Kategori: Aktüel

Dindarların Siyaseti

Dindarların Siyaseti

1: Dindarlıklarıyla tezahür edenlerin bir araya gelip siyaset yaptıkları parti silsilesinin sonuncusu olan Refah Partisine bağlı gençlik teşkilatları AGD ve MGV, Konya’da bilbortları ‘kitap ehlini dost edinmeyin’ ayetleriyle donatmış, böylelikle soyut düşmana karşı ‘direniş’ gösterip ‘cihad’ ettiklerini göstermiş!.. 2: Küresel kapitalist dünya düzeni, milliyetçi toplum örgütlenmesi, millileşmiş dini kimlik, tanımlı ulusa has kılınan siyasi iktidar, …

+ Read More

Özel Araçta Sigara Yasağı

Özel Araçta Sigara Yasağı

Önce 1970’lerde yaşanmış iki kıssa: 1: Almanyada, her gün tonlarca süt üretip satan bir besi çiftliğinde çalışan Türklerden biri, bir gün patronuna süt satışını artırmak için başka bir teknik bildiğini, uygulaması için izin vermesini ister. Çiftlik sahibi Alman buna sevinir, bilmediği bir tekniğin olduğunu düşünür, başarılı olursa ödüllendireceğini söyleyip bizimkine ineklerin yarısına uygulama yapmasını söyler. …

+ Read More

Sisi’ler Huday-i Nabit Mi

Sisi’ler Huday-i Nabit Mi

1: Modern ideolojik coğrafi tanımlara göre Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar, Uzak ve Yakın Doğu, Orta Doğu, Afrika.. 17. yüzyıldan başlayarak 20.yüzyıl başına kadar geçen zamanda sırasıyla Portekiz, İspanyol, Hollanda, Fransa, İtalya ve Britanya’nın işgal edip sömürgeleştirdikleri; geleneksel dil-kültür-milliyet-tarih-eğitim-iktisat-devlet anlayışlarının Batılılaştırıldığı; 1. Ve 2. savaş sonrası başlarına birer askeri diktatör yahut kurtarıcı kahraman dikip uluslaştırılarak ‘bağımsızlaştırılan’ …

+ Read More

Kadına Şiddet Yalanı

Kadına Şiddet Yalanı

Önce okuyun sonra kızın! 1: Modern çağda, endüstrileşmiş/tüccarlarmış her toplumda görülen, ‘kadına şiddet’ olarak markalanıp piyasaya sürülen mesele, son zamanlarda Türkiyede algı operasyonlarıyla sürekli dillendirilen mesele oldu. Modern olan her şeyde olduğu gibi bu meselede de görünen/gösterilenle gerçeklik aynı değildir; gerçeği görmek/bulmak isteyenler modern paradigmanın dışına çıkmak zorundalar; kolay olmasada.. 2: Şiddet, kategorik bir tutumdur, …

+ Read More

Müslümanların Depresyonu

Müslümanların Depresyonu

İnanç unsurları ile içinde yaşadığı toplumsal hayat uyumlu değil; napsın şimdi? İki seçeneği vardı; ya toplumsal hayatını inançlarına göre düzenleyip düzeltecekti yada inançlarını yaşadığı hayata uyarlayacaktı. İki şıkta bir şekilde bir sünnete, yaşam tarzına, sosyo-siyasi örgütlenmeye, hukuki kurallara uymayı gerekli kılıyordu lakin çağdaş dünya düzeninin sünneti, günlük hayattaki ferdi tercihler dahil her şeye hükümrandı. Depresyon …

+ Read More