş zaman dilimiyle sınırlı ve alakalı bir anlatıdan ibaret bir hikaye değildir. Dolayısıyla ilkellikten mükemmelliğe doğru seyreden, gerisini terk edip her çağda yenilenen lineer bir gelişme ve evrimleşme de değildir. Tarih, toplumsal hafızayı kodlayan, değerler sistemini aktaran, iktidar itaat ilişkisini meşrulaştıran, sosyal statüyü …

+ Read More