Kategori: İslam

İslami Siyaset

İslami Siyaset

1: 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlatılan küresel operasyonlar, suni bir İslamcılık icat ederek İslami siyaseti tasfiye etti. Daha baştan söylemeli ki bir nimetin kadri, o kaybedildiğinde bilinir. 2: İslami siyaset insanlık tarihiyle yaşıttır; tevhidi inanç temelli bir varoluş, toplumsal ve siyasal ölçekte özgün bir hayat tarzı stratejisidir. Kendine has bilgi biçimiyle toplumsal siyasal bir …

+ Read More

Tarih, Toplum Ve Düzen

Tarih, Toplum Ve Düzen

1: İnsan, yapısal olarak kendi başına doğup yaşayamaz ve ihtiyaçlarını tek olarak karşılayamaz özellikte bir varlık olduğu için toplu halde yaşar, sosyal bir varlıktır. Toplu yaşamanınsa başından beri bilinen gerekleri, kuralları, uyulacak ortak sınırları ve iletişim kurma imkanları vardır. İnsanlar, yaratılışı ve yapısal özellikleri gereği en temelde yeme içmeye; giyinmeye; barınmaya; aileye ve üremeye; doğal …

+ Read More

Hayata Dair

Hayata Dair

1: Kur’an bir hayat kitabıdır; nakli bilgi/ilim olarak verili hakikattir dolayısıyla kendince reel gerçeklik olarak sosyal ve siyasi hayatı düzenler; aleme nizam vermek için gönderilmiştir. Bu kocaman lafları anlamak için hayat deneni kavramak lazımdır. Hayat derken neden bahsediyoruz, modern çağda parçalanmış bir hayat yaşandığına göre hangi hayatı anlayacağız? Nihayet nizamat vermek yahut düzenlemek ne ifade …

+ Read More

Ezan Arapça'mı

Ezan Arapça'mı

1: Vahiy yoluyla insanlığa naklen duyurulan ilahi mesaj hiç bir zaman yerli, milli, kavmi nitelikte ve temelde olmadı. Bunların bir ürünü ve sonucu olarak da gelmedi. Bir çağa, bir nesle ve tarihi bir zaman dilimine has kalmadı. Bir tarihte bir yerden başlamasıyla oradan hareket edip evrenselleşmesinin farkını anlamak gerekir. Bu ikisi biri birine karıştırılmamalıdır. Zira …

+ Read More

Adil ve Bağımsız Yargıya Dair

Adil ve Bağımsız Yargıya Dair

1. Cumhuriyet tipi devlet modelleri kurulduğunda, kendinden önceki devlet modellerinin “tekli iktidar” yapılarını temsil eden kral prens, sultan şehzade tipi yöneticileri tasfiye edilmiş, bunlara has iktidar tekellerini yeni dönemde “üçlü iktidar” olarak kurumlara paylaştırılmıştı. Bu gün hemen herkese ezber tekrarı yaptırılan “yasama-yürütme-yargı” üçlü iktidar yapısı, bunların birbirinden bağımsızlığı, kuramsal  ‘yasama meclisi, hükümet/iktidar ve yargı mekanizması’ …

+ Read More