Featured
1 Mayıs Riyakarlığı

1 Mayıs Riyakarlığı

1: Dürüst, teorisiyle toplumsal yaşamını bütünleştiren samimi ama nadir solcuları dışarda tutalım. 2: Marksizm; 1917 Bolşevik devriminin sanayileşmiş Avrupa ülkelerine yayılacağını, işçi sınıfının tarihsel özne olarak ortaya çıkıp sınıfsız bir toplum kuracağını bekledi. Daha evvelinde 1877’de başlayıp çok kısa süren devrimlerde İtalya, Almanya, Fransa gibi sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde şehirler ayrışmış, sosyalistlerin egemen olduğu kentlerde kurulan …

+ Read More

Featured
Kadın Hakları Sadece Kadın Hakları Mıdır

Kadın Hakları Sadece Kadın Hakları Mıdır

1: Ne çok tuttu; modern toplumsal ve siyasal yaşam şartlarında “kaybedenlerin” hak hukuk derken işin içine bi de kadın haklarını katmaları yok mu, ıslahat ve reform adına bayramlık görüntü gibi oluyor! Kaybetmek iki türlü görüntü veriyor; uluslarası arenada ülkeler bazında çevreye yerleşen ülkeler bazında ve her ülkenin kendi içinde çevrede kalan toplumsal kesimler bazında. Çevredekiler, …

+ Read More

Featured
Kavmiyetçilik

Kavmiyetçilik

Hep oldu, tarihsel ve sosyal her şartta kendini yenileyip yeni kalıplarda yenilendi. Modern çağda üstün milletçilik, çıkar grubu, ideolojik, bölgecilik, sınıfsal ve partici kimliğiyle kendini yeniden üretmeyi bildi. Klasik dönemde kan ve soy bağı, şefine ve ata kültüne bağlılıkla anlam kazanan kavmiyetçiliğin varlık gerekçesi ve kavmiyetçinin bilinçlenmesi, kendini, ötekine göre tanımlayarak kimlik kazanması ve tavır …

+ Read More

Featured
İslami Siyaset

İslami Siyaset

1: 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlatılan küresel operasyonlar, suni bir İslamcılık icat ederek İslami siyaseti tasfiye etti. Daha baştan söylemeli ki bir nimetin kadri, o kaybedildiğinde bilinir. 2: İslami siyaset insanlık tarihiyle yaşıttır; tevhidi inanç temelli bir varoluş, toplumsal ve siyasal ölçekte özgün bir hayat tarzı stratejisidir. Kendine has bilgi biçimiyle toplumsal siyasal bir …

+ Read More

Featured
Üretim Üzerine

Üretim Üzerine

1: Ancak üreterek kalkınır, güçlenir ve zenginleşiriz diyenlerin ne dediğini anlamak, doğrusu günümüz modern toplumsal örgütlenme biçimini anlamayı da sağlayacaktır. Bunun içinse sanayileşme aşamasında toplumsal yapıyı kendine göre yenileyerek şekillendiren kapitalist üretim biçimini ve üretim ilişkilerini anlamak icap eder; dolayısıyla Marks’ın dediklerinin ne manaya geldiğini de anlamak gerekir. Modern tarih anlatısı, insanlık tarihini kurgularken sosyolojik …

+ Read More

Featured
Müslümanların Depresyonu

Müslümanların Depresyonu

İnanç unsurları ile içinde yaşanılan reel toplumsal ve siyasal hayat uyumlu değilse n’olacak? İki seçenek kalır; ya toplumsal hayat inanç unsurlarına göre düzenlenip düzeltecek yada, inan unsurları yaşanana hayata uyumlu hale dönüştürülecek. İki şıkta bir şekilde bir ‘sünnete’, yaşam tarzına, sosyo-siyasi örgütlenmeye, hukuki kurallara uymayı gerekli kılıyor. Çağdaş dünya düzeninin sünnetiyse, günlük hayattaki ferdi tercihler …

+ Read More

Featured
Sadece Kur’an Diyenler

Sadece Kur’an Diyenler

1: Şayet iman etmek istiyorlar; yaratılış, varlık, varoluş, ölüm, ahiret, hesap, melek, vahiy, kitap, peygamber, Allah, ilah, rab gibi iman unsurları hakkında hakikati öğrenmek istiyorlarsa bir mesele yoktur; habire okusunlar, kendilerini şuurlandırsınlar. Ama o iman şuuruyla nasıl Müslüman olunması gerektiğini peygambere bakarak öğrenecek ve görecekler, onu takip edip rehber edineceklerlerdir. Çünkü; İman unsurlarının toplumsal hayatla …

+ Read More

Featured
Hasbi Rekabet Düşmanlıktan İyidir

Hasbi Rekabet Düşmanlıktan İyidir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye’de, ekonomik etkinliğin %60’dan fazlasını, nüfusun yarısından çoğunu teşkil eden mega kentlerde millet ittifakı, belediye yönetimlerini kazandı. Bunlar, gelecek başkanlık ve meclis üyeliği seçimi için elleri mahkûm iyi yönetim sergileyecekler; kendilerini gösterecekler. Türkiye bu benzer hali 94’te büyük şehirleri kazanan Refah Partili belediyelerde yaşadı. 28 Şubatta 97’de bu belediyeciliğe direnen …

+ Read More

Featured
Marka, Fasonculuk ve Venhar Kur’an Evi

Marka, Fasonculuk ve Venhar Kur’an Evi

1: Kapitalist nitelikli milliyetçi/ulusalcı toplumsal örgütlenmenin veya rasyonel davranan birey temelli toplumsal hayatın; kendine has laik demokratik siyasal kültürü ve düzeni olur; bu ikisi birbirini tamamlar, uyuşur. Serbest pazar ekonomisi de denen kapitalist düzende ‘telif hakları’ denen, tekelci sermayeyi ve soygun düzenini koruyan ‘lisans’ ve ‘patent’ hakları gibi tescilli haklar vardır. Bu sayede pazar piyasada …

+ Read More

Featured
Devrimi Kim Yapar

Devrimi Kim Yapar

1: Kelimeye takılmadan diyelim dünya son devrimci olarak Humeyni’yi tanıdı. Arap Baharına ve Venezuela’ya da bakınca devrimler çağı bitti, efendileri değiştirme çağı başladı diyenler haklı mı dersiniz? Elbette hayır; mesele devrimin ne olup olmadığını doğru muhteva ve şekille birlikte anlamakla, kimin devrim yapabileceğini kavramakla irtibatlıdır. 2: Yoksullar, sefiller, alttakiler, ezilenler, mazlumlar, mustazaflar.. bunlar her çağda …

+ Read More

Featured
Memed’im

Memed’im

1: Seçimler dolayısıyla ertelenen ekonomik ve mali tedbirler geldi çattı; iktidarın sıklıkla dillendirdiği beka meselesi hani! Yine bir fedakarlık ve yeni bir kahramanlık zamanıdır; cengimiz ekonomik cenktir bilesen! 200 yıldır ihtiyaç duyuldukça sürdürülen reformlardan ekonomi temelli olan yeni bir reform paketi daha; sermayeye, yerli yabancı para sahibine yeni teşvikler verilecek; üzerlerindeki yükler azaltılacak; ekstre yeni …

+ Read More

Featured
Tarih, Toplum Ve Düzen

Tarih, Toplum Ve Düzen

1: İnsan, yapısal olarak kendi başına doğup yaşayamaz ve ihtiyaçlarını tek olarak karşılayamaz özellikte bir varlık olduğu için toplu halde yaşar, sosyal bir varlıktır. Toplu yaşamanınsa başından beri bilinen gerekleri, kuralları, uyulacak ortak sınırları ve iletişim kurma imkanları vardır. İnsanlar, yaratılışı ve yapısal özellikleri gereği en temelde yeme içmeye; giyinmeye; barınmaya; aileye ve üremeye; doğal …

+ Read More

Featured
Milliyetçiliğe/Ulusçuluğa Dair

Milliyetçiliğe/Ulusçuluğa Dair

1: Çağdaşı liberalizm; küresel serbest pazar ekonomisi; evrensel insan hakları; ifade özgürlüğü; demokratik devlet ve serbest seçim hakkı gibi modern ilkelerin etkinliği ve yaygınlığı nedeniyle kendi ideolojik tarihlerinde uzun erimli mutlu olamayan ulusçular, dünyanın aldığı karmaşık son şekille mutlu olabilecekleri yeni bir fırsatı daha bulmuş olmalılar! En temelde Hıristiyan ve Müslüman ümmetçilik; ardından evrensel insan …

+ Read More

Featured
Hayata Dair

Hayata Dair

1: Kur’an bir hayat kitabıdır; nakli bilgi/ilim olarak verili hakikattir dolayısıyla kendince reel gerçeklik olarak sosyal ve siyasi hayatı düzenler; aleme nizam vermek için gönderilmiştir. Bu kocaman lafları anlamak için hayat deneni kavramak lazımdır. Hayat derken neden bahsediyoruz, modern çağda parçalanmış bir hayat yaşandığına göre hangi hayatı anlayacağız? Nihayet nizamat vermek yahut düzenlemek ne ifade …

+ Read More

Featured
Suriye’de Zalimi Gösterip

Suriye’de Zalimi Gösterip

1. Müslüman coğrafyada devam edegelen işgal ve saldırı operasyonlarını meşrulaştıran kapitalist dünya sisteminin lideri Amerika, Golan bölgesinin ‘tapusunu’ İsrail’e verdiğini ilan etti. O Golan bölgesi ki, 67 Müslüman İsrail savaşı sonucunda üçte ikisi halen İsrailin işgali altında. Arap baharı öncesinde baba Easad’a, Golanı vermek karşılığı İsrail’le barış teklifi yapıldığında kabul etmeyen Esad, şartları gereği israil’e …

+ Read More

Featured
Bir Vacibin Vücubu İçin

Bir Vacibin Vücubu İçin

Gerekli şeylerde vaciptir; hükmü bir Mecelle kaidesidir. Mecelle, Batı hukuk mantalitesini referans alıp yazılı yasa kodifikasyonunu tercüme ve taklit yoluyla İslam ümmetinin toplumsal yaşam biçimine aktaran hukuk metinleridir. Hangi akıl sorusunu cevaplamadan “akılla nakil çatışırsa akıl tercih edilir” diyen kaideyi ‘şer’ileştiren’ de Mecelle’dir. Mecelle, 1851 maddesiyle, 1400 yıllık İslam tarihinde ilk yazılı ‘anayasa’ metni olarak …

+ Read More

Featured
Toplumsal Düzen Toplumsal Din İlişkisi

Toplumsal Düzen Toplumsal Din İlişkisi

1: Toplumsal örgütlenme veya toplumsal yaşam biçimi ile toplumun ideolojisi veya toplumun dini arasındaki ilişki önemlidir. Bu ikisinden hangisi hangisini üretir sorusu, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı sorusu gibi cevabı olmayan absürt bir sorudur çünkü; Bunlardan biri olmadan diğeri olmaz, birbirlerini tamamlar, birbiriyle bütünleşir.. Türkiye’de yaşayan toplumun bu çağda dini ideolojisi neyse yaşam …

+ Read More

Featured
Toplumsal Yapı ve İdeolojisi

Toplumsal Yapı ve İdeolojisi

1: Toplumsal örgütlenme veya toplumsal yaşam biçimi ile toplumun ideolojisi veya toplumun dini aynıdır. Bu ikisinden hangisi hangisini üretir sorusu, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı sorusu gibi, cevabı olmayan absürt bir sorudur çünkü; bunlardan biri olmadan diğeri olmaz, bunlar birbirlerini tamamlar.. 2: Türkiye’de yaşayan toplumun bu çağda dini ideolojisi neyse yaşam biçimi de …

+ Read More

Featured
Din-i Mubin-i İslam

Din-i Mubin-i İslam

Ziya Gökalp, Birinci Cihan harbinde Çanakkale dahil Osmanlı illerinde devam eden istiklal cephelerinde çarpışanları; Dini mübini islam ve Türk yurdu için ölenler olmak üzere iki grupta değerlendirmişti. Biz o cihat cephelerini Galiçya (Balkanlar), Filistin, Kudüs, Kut’ul Amare, Şam, Yemen, Mekke, Medine olarakta biliriz. Osmanlı birinci Cihan harbinde yenilmedi; müttefiki Almanlar dolayısıyla hükmen yenik sayıldı. Bu …

+ Read More

Featured
Nietzsche’nin Türkiyeli Romantikleri Ya Da Yeni Zelanda

Nietzsche’nin Türkiyeli Romantikleri Ya Da Yeni Zelanda

1: Yeni Zelanda’da gerçekleşen katliamı ve sonuçlarını anlamaksa mesele; Meselenin özü, modern çağın dogmatik kabulü “aydınlanmış bilgi-modern sosyal hayat” yahut “bilimsel hakikat-reel sosyal gerçeklik” bağlantısı ve bağlamında düşünmekle irtibatlıdır.. Kendi ülkende “bilimi-devleti-siyaseti-iktisadı ve sosyal hayatı” İslamdan bağımsız bilgiyle düzenle, bunu doğal kabul et dolayısıyla bu bağlamda olup bitenleri görme, tepki verme, yani bu türlü sosyal …

+ Read More

Featured
Her Soru Sorulmaz, Her Sorunun Cevabı Yoktur

Her Soru Sorulmaz, Her Sorunun Cevabı Yoktur

Hz. Musa, Allah’ın katından kendisine özel ilim verilen salih bir kul ile yaptığı yolculukta beşeri, aklı temsil ediyordu; Allah bu kıssayı insanlara niye nakletti? Modern akıl malum; her şeyin tek rehberidir. Hakikati sadece o bulur, o bilir. Doğruyu ve eğriyi, güzeli ve çirkini o tayin eder. Onun kabul etmediği veya akli bulmadığı bir şey gerçeklik …

+ Read More

Featured
Pazara Sermaye Gerek

Pazara Sermaye Gerek

Neymiş, dünya nüfusunun yarısı vergi mükellefi değilmiş; hani 26 kişi var ya 3.5 milyar insanın toplam serveti kadar servete sahip olanlar, hah işte onlardan biri bunu diyen. Kadınları kast ediyor sermayedar hazretleri; geleneksel toplumsal hayatın parçalanmamış aile geleneğindeki kadını nasıl ayartıyor: Evlerde hapis, üreyip çocuk yetiştiren, okutulmadığı için cahil, ekonomik özgürlüğünü kazanamadığı için özgürleşip bireyseleleşememiş, …

+ Read More

Featured
Einstein Ve Düşünce

Einstein Ve Düşünce

1: Kulaklara küpe olacak bir büyük laf etmiş Einstein; “Herhangi bir sorun, onu yaratan düşünceye bağlı kalarak çözülmez.” Sorun sandığımız şeyler aslında, sorun olmadığı halde zihnimizde onları sorun yaptığımız için sorun oluyor; sorunlar, onları üreten düşüncenin kendisinden bağımsız değiller çünkü. Esaslı çözüm yada sorunların gerçekten halli, zihniyeti, düşünceyi, bakış açısını değiştirmekten geçiyor. Şu halde sorunlar, …

+ Read More

Featured
Serbest Pazar Ekonomisi Ya da Ticareti Denen

Serbest Pazar Ekonomisi Ya da Ticareti Denen

1: Önce birkaç şey:   Birincisi; Dünya yaratılalı ve kurulalı, bir düzene sokulup varlık aleminin yaşamasına uygun hale getirileli, Adem’in soyunun başından beri bir hukuk nizamı ve siyasi organizasyonla sorunsuz olmasa da, daha düzenli ve uyumlu bir topluluk halinde yaşayalı beri ticaret, serbest olageldi. Allah kulu kula, kapıyı kapıya muhtaç yarattı, birini diğerinden müstağni kılmadı, …

+ Read More

Featured
28 Şubat

28 Şubat

1: Ülkenin soyulduğu, PKK’dan daha tehlikeli gösterilen irtica tehdidinin vitrine çıkartılıp bahane gösterilerek zihinlere kazındığı, dindarların baskılandığı, generallerin holdinglerde ihale kovaladığı, halkın sırtından çalınanlarla şişirilen Oyak’ın subay hazinesine çevrildiği.. Satılık medya soytarılarının, soytarı TV show-man’larının, hırsız şirketlerin, torpilli yüksek bürokratların, halkı parçalayıp bir kısmını aşağılayan devlet partilerinin.. bu durumu elleri parçalanırcasına alkışladığı.. Hitlerden, naziler için …

+ Read More

Featured
Kurtarıcıya Ve Kurtulana da Bak Hele

Kurtarıcıya Ve Kurtulana da Bak Hele

Kendini kurtardı ya amcam teyzem, büyüklendi de kurtarmaya yeltendi diğerlerini; şu alicenaplığa bak, şu digerkamlığa bak, şu fedakarlığa bak hele, gözü yaşarası geliyor insanın! Önünde secde mi etmeliydik yoksa! Allah, kurtulan ancak kendisi için kurtulur buyurmadı mı? Yalan söyleyip bizi aldattı mı haşa.. Tefeciyi bildin mi tefeciyi, o misali düşün. O da kurtarıcıyım der hep. …

+ Read More

Featured
Seçim Denen

Seçim Denen

Her seçim bir tercihtir; şunu mu bunu mu alalım, şöyle mi böylemi yapalım tarzında bir karar vericiliktir. Hafife almayalım, dünya görüşünü/dini inanç ve yaşayışı gösterir o kararlar. Şu halde her bi seçim/tercih/karar; iyi, güzel ve doğru olanın neye göre iyi, güzel ve doğru olduğunu, dolayısıyla kötü, çirkin ve yanlış olanın neye göre olduğunu tayin eder. …

+ Read More

Featured
Kitli Pazar

Kitli Pazar

Resmen dolayısıyla cebren ülkece Batı uygarlığına geçmeye karar verildiğinde, mecburen Büyüklerimiz için zamanı ve mekanı yeniden amma seküler biçimde örgütlemek icap etti. Dolayısıyla fabrika, ticarethane, okul, resmî dairede geçen mesai günleri dışında bırakılan haftanın pazar günü isteyene, Mabette ibadete, meyhanede kafa çekmeye, evde temizlik ve çamaşır yıkamaya, sinemaya tiyatroya maça gitmeye, balık tutmaya, resim yapmaya, …

+ Read More

Featured
Post Modern Bir İcat: İnsan Olmak

Post Modern Bir İcat: İnsan Olmak

1: Neo-liberalizmin, neo-kolonyalizmin, neo-küreselliğin markalı ve tescilli ürünü olduğu besbelli bir söylem moda oldu şimdilerde; önce insan olmak. Soyut olduğu, hayali olduğu belli ama evrensellik vasıflarıyla donatılıp piyasaya sürüldüğü için oldukça cazip. Tüketime hazır.. Her yere çekilebilir, her kalıba sokulabilir bir varlık, bir tanım bu; kimliği yok, cinsiyeti yok, aidiyeti yok, milliyeti yok, ideolojisi yok, …

+ Read More

Featured
Türk Burjuvası

Türk Burjuvası

1: Kamu ihaleleriyle zenginleştiği, sadece kendi çıkarını ve kazancını ön planda tuttuğu, rant peşinde koşan bir rantiyeci olabildiği için, mevcuttan bağımsız ve özerk düşünmeyi, uzun vadeli hesap yapmayı, mesleğini ve geleceğini dolayısıyla ve doğal olarak, halkının ve ülkesinin çıkarlarını düşünemeyen, böyle düşünmeyi de öğrenememiş zenginler, olsa olsa iktidar zenginleri olurlar, dönemsel olarak parlayıp sönerler ama, …

+ Read More

Featured
Devrimcilik Zor Zenaattir

Devrimcilik Zor Zenaattir

1: Lenin ve yoldaşları ya da Bolşevikler Rusya’da devrim yaptıklarında sosyalist idealleri ve kuralları destekleyecek, yaşatacak ve koruyacak dolayısıyla tarım toplumu aşamasındaki Rus toplumunu devletsiz komin toplum aşamasına geçirecek, proleter sınıf bilincine ulaşmış, işçi sınıfı olarak örgütlenmiş bir sınıfı olmayan, çiftçi/köylü bir toplumda devrim yaptıklarını biliyorlardı. Ne yapacaklardı? Köylüyü sosyalist yapmayı teklif edeblere karşı Lenin …

+ Read More

Featured
Tanzim Satış Sistemi Ya da Serbest Ticaret

Tanzim Satış Sistemi Ya da Serbest Ticaret

1: 70’li yıllardı. Türkiye’de sosyalist idealle yola çıkan sosyal demokrat belediyeler, halka ucuza mal tedariki maksadıyla tanzim satış mağazaları kurmuşlar, dönemin iktidarınca da desteklenmişlerdi. Hatırlayanlar bilir, sonuç yokluk ve karaborsayı tetiklemişti. Bu tecrübeyi kaale almayan şimdiki iktidar, onca yıl sonra aynı yönteme başvurarak tanzim satış mağazaları açıp fiyatları artan temel gıda maddelerinde halka ucuz tedarik …

+ Read More

Featured
ETHOS İLE NOMOS YA DA KANUN İLE ETİK

ETHOS İLE NOMOS YA DA KANUN İLE ETİK

1: Hatırlayalım: Bin Ali Yıldırım başbakan iken bir konuşmasında, “bir konuda kanun varsa orada etik aranmaz” demiş, hemen hiç bir itiraz görmemişti.. Yazar Alev Alatlı, daha yakında davet edildiği ve başkanlık ödülü aldığı Beştepe’de yaptığı konuşmada “bir şey yasal olabilir ama ahlaki olmayabilir” deyip “ahlaka” vurgu yaptığında, 28 şubatı akıllarına getiren muhafazakarlar ayakta alkışlamış, günlerce …

+ Read More

Featured
Hümeyni İran’da

Hümeyni İran’da

1964 yılında ülkesinin dışına gönderildiği sürgün hayatının son durağı Fransa’dan, 1 şubat 1979 yılında bindiği bir charter yolcu uçağıyla devrimci bir siyasi lider olarak İran’a döndü. Aynı yıl ocak ayında Şah ülkesini terk etmişti.. Modern çağda dine dayalı, din temelli toplumsal ve siyasal bir devrimi gerçekleştirdiğinde tüm insanlığa üç büyük gerçeği gösterdi: İlki: Dünyayı, dinlerin …

+ Read More

Featured
Bir Devrin Sonu Ya Da Venezuela

Bir Devrin Sonu Ya Da Venezuela

1: 16. yüzyıldan sonra sanayileşme aşamasına geçmiş, güçlenmiş, askeri bakımdan üstünlüğü ele geçirmiş Avrupalı, okyanus ötesi ticareti ele geçirdiğinde Amerika kıtası dahil dünyayı fiili işgallerle, vahşi katliamlarla yahut siyasi nüfuz altına alarak sömürge haline getirmeye başladı. 15. Yüzyılın güçlü İtalya’sı, İspanya’sı, Portekiz’i nöbeti Hollanda’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye devrederek geri çekilmişti. 18.Yüzyıla gelindiğinde sanayileşme aşamasına geçmesi engellenen, …

+ Read More

Featured
Atatürk Borsası

Atatürk Borsası

Ocak 2019. Adam eski sıfatla Atatürkçü sınıftan yeni sıfatla Atatürkçü ‘piyasadandır’, bunların sıklıkla yücelttikleri kalpaklı kuvvacılardan. Yani şeriatçılara, sosyalistlere, liberallere baştan itibaren otomatik ‘düşman’ olanlardan. Eleştirmenlerin vasat bulduğu, tarihçilerin kaale almadığı bir kitap yazmış, adı Atatürk. Şimdi o kitaptan Atatürk’ün doğum tarihi kadar özel baskı yaptırıyor, çok özel fiyattan satışa çıkartıyor. Bu işleri bilen bilir, …

+ Read More

Featured
Alpaslan Kuytul Üzerinden Adalet

Alpaslan Kuytul Üzerinden Adalet

1: Ocak 2019, Furkan vakfının duyurusuna göre hapiste tutuklu bulunanlar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilip evlerine dönmüşler. Alpaslan Kuytul’un kendisinin çıkışta Bolu’da, evine dönüşte Adana’da dostlarına yaptığı konuşma medyaya düştü zaten. Eşi Semra hanım, aynı günün gecesinde misafir dolu eve gelen görevlilerin kötü muamele ederek onu alıp götürdüklerini, tekrar gözaltına aldıklarını yazdı. 2: Gerek Furkan …

+ Read More

Featured
Kölelik Kalkmışmış

Kölelik Kalkmışmış

1: Nasılda inandırdılar değil mi kölelik kalktı diye. Tersinden dinler insanları köle yapıyor propagandasıyla insanları ikna ettiler; zavallı yaptılar “özgürlük” peşine takarak avanakları! Hakikaten zavallı, bir kaç nesildir hem de. Kulağına fısıldananları hakikat sandı. Aklını modern putperestliğe teslim etmiş, kendi köleliğininin farkında bile değil, özgürlüğe secde ediyor. Nasıl olurdu da doğuştan sahip olduğu ‘haklarını’ kullanamazdı! …

+ Read More

Featured
Türkiye’nin Deistleri

Türkiye’nin Deistleri

1: Bu ülkede hemen her şeyde söylemle gerçek birbirinden farklıdır; şeylerin adı doğru konmaz, söylenmez. Tipik riyakarlık her şeye yansımış durumda. “Bizim” deistler de bu hakikatten müstağni değiller. Onlarda uymuş kalabalığa, ortama, şartlara, kendilerince dayanaksız olarak atıp tutuyorlar işte! 2: Deizm; ateizm, teizm gibi aynı kategoride, aydınlanma ve rönesans döneminde ortaya çıkmış, kapitalist uygarlığın sonucunda türemiş, …

+ Read More

Featured
Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

1: Müslim’i gayri-Müslim’i ayırım yapmaksızın dünya nüfusunun 1/3’ünün hissesine sex ticareti/köleliliği/turizmi ile yaşamak; 2/3’ünün hissesine başta futbol olmak üzere gösteri sanatları/sporları yoluyla uyuşturma ticareti/köleliği/turizmi ile yaşamak, düşüyormuş! 26 kişinin serveti dünyanın yarısının toplam servetine eşitmiş. Her ülkede nüfusun yüzde biriyse ulusal servet toplamının yarısından fazlasına sahipmiş. Matematik yalan söylemez demişler; modern çağın kurtarıcı mesihi küresel …

+ Read More

Featured
Aslan’ın Aslanlığı

Aslan’ın Aslanlığı

Siz hiç bir aslanın spor salonlarında, sahalarda antrenman yaparak ava çıktığına, avını kovaladığına rast geldiniz mi? Bizim İslamcılar parti, dernek, vakıf, şirketler, lux oteller, termaller, güzellik salonları, villalar ve medya plazalarında, İyi kazanmayı, iyi yerlere gelmeyi, sağlıklı ve uzun yaşamayı, kişisel gelişim ve hijyenik olmayı, çevre korumacılığı vs öğreniyorlar. Bu arada ve elbette; Kardeşliği, dayanışmayı, …

+ Read More

Featured
“İslamcıların” Modern Türkiye Serüveni

“İslamcıların” Modern Türkiye Serüveni

Hayat dediğimiz sosyal, siyasal, iktisadi, mesleki, hukuki, eğitim, sanat vs ortak yaşam alanlarını ve orada kurulacak beşeri münasebetleri yani, kamusal alanı kuran değerleri ve burada cereyan eden gelişmeleri tümüyle modernizme, modern değerlere terk, Teolojiye dönüştürülmüş dini telakki ile dini vicdana, eve, duaya, mabete ve soyut ahlaka has kılarak özelleştirip bireyselleştir, devlet laik olur birey değil …

+ Read More

Featured
Sızlanmalar Ne Çok Arttı

Sızlanmalar Ne Çok Arttı

1: Ne olduysa oldu son zamanlarda Türkiye dindarları arasından kimilerince ‘özeleştiri’ kimilerince nerede yanlış yaptık tarzı ‘günah çıkartma ‘seansları başladı! Toplumsal vaziyetten, siyasal ve iktisadi gidişattan doğan, geleceği belirleyecek eğitim ve sosyal hayattan bir rahatsızlık var o belli de, bu işin aslı ne, biz ona bakalım. Yahut buraya nasıl geldik onu bir sorgulayalım. İlk tespit; …

+ Read More

Featured
Teoloji

Teoloji

1: Kabaca tanrısal, tanrıyla irtibatlı bilgi/bilim demek. Tanrının varlığı, yaratıcılığı, kudreti, tekliği çokluğu, din kitap peygamber gönderip göndermediği gibi konu başlıkları ilgi alanıdır. Müslümanlıkta “kelam” ilmine denk geldiği söylenir fakat bu bir yanılsamadır. Teolojik konuları tartışmak başka bir şey, teoloji veya kelam ilmi/bilgisi üretmek başka bir şeydir. 2: İslam kelamı yahut felsefesi, muhkem ve değişmez …

+ Read More

Featured
Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

1: Kurtuluş teolojisi yahut ideolojisi Grek felsefesi, Roma hukuku, Hıristiyan ahlakı üçlüsünün insanlık tarihinde inanç olarak etkisi yaygın ve güçlü bir kabule dayandığı söylenmeli. Kurtarıcılık; Hıristiyanlıkta, uhrevi temelli mesiyanik yahut misyonerlikle yaygınlaştı, bunun karşıtı olarak benzerini üreten aydınlanmacılarda, bu dünya hayatıyla sınırlı mesiyanik sekülerliği etkin kılıp yaygınlaştırdı. Hıristiyanlıkta papaza suçunuzu ‘itiraf’ ediyor rahatlıyorsunuz, o da …

+ Read More

Featured
Seçme Seçilme Yahut Hadi Yine İyisiniz!

Seçme Seçilme Yahut Hadi Yine İyisiniz!

Greklerin filozof gibi filozofu Sokrattan bu yana demokrasi demogogların rejimi, aydınlanmadan bu yana da erdemli ve filozof olmayan sokaktaki sıradan insanların yasa yapıcı ve yönetici olarak seçildikleri bir rejim olarak bilinir. Bilirsiniz, ‘küçük insanlar kişileri, ortalama insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri konuşurlar’ derler. Küçüklerin çoğunluğu, ortalamanın orta sınıfı, büyüklerin azınlığı oluşturduğunu da bilirsiniz. Kişileri konuşanların …

+ Read More

Featured
Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

1: Her şeyi devlet ayarlı, gününü ve geleceğini aktüel politikaya ve politikacıya bağlayan bir ülkenin milleti, kendine has özellikler taşır; kamu sırtından beslenen iş adamı, işçisini satan sendika, sosyal yardıma bağlı ahali, kariyeri için bilim satan akademisyen ve aydın, çıkarını ilke edinmiş medya, sanatçı, sporcu ve meslek erbabı bu şartlarda, bu sayede gelişir. Bu tür …

+ Read More

Featured
İktidar Bozar mı ?

İktidar Bozar mı ?

1: Gavur aklı dedi ki “iktidar bozar, mutlak iktidar mutlak bozar!” Başka bir gavur aklı da “güç, bozar ve yeniden dizer.” dedi. İlk bakışta doğru gibi geliyor, ikna edici gözüküyor. Burdan hareketle her tür otoriteye dolayısıyla iktidara ve devlete kategorik olarak ideoloji ve değer yüklü reddiyeci yaklaşımı bir kenarda tutalım. İşin doğasına ve yapısına bakalım ve …

+ Read More

Featured
Black Friday

Black Friday

1: Black Friday: Amerika’da, yerlilerin sonbaharda hasatı yapılan tarım ürünleri için Tanrı’ya şükretmek manasına her yıl Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutladıkları ‘şükran günü’ bayramı vardı. Bu gün aynı zamanda yoksullara, muhtaçlara, yetimlere yardım edilen destek günü olarakta önemsenirdi. Benzer uygulama iklime ve coğrafyaya göre zamanı değişsede her yıl hasat mevsimi sonrasında hemen her toplumda uygulanan dinle …

+ Read More

Featured
Geçmiş Ola

Geçmiş Ola

1: Her ekonomik kriz aynı zamanda toplumsal sınıflar arasında kurnazca servet transferi de demektir. Sınıf deyince liberal dünya düzeninde geçerli olan “emek-sermaye, beyaz-mavi yakalı, eğitimli-eğitimsiz, kentli-kasabalı’ kategorisi artık yok. Bunun yerine; 1980’lerde geçilen Neo-liberal dünya düzeni aşamasında geçerli, ‘milli gelirden pay alan gruplar’ kategorisi var. Bu kategori gelir düzeyine ve milli gelirden alınan paya göre …

+ Read More