Featured
Devlet-Şirket

Devlet-Şirket

İttihatçılar iktidardayken Avrupalılar Osmanlı ülkesi için “Enver-land” derlermiş. Bu benzetme “Neder-Land”, “Doutsch-Land”, “Swıtzer-land” ile eş değer değildir, benzerlik yoktur. Son terimler “toprak ve onun üzerinde yaşayan halka” gönderme yapar, “… ların ülkesini” ifade eder. Enver-Land terimiyse, ‘Enver’in ülkesini/özel mülkünü/tek söz sahibi şirketini’ ima eder… Ülke ve halkın ‘devletle’ denenle ilişkisi nedir? Bir toprak parçasını alelade …

+ Read More

Featured
Müslümanları Nasıl Biliriz

Müslümanları Nasıl Biliriz

Soruyu, günümüz küresellik çağında, seküler ideolojik değer yüklü bir dünya görüşü ve pratiğinde ve günlük hayat içinde düşünelim. Önce bir tespit. Bu dünyada her şeyi izah etme, tanımlama, sınıflama ve etkileme gücüne sahip olan bir tek din var: “Sekülerizm.” Bu dinin pratiğini temsil eden bir mezhebi var: “Liberalizm.” Bu dinin arkasında ‘aşkın’ bir tanrı, mezhebinin …

+ Read More

Featured
Mehdicilik Mesihçilik Kurtarıcılık

Mehdicilik Mesihçilik Kurtarıcılık

Bu iş nasıl ve neden bi piyasa oluşturuyor, satıcı ile alıcıyı pazarda buluşturan sebepler neler olabilir? İşin bi tarafı şöyle: Gerçek hayattaki halinden muzdarip olanlar, hakkı hukuku birilerinin merhametine kalanlar, şu dünyada hak ettiğini bulamadığını sananlar olmasaydı kurtarıcı Mesih veya Mehdiler devreye girebilir miydi? İşin diğer tarafı da şöyle: Kendinde bi değer olmayan ezikler, madunlar, …

+ Read More

Featured
Fransız Ürünlerine Boykot

Fransız Ürünlerine Boykot

Neden ‘maddi-nesnel’ mamüllerin kullanılmaması çağrısıyla sınırlı tutuluyor da, o maddi nesnel malları kullanmayı ‘alışkanlık-ahlak’ edindiren ‘fikri-manevi’ mamülleri kapsamıyor? “Egemenlik-laiklik-cumhuriyet-medeniyet-girişimci birey-kapitalist nitelikli serbest ticaret-insan hakları bildirisi-eşitlik-kardeşlik-ulus..” gibi kavramlar, ilkeler ve çağrışımları mesela, bunlar orijinal Fransız ürünleridir; bunlara da boykot çağrısı yapılamaz mi? Yoksa bunlar ‘Batı kültürü, iktisadi ve siyasi menfaatini’ transfer eden, yerli pazarı ithal mallarına …

+ Read More

Featured
Faşistler Olmasa Faşizm Olur Mu

Faşistler Olmasa Faşizm Olur Mu

Soruya dikkat edilirse, olmaz. Çünkü kendisi sentetik bir kavram ve ideolojidir, dolayısıyla ideologları olmadan ideolojisi olmaz. Kaldı ki tarihsel zaman ve sosyal şartların ürünü olarak var oluşunu, varlığını sağlayan nedenlere borçludur. Nedenler değişirse sonuç da değişir kaidesine göre değişim denen şey ilerledikçe faşistler de değişir, faşizmin muhtevası da; diğer modern ideologlar ve ideolojilerde olduğu gibi. …

+ Read More

Featured
Sembolik Dindarlık

Sembolik Dindarlık

İman-amel ilişkisinde bi uyumsuzluk yahut ikisi arasındaki bağlantı kopmaya başlayınca, müminin enfusi/şahsi/içsel hayatını düzenleyen iman unsurları onun afaki/ahlaki/toplumsal hayatını düzenlemez olur. İman unsurlarıyla toplumsal hayat bütünleşmiyorsa burda bi sorun vardır denir. Denmelidir. Çünkü öz şekli belirler, şekil özü korur. Mahiyetten, içerikten, özden yoksun şekil veya semboller takvaya dönüşürde özü belirlemeye başlarsa, burda daha büyük bi …

+ Read More

Featured
Şef-Devlet, Kral-Devlet, Parti-Devlet Derken

Şef-Devlet, Kral-Devlet, Parti-Devlet Derken

Son 50 yılda diyelim ‘Şirket-Devlet’ modeli yaygınlaştı; tüm dünyada. Bakmayın siz ilerlemeci tarih yorumuna inananlara, ilkellikten mükemmelliğe doğru gelişen tarih/toplum çizgisi/şablonu içinden düşünen modernistlere, bunların ‘devlet’ kavramı modern zamanın icadıdır demeleri içi boş ‘lakırtıdır. İnsanlık tarihinde başından beri devlet/yönetim/iktidar denen vardı, çünkü insan hiç bir zaman tek başına doğup yaşamadı. En küçük toplumsal birim olan …

+ Read More

Featured
Postmodern Gavurluk

Postmodern Gavurluk

Klasik çağda ‘dehri’ler ve ‘naturalistler’ vardı; ilki her şeyi zamana bağlıyor, ikincisi doğada var olan nesnelere bakıp anlam ve değer çıkartıyor, paganizmi üretiyordu. Özetle diyorlardı ki; “Yaratıcı bir Allah yoktur; dünyayı düzenleyecek bir din göndermedi; seçilmiş bir peygamber de gönderilmiş bir kitapta yoktur; ölümden sonra yeniden diriliş ve hesap günü de olmayacak. Bu dünya hep …

+ Read More

Featured
Diktatörlüğün Demokratçası

Diktatörlüğün Demokratçası

Demokratik siyasal rejim biçimi, yeryüzünün “baldırı çıplakları” için propagandası/iknası hayli başarılı, ambalajı ‘al-beni’li iyi bi ‘üründü’; daha iyisi olmayan en faziletli model olarak sunulmuştu. Üzerinde yazan özellikleri ve kullanım şartları şuydu: Meşruiyet gökyüzünden yeryüzüne inecek tanrıdan beşere geçecek; sosyal sözleşmeden doğan yurttaşlık hakların devlet karşısında yasal olarak korunacak; herkesle eşit özgür yurttaş olacaksın; düşünce ve …

+ Read More

Featured
Tekasür Toplumu

Tekasür Toplumu

Postyapısal yahut postmodern temelli değişim ve dönüşüm 1980’lerin başına tarihe girdi: Kendi bilgi biçimi, inşa ettiği düşünüş ve zihinsel yapısı, getirdiği doğru yanlış ölçüsüyle değerler sistemini yeniledi, insan modelini inşa etti, toplumunu oluşturdu. Yaratılışa, varlık alemine, varlıklar arası münasebetlere ve gelecek tasavvuruna dair eski izah, anlam ve mahiyete müdahale ettiği için dünyaya bakışı değiştirdi, tarih …

+ Read More

Featured
Müslüman Züppelik

Müslüman Züppelik

Züppe; Türkçe lisanda taklit ve gösteriş budalası olarak tanıtılıyor. Züppelik, toplumsal alanda statü gösterisi, ekonomik alanda üst sınıf mensubiyeti, psikolojik tarafta eziklik belirtisine işaret ediyor. Tarife göre Müslüman ve züppe sıfatlarının ikisi bir arada, birlikte olmaz, biri varsa diğeri olmaz çünkü zıt şeyleri çağrıştırırlar… Postmodern kültür büyük çapta anlam ve mahiyetten yoksunu bıraktığı insanı teşhir …

+ Read More

Featured
Darbeler Tarihi

Darbeler Tarihi

Tarihte küçüklü büyüklü nerde bi toplu yaşam olduysa, orda hep darbeler olmuş. En temel sebep; iktidar olmanın güç ve imkanlarını ele geçirme, hükmetme hırs ve arzusunu tatmin etme, son sözün sahibi olarak ilahlık yapma. Dolayısıyla niye ben/biz değil de o/onlar… İktidar olmak, emretme gücünün tek kaynağı olduğu için ne kadar müthiş bi gurur kibir ve …

+ Read More

Featured
Darbeler Üzerine

Darbeler Üzerine

Tarihte küçüklü büyüklü nerde bi toplu yaşam olduysa, orda hep darbeler olmuş; bi şekilde olmuş. En temel sebep; muktedirin iktidarı paylaşmaması, yönetimde adaleti gözetmemesidir. Elbette iktidar olmanın güç ve imkanlarını ele geçirme, hükmetme hırs ve arzusunu tatmin etme, son sözün sahibi olarak ilahlık yapma duygusu da etkendir. Dolayısıyla niye ben yahut biz değil de o …

+ Read More

Featured
Tren Yolculuğu Dünya Hayatı

Tren Yolculuğu Dünya Hayatı

Bizde son yüz elli yıldır diyelim, demirden döşeli raylar üzerinde seyreden terenin makinisti aynı rotayı takip ediyor; menzil hep aynı: Wall-Street /Washington. Yani dünya sisteminin merkezi. Nerden binerseniz binin, kim olursanız olun rota ve menzil değişmiyor; tren aynı rotada gidip geliyor. Yolculardan müslüman olanlar da var, muhtelif duraklardan binmişler. Bunlar vagonlarda ters istikamete bakan koltukları …

+ Read More

Featured
Hepimizi Tuzcu Yaptılar

Hepimizi Tuzcu Yaptılar

Pazarlamacının biri, özel otosunda ailesiyle birlikte tatilden dönüyormuş. Sigarası bitttiği için güzergahtaki ilk kasabaya uğramış, bakkal arıyor. Girdiği ilk bakkal tamamen tuz doluymuş, bırakın sigarayı başka bakkaliye malzemesi dahi yokmuş. Yanlış girdim herhalde deyip ilerlemiş. İkinci, üçüncü derken tüm bakkalları tıka basa tuz dolu olarak görmüş. Doğal olarak meraklanmış, sonuncusuna sormuş: ‘Sizin buralarda balık, konserve, …

+ Read More

Featured
Din Nedir

Din Nedir

Çağımızda aydınlanmanın din tanımı çok yaygındır; bir inançtır; kişinin özelidir; politik olmayandır; bireysel ahlak ve ibadettir. Siyasal olarak örgütlenmeyendir. Liberal teori/kuram bunu savunur. Pratiğini elan tüm dünya yaşıyor.. Marksist teori/kuram tarih konusunda olduğu gibi din konusunda da aydınlamanın görüşünü benimser. Din konusunda bi adım daha atıp ‘egemen sınıfın yönettiklerini ikna etmek için ürettiği afyondur’ der.. …

+ Read More

Featured
Tiran

Tiran

Siyaset biliminde tek egemen; hukukun ve meşruiyetin kaynağı manasına kullanılıyor. Yargılanamaz sorgulanamaz olduğu için mutlak itaat edilendir. Yer yüzü tanrısı yani.. Siyaset teorisi ve devletler tarihinde modern olanın haklılığı için kötülenen önceki krallık sultanlık vs için markalanır. İki tip tiran tecrübesi yazıldı; ilki, hukuki yollar dışında devlet iktidarına el koyup, eski hukuku iptal ederek kendi …

+ Read More

Featured
Batıya Kaçmak

Batıya Kaçmak

Bu ülkede bitmeyen ‘yalan’ propagandalardan biridir; farklı siyasi görüşlerinden yahut farklı yaşam biçimi tercihlerinden dolayı arkını ifade edemediği, kendini güvende hissedip rahat yaşayamadığı, özgür olamadığı, ayrımcılığa uğradığı, baskı ve şiddete maruz kaldığı, geleceğinin karartıldığı vs gerekçelerle, insanlar neden Doğuya değil de Batıya kaçar, göçermiş?.. Kestirmeden gidersek şöyle bir yargı bizce yerindedir: Devrik siyasiler, yolsuzluğa bulaşmış …

+ Read More

Featured
İcma-i Ümmet

İcma-i Ümmet

Ümmet; şeri hukuk sistemine göre bir araya gelip şekillenmiş, var oluşunu bu hukuk sistemini müdafaa ve muhafaza ile sağlamış, geleceğini de bu yolla teminat altına almış müminler toplumunu, İcma; bu toplumun dünya işleri olarak bilinen toplumsal bütün işlerini görme ve sorunlarını çözme ‘yöntemini/usulünü/çözüm yolunu’ ifade eder.. Tarihsel gerçeklikte ve referans dönemlerinde Müslüman millet dünyevi bütün …

+ Read More

Featured
Adalet; Hak Edilendir

Adalet; Hak Edilendir

Modern tarihsel dönemde Müslüman milletlerin içinde bulundukları sosyo-politik ve ekonomik hal ve vaziyetin kaba resmi: “Geri kalmışlık; cehalet; çoğunluğa sefalet azınlığa imtiyaz; usulsüzlük yolsuzluk; güçlüye itaat zayıfa tiranlık; itiraz edene cehennem itaat edene cennet..” Nüfuslarının onbinde beşi ultra zengin (30 milyon dolar ve üzeri servet); binde yarımı zengin (1 milyon dolar ve üzeri servet). Bir …

+ Read More

Featured
‘Din Üzerine’ makalesine dip not

‘Din Üzerine’ makalesine dip not

Çağdaş paradigmanın Liberal ve Marksist iki mezhebinden ikincisinin din anlayışı şöyledir: Marksist literatürde toplumsal hayat, evrimleşme neticesinde bu günkü gelişmiş insanın türünün tarihe girip sosyal organizasyonu becermesiyle uygarlık başladı. İnsan’da bu sosyolojide var olmuştu. Toplum ‘üst yapı-alt yapı’ kategorisinde oluşur. Egemenler ve yönetilenler olarak sınıflaşır. Egemenlerin baskı aracı olan devlette burdan çıkar. Alt yapı ekonomik …

+ Read More

Featured
Din Üzerine

Din Üzerine

Üç yüz yıl var ki modern paradigma dini ‘özel’ yaptı; din kişinin, bireyin, ferdin ‘özeli’ oldu. Yaratılış, varlık alemi, varlıklar ‘kutsal-kutsal olmayan; aşkın-içkin’ ikileminde izah edilince, insanlar arasında kurulacak münasebetler de ‘kamusal-özel’ kategorisinde ayrıştırıldı. Bu düalizmin kökeni insanlık tarihi kadar eski dense yeridir; de, eskiden lokal olan bu izah ve pratiğin modern çağda küresel kabul …

+ Read More

Featured
İktidar Kimi Bozmaz

İktidar Kimi Bozmaz

Aslı bozuk, aslında bozuk olanları iktidar n’apsın; yapsa yapsa dürüst gözüken sahtekarları herkesin gözüne sokar. Hz Muhammed M626’dan sonra Arap yarımadasında hükümranlık tesis etti. Vefat ettiğinde, günümüz Avrupa coğrafyası kadar büyüklükte toprak üzerinde yaşayan 3 milyon insanı yönetiyordu. Hz Ebu Bekir Peygamberin vefatını fırsata çevirmek isteyen ve ayaklanan zalim kabile şeflerini, sahtekar kent yöneticilerini, ceberrut …

+ Read More

Featured
Gerçeğin Yeniden Kurgulanması

Gerçeğin Yeniden Kurgulanması

1980 sonrası hükümranlığını hemen her alanda ilan eden postmodern tezler, arkasındaki sermaye gücüyle ‘modern gerçekliği’ yeniden kurguladı. Bu işi, ideolojik değer yüklü kurgu, kavram ve anlamları yapı sökümüne uğratarak başlattı; kavramsal ve anlamsal hiyerarşiyi yeniden kurarak başardı. Sonuçta, insanla alakalı tarihi ve kültürel, dini ve ahlaki, insani ve adil ne kadar birikmiş değer, tavır, tutum …

+ Read More

Featured
Amerika’da Olanlar

Amerika’da Olanlar

Kapitalist ekonomik sistem ve demokratik siyaset düzen içinde bir ‘paylaşım kavgasına’ işaret eden sıradan bi kargaşa mı, ekonomik sistemi ve siyasal düzeni değiştirme amaçlı toplumsal ve siyasal değişimi başlatan bir kalkışma göstergesi mi? Tetikleyici sebebi büyütmez esas sebebe bakarsak olaylar geçici mi sonuna kadar gidici mi?. Soruya cevap vermeden önce bildiğimiz şu verileri bi sıralayalım: …

+ Read More

Featured
“Devletin Dini Adalettir”

“Devletin Dini Adalettir”

Yargı sözü üç kelimelik bir terkip. Terkibin kuruluşuna bakılırsa devlet esas, din ve adalet onun doğal birer bileşeni, mütemmim cüzleri oluyor. Terkipte ‘devlet, din, adalet’ kelimeleri soyut kullanılıyor; onları belirleyen, tanımlayan, sınırlayan ve adresleyen dayanak ve özellikler muğlak bırakılmış. Tefsire ve tevile muhtaç durumda. Şu halde bilinenlerden hareketle yorumlayalım.. Mütemmim kelimesi, hukuki bir terimdir; aslın …

+ Read More

Featured
Corona Sonrası Ve Sencer Hoca

Corona Sonrası Ve Sencer Hoca

Kaliteli analizler yapıldı mi kanımız kaynıyor!.. Sosyolog Sencer Ayata, küresel corona salgını sonrası oluşacak ekonomik zorluklardan hareketle orta sınıfın yoksullaşacağından, gelir ve statü kaybedeceğinden bahsediyor. Bu sınıf eğitimli oldukları için arayışa geçecek, toplumsal değişimler beklenebilir, diyor. Sosyalistler ve diktatörler bu sayede öne geçecek fırsat bulacak, başka seçenek gözükmüyor, diyor mealen. (T24) Hoca, orta sınıfı ‘küçük …

+ Read More

Featured
Müslümanlar Neyin Peşinde

Müslümanlar Neyin Peşinde

Uğrunda var olunacak bir şey varsa, o şey kıymetlidir; şartlar ne olursa olsun peşi hiç bırakılmaz. Zira iş varlık yokluk meselesidir. Ortaçağın modern çağa dönüşümünde yaşanan bilgi biçimi başta iktisadi alandaki, toplumsal ve siyasal alandaki değişim, insanlık tarihinde ve hayatında çok şeyi yeniledi. Daha önce bilinen ve uygulanan çok şeyi de ya yok etti yahut …

+ Read More

Featured
Dini-Seküler Bayram

Dini-Seküler Bayram

Sekülerizmin kurucu kavramlarının tümü dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır. Sonradan icat olduğu için kendini meşrulaştırma ve ikna yolunda başka türlüsü olamazdı. Modern dönemin siyaset ve hukuk bilimi otoritelerinden Carl Schmitt’ten bir kaç alıntı: Kadiri mutlak Tanrı, Kadiri mutlak kanun koyucu oldu.. İlahi mucizeyi dünyadan kovan modern hukuk devleti, olağanüstü hal ilanını mucizenin taşıdığı anlamla temellendirdi.. Tanrının inayeti …

+ Read More

Featured
Sizin Mesihiniz Kim

Sizin Mesihiniz Kim

Modern çağ aynı zamanda yeni icat mesihler yani kurtarıcılar çağıdır. Eski mesihler demode oldu çünkü bu günkü reel gerçeklikten kopuklar!.. Çoğunluğu teşkil eden insanlık grubu her daim zayıflardan, yoksullardan, acizlerden ve yönetilenlerden oluşur. Bunlar için ‘umut’ önemli tek şeydir. Hayatta tutunacak tek dallarıdır. Çünkü isyanı bilmez; korkar. Konuşamaz; sızlanır. Direnemez; gücünün farkında değildir. Örgütlenemez; aczini …

+ Read More

Featured
Yahudiler Üstün Bir Millet midir

Yahudiler Üstün Bir Millet midir

Baştan söylenmeli ki cevap; üstünlüğü nasıl ve neye göre tanımladığımızla irtibatlıdır. Şayet bilimde, teknolojide, sermayede, diplomaside üstün olmak üstünlük sebebiyse evet; Yahudiler diğer milletlere göre üstündür. Günümüz mali ve maddi alanında, dolayısıyla materyalist dünya görüşünde üstünlük yarışına katılmış dünyada milletleri üzerinde, onların sözleri hükümrandır.! Tıpkı, Hz Muhammed zamanında Arap yarımadasında ticari ve dini alanda lider …

+ Read More

Featured
“Peygamber Maliye Memuru Değildi”

“Peygamber Maliye Memuru Değildi”

Buyruğu; kendi hilafeti döneminde yeni “fethedilen Ortaasya ülke halkları cizye vergisi ödememek için Müslüman oluyorlar, emriniz nedir” diye soran komutan ve valiye yazdığı mektupla Halife Hz Ömer B. Abdülaziz’e aittir.. Halife’nin anneden dedesi Hz Ömer, hılafeti sırasında ‘halktan hazineye haksız yere bi kuruş vergi almanın, yakınlarına hazineden bir kuruş haksız menfaat sağlamanın’ Herakl’lik, Şah’lık, Kral’lık, …

+ Read More

Featured
“Yeni Moda” İslam’ın 5 Şartı

“Yeni Moda” İslam’ın 5 Şartı

“Adalet, emanet, ehliyet, maslahat, meşveret.” Kulağa hoş geliyor. O sebeple çok tuttu bu söylem. Bağlam ve şartlarla alakası kurulmazsa ilgi çekici de. Reel gerçekliği temsil eden verili sosyo politik ve iktisadi düzen içinden konuşulduğu, düzenin kendisine temas etmeden söylendiği içinse, etkileyici bir cazibe kazanması doğal. Bu şartlara, Fransız devrimin hediyesi ‘eşitlik ve kardeşlik’ ilkeleri de …

+ Read More

Featured
Coronacı Cerenacılar Modern Büyüyü Bozdu

Coronacı Cerenacılar Modern Büyüyü Bozdu

Bilim de bilim diye başladılar; kozmik düzeni, dünyayı, içindekileri kültürel olarak dönüştürmüş, varlığa bakışı değiştirmiş, varlıklar arasındaki ilişkileri de “faydacılık” temelinde yeniden kurmuşlardı. Kozmik düzen bozulmuş, doğa ve içindekiler nesneleştirilmiş, fıtri ve ahlaki sorumluluk terk edilmiş, tanrı rolüne soyunanlara doğa ve insan üzerinde hükümranlık etmenin yolu açılmıştı. Reformdu, aydınlanmaydı, İngiliz sanayi ve Fransız siyasi devrimiydi …

+ Read More

Featured
Cahiliye Hamaseti

Cahiliye Hamaseti

Kelime Arapça kökenli. İnsan etkinliklerinde “coşku” dolu bir “istek” ön şartı veya tasavvurunu; burdan hareketle beşeri münasebetlerde tavır ve tarz olarak ‘ön almayı, cesareti, bonkörlüğü, kahramanlığı, atılganlığı’ ifade ediyor. Öz olarak var oluşun anlamını ve amacı, şekil olarakta reel gerçekliğin ideal ile uyumunu gösteriyor.. Hz Muhammed zamanı cahiliye Arabında hamaset; “atalarının yolundan gitmek, tarihsel kahramanlarını …

+ Read More

Featured
“Sen Kimsin Ya!”

“Sen Kimsin Ya!”

Bir kaç gün önce Balıkesir civarında rutin bir polis kontrolü oluyor, çevrilenlerden birisi “yarbay”mış. Asayişten, huzur ve güvenden sorumlu, şu sıralar sağlıkçılar gibi ön cephede “savaşan”, vazifesi için titizlik gösteren, işinin gereğini yapan, sorumlu ve yetkili polis memuru ile “kontrol etme cüretinde bulunduğu “yarbay efendi” arasında geçen konuşma TV’lerde, sosyal medyada yayımlandı. Tablo bir yanıyla …

+ Read More

Featured
Totemler ve Tabuları

Totemler ve Tabuları

Grek filozofisi, onun takipçisi aydınlanmacı ‘rasyonel aklın’ ve ‘eleştirel yaklaşımın’ bilgisine göre Totem; tanrıyı, tabu; yasaklar dahil bu tanrının kurallarını ve ibadet şekillerini ve sembollerini temsil ediyor. Buna göre ‘dinler tabu’, din buyuranlar ‘totem’ oluyor. Sosyolojik ve biyolojik evrim geliştikçe ilkelinden mükemmeline doğru bunlar da gelişim gösteriyor, isim ve şekil değiştiriyor. İşte gök cisimlerine ve …

+ Read More

Featured
Şark Kurnazlığı

Şark Kurnazlığı

1: Erbakan,Bu ülkede ‘hakem’ ve ‘hizmetçi’ karakteri nedeniyle piyasaya müdahale etmeyen ama düzenleyici de olan Batı tipi ‘seküler liberal devleti’ savunan, kısa süreli iktidarında da savunduğunu uygulayan siyasi lider olarak tarihe geçti. Erdoğan,Devlet anlayışında esasta aynı ama detayda ton farklarıyla ayrışan CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin ve ilerici diktatoral solcuların varlık sebebi olan Şark tipi ‘kutsal devlet’ …

+ Read More

Featured
Müslümanlık Nasıl Test Edilir

Müslümanlık Nasıl Test Edilir

1: Müslümanlık, verili ve tanımlı bir kimliktir. Dayanağı, muhtevası ve sınırları tayin edilmiştir. Modeli gösterilmiştir. İsteyen kabul eder dahil olur. Kişisel tarafta ferdi tavır ve tutumlarla; toplumsal tarafta aile, komşuluk, ticaret, siyaset, sanat gibi insani etkinlik ve münasebetlerle belirginleşir. İki halin bütünleşmesiyle ortaya çıkar. Kimliğin icbar ettiği ‘farklı’ bi haldir. Başka bir deyişle enfüsi halin, …

+ Read More

Featured
Canım Cennet İstiyor Ama..

Canım Cennet İstiyor Ama..

1:Erzurumlu, kötü yaşanmış bir hayattan sonra yaşlanıp ölüm döşeğine düşmüş. Oğulcağızı, babasını iyi bir adam olduğu için cennetlik olacağı telkini ile teselli etmeye uğraşıyormuş. Nasıl bir hayat yaşadığını bilen baba oğula ‘canım cennet istiyor evlat ama günahlarım bırakmıyor’ diye cevaplamış. ‘Müslümanlar’ olarak devlet denenin gerek toplumla gerekse dinle ilişkisi bağlamında, onun kendi başına bir ilke …

+ Read More

Featured
Faşizme El Salla

Faşizme El Salla

“İstisnayı kim belirliyorsa egemen olan da, hükmeden de, emreden de odur. Kuralı koyan da. Tanrı da. Çünkü istisna kuralı hatırlatır ve yaşatır.” Dünya, özgürlükler rejimi olarak yutturulan demokrasinin kendi içinden sıklıkla faşizmi çıkarttığını, bunun da istisna olduğunu duymaya, görmeye, yaşamaya şerbetlidir. Faşizmi istisna olarak gösterenler bu sayede ancak demokrasiyi yüceltebildiler.. Şu tespiti yapalım önce: Demokrasinin …

+ Read More

Featured
Mazeretsiz Üç Cuma Meselesi

Mazeretsiz Üç Cuma Meselesi

Corona virüsü sebebiyle yeniden gündem oldu. Neymiş; ‘mücbir sebep’ var, cuma namazları bir süre kılınmasın; nasılsa makbul mazerette oluştu. Ne kötü üç cuma kılınmasa da olurmuş! Düz mantıkla “doğru” bir savunma. İslami tarihi Abbasi tarihçilerinden öğrenenlere de bu vesileyle gün doğdu: Nasılsa Emevi dinini din belledi toplum, Emevi adeti üzre kılınan cuma kılınmasa da olurmuş! …

+ Read More

Featured
“Savaş” Başladı mı

“Savaş” Başladı mı

Corona virüsü neden bu kadar büyütüldü, tüm dünyada insanlar neden bu denli etkili paniğe sürüklendi? Corona, daha çok ölümlere yol açan, kanıksanıp sıradanlaşmış bi çok sebebin yanında oldukça hafif kalır. Herkesin bildiği bu gerçek buna rağmen kıyamet alameti muamelesine tabi tutuldu. Bilinmeyen şey neydi o zaman? Corona’nın, yeni kurulmakta olan başka bir dünyanın, hayatın, yaşam …

+ Read More

Featured
Seni de Vurdular ‘Gülüm’

Seni de Vurdular ‘Gülüm’

Modern çağ, tarihsel ve toplumsal şartlar kendi modern insanını yarattı; insanı evrenin merkezine koydu. Dünyayı egemenliği altına almaya, her şeyi keyfince kullanmaya teşvik etti. ‘Olgu’, dediler, ‘değerden bağımsızdır, gerçek olandır.’ Ardından, ‘reel’ olan dediler, ‘olması gereken değil, olandır.’ Zihinler bozuldu, tavırlar değişti, münasebetler başkalaştı. Artık varsa yoksa menfaat, haz.. (Kadın cinsi olarak) Sana dedi ki; …

+ Read More

Featured
Dünyayı Yönetenler

Dünyayı Yönetenler

300 yıldır yönetiyor; insanlığa yol gösteriyor, etkiliyor ve yönlendiriyor. Kim bunlar; burjuva sınıfı, sermaye grubu. Hani liberal demokrat; kapitalist serbest pazarcı; endüstriyel toplumcu; sivil kentçi; pozitivist bilimci; özerk ve özgürlükçü; kârı ve menfaat dışında bi şey düşünmeyen rasyonel bireyci; insan haklarıcılar vardı ya, işte onlar. Hatırlanırsa, monarşiyi ve onun siyasal iktidarını; kiliseyi ve onun cemaatini; …

+ Read More

Featured
Tarihsizlik Belası

Tarihsizlik Belası

Sarılalı beri başımıza, Müslüman ümmet olarak ne gün görebiliyor ne izzet bulabiliyoruz. Kafirin aklını akıl, felsefesini ‘vahiy’, ahlaksız bilimsel bilgisini hakikat, katil teknolojisini güç bileli beri başımıza gelmeyen kalmadı. Tarih çok şey anllattı bize, ibret almak, hataları telafi etmek için.. Biz Mekkede kafirlere:“Cahilsiniz,Akılsız/sefihsiniz,Putperestsiniz,İlahlarınız hiç bir şeydir,Atalarınızda bir şey bilmiyordu..” dedik ve “İman edin kurtulun. Yani …

+ Read More

Featured
Şu Çılgın Türkler

Şu Çılgın Türkler

Akdeniz iklim kuşağından ya gözü karadır; duygusaldır, deli doludur. Sevdi mi delicesine sever gözü başka şey görmez; nefret etti mi kara toprak paklar.. Konuşmayı, diyalogu, dinlemeyi pek sevmez; üçü beşi bir araya geldi mi yüksek sesle çığrışır, herkes kendine konuşur dağılırlar. Ortasya çöllerinde at sürer gibi kentte araba kullanır. Öylesine bencildir ki kendinden gayrisini düşünmez, …

+ Read More

Featured
Parlamenter Demokrasi

Parlamenter Demokrasi

Kimin için, hangi sınıf için lüzumlu ve iyi bir siyasal rejimdir? Bakmayın öyle herkesin, her kesimin ya da ayırım gözetmeksizin halkın, yurttaşın, vatandaşın tümünün yararına en iyi rejim diye propaganda edildiğine. Aldanmayın öyle serbest ve adil seçim, herkese oy hakkı yoluyla yüce parlamentoda temsil ve yüce yasama organı teşkil edildiğine. Kapılmayın orda ortak akıl, tartışma …

+ Read More

Featured
Aşk Niye Bitti

Aşk Niye Bitti

Modern öncesi toplum insanı için aşık olmak, sevmek, bir insanı sevmekti. Gerçekti. Gönül işiydi. Doğa, içindekilerle birlikte insana dosttu; hepsi aşkı, sadakati ve Allah’ı hatırlatırdı. Varlıklar arasında ahlaki münasebet kurulurdu. Aşk o zaman, birine değer vermek, kıymet bilmek, bağlanmaktı; karşılıksız, hesapsız, safiyane bir tutukuyla. O sebeple şarkılar, türküler, hikayeler, ağıtlar, deyişler sevda üzerineydi. Müziğin tınısı …

+ Read More

Featured
Devlet Denen

Devlet Denen

1: Kabaca 15. yüzyıldan önce devlet, bir aileye, bir soya yahut bir hanedana has, bunların hükümranlığı altındaki özel bir ‘mülktür.’ Mülkün sahipleri saraylarda ve kalelerde ikamet eder. Şahsi varlıklardır; somuttur, göz önündedir, bilinir, ellenip dokunulabilirlerdi. A: Bunlar hukuku kendi belirlediği için hukukun üstündedir. Dolayısıyla hüküm ve buyruk onundur. Ordu onun ordusudur, mahkemeler onun mahkemesidir, yönettikleri …

+ Read More

Featured
Siyonist Yahudiler

Siyonist Yahudiler

Yüz yıllık anlaşma diye duyuruldu dünyaya. Olan bitenin özet hikayesi, Başkenti Kudüs kabul edilen ‘işgalci’ İsrail devletinin hükümranlık alanını genişletmesi; İsrail’in Filistinlilere ait olduğu halde daha önceden fiilen ‘çöktüğü’ yerleşim yerlerini hukuken mülküne katmasıdır. Her ne kadar Filistinlilerin kentsel/bölgesel bir otonom idari yapı hakkına kavuşacakları söylense de Filistinliler artık milliyetçi/ulusal Yahudi devleti ve toplumu içinde …

+ Read More

Featured
Bilim Sanat Vakfı Üzerinden

Bilim Sanat Vakfı Üzerinden

Meseleye nerden bakılsa şaz bi durumla karşılaşıyoruz. Vakfa kayyum tayin edilmesiyle harekete geçen vicdanlar için ne denebilir? 1: Evvelemirde; ‘bi şey yasal olabilir ama ahlaki olmaz’ savunması Türkiyede yasaların toplumsal ahlakla (kurucu unsurun İslam olduğunu unutmadan) uyumlu olmadığının cahili olmayı gösterir. Neden? Grekten bu yana Batılılarda nomos/yasa toplumsal etiği yansıtır; toplumsal değişim zamanlarında değişen yasalar, …

+ Read More

Featured
Diyanetin Faizi

Diyanetin Faizi

‘Bu ülkede her şey olunur rezil olunmaz’ sözü sıklıkla kendini hatırlatıyor. Diyanet, ‘zorunluluk, yoksulluk ve kamu’ gerekçeleriyle ‘özel’ bi faiz uygulamasına cevaz verdi.. İslam hukukunda hiç itiraz görmeyecek ortak kabul neydi: ‘hakkında nas bulunan bi meselede içtihat olmaz.’ Diyanette savunmasının ilk bölümünde bu kuralı tekrarlamış ama ama ikinci bölümdeki izahat berbat.. Kamu kurumudur, doğaldır, patronaj …

+ Read More

Featured
Medrese Üniversite İkilemi

Medrese Üniversite İkilemi

Birisi klasik dönemin diğeri onun modern versiyonunun adıdır ama aslında, ikisi de bize göredir. Teoride ikisi de ‘bilgi üretim merkezidir’.Bilgi; mahiyeti, nedeni, niyesi gereği üretim biçimiyle, bilgi felsefesi ve politikasıyla, sosyal, tarihsel ve evrensel gerçeklikle irtibatlıdır. Bilgi güçtür, iktidardır; doğrusunu söyler ve yaptırır ama baskıcı ve zalim yönetimlerin emrinde ve hizmetinde olmadığı sürece.. Bilginin bilgi …

+ Read More

Featured
‘Erken Ya Da Geç Evlilik

‘Erken Ya Da Geç Evlilik

1: Dünyanın hemen her toplumunda tarihsel zaman ve sosyal şartların ürettiği, şartlara göre değişkenlik arz edebilen gelenekselleşmiş uygulamalar Roma Devlet yasalarına yahut Katolik olsun Protestan olsun Kilisenin buyruklarına Sultan Halifelerin örfi yasaları yahut İslam hukukunun şeri hükümlerine vs dayanırdı. Gelenekselleşen uygulamalar, dayandıkları seküler yasa yahut ilahi kurallara göre oluşmuş toplumsal yapı ve siyasal düzenin birer …

+ Read More

Featured
Kasım Süleymani

Kasım Süleymani

1: Suikastle katlediliyor. Suikastçının arkasındaki açık açık emri ben verdim diyor; Trump. Amerikan bayrağı resmiyle de twet atıyor. Yani ‘racon kesiyor.’.. Türkçesi ‘herkes haddini bilecek!’ 2: Sevinenler; en başta İsrail, bu malum. Bölge rekabeti dolayısıyla Körfez ülkeleri, bu da anlaşılabilir malum. Ardından, memnuniyetini mesajlarıyla aleni izhar eden ama niyesini malumu izhardan zorlandıklarımız! ‘Omurga meselesi’ diyelim …

+ Read More

Featured
Ne Kadar Yerli Ve Millisiniz Ya Da Yerli Otomobil

Ne Kadar Yerli Ve Millisiniz Ya Da Yerli Otomobil

1: İmparatorluklar çağı çok dinli, çok mezhepli, çok dilli, çok kültürlü, sınır tanımaz coğrafyalarda yaşayan ümmet temelli toplumsal grupların, İslam ya da Hıristiyan dini egemenliğinde sultan ya da kralın dinden bağımsız siyasi hükümranlığı altında, Kendi içlerinde kendi işlerini halleden özerk cemaatler, dini gruplar olarak bütünleştiği ve yaşadığı bir ümmet birliği ve bütünlüğü modeliydi. Modern çağda …

+ Read More

Featured
ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ

ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ

Bu günkü cuma hutbesi niyetine sayın!. ‘Han-ı Yağma’ şiiri (Tevfik Fikret, Haziran 1912) Bu sofracık, efendiler ki iltikaama muntazırHuzurunuzda titriyor bu milletin hayatıdır; Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır!Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidirYiyin, yemezseniz …

+ Read More

Featured
ASGARİ ÜCRET MESELESİ

ASGARİ ÜCRET MESELESİ

1: Türkiye’de her yıl sonu asgari ücret tespiti ‘pazarlığı’ yapılır. Bu işe asgari ücret tespit komisyonu karar veriyor. Komisyonda 5’i hükümeti, 5’i işveren örgütlerini, 5’i de işçileri temsil etmek üzere toplamda 15 üye var. İşçileri, en çok üyeye sahip konfederasyon (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. Komisyon her aralık ayında dört kez toplantı yapıyor, sonuncusunda gelecek yılın asgari …

+ Read More

Featured
Ülkeye Şeriat gelecekmiş!

Ülkeye Şeriat gelecekmiş!

Garibim Kemalistlere gaz verenlere bakılırsa essah şeriat geliyo! Kapıdan içeri daldı dalacak! İki taraftan safları, cahilleri, gabin haline bürünmüşleri bi kenar edersek işi bilenler, bilinçliler, aklı başındakilerin inanıp ikna olması için ‘bir tek’ neden yok; nesnel olarak veri yok.. Kemalistleri gaza getirenlerin aklı fikri, iki dünya savaşı arası şartlarının egemen politikası ‘din düşmanı laiklik’te takılı …

+ Read More

Featured
Cennet İşportaya Düşer Mi

Cennet İşportaya Düşer Mi

1: Orijinal her ‘mamülün, ürünün, nimetin’ bir sahibi olur, onu kendi biçtiği bir bedelle piyasaya ve alıcılarına sunar. Fıkhi deyimle bu bir ‘bey’a’dır, ticari deyimle bir ‘alış-veriş’ konusudur. Özetle bedelini ödediğiniz o şey sizin olur. Fakat Nerde bir alış veriş, alış verişe konu bir şey varsa orda, her daim bi pazarlık, ticari kurnazlık, hile de …

+ Read More

Featured
Olur Mu Olur

Olur Mu Olur

1- 2500 yıl önce Yunanistan.. Demokrasinin ‘mülk sahipleri, yurttaşlık statüsüne sahip hükümranları’, aynı zamanda yönetici sınıfı oluşturan azınlıkla, Köle statüsündeki ‘kadınlar, köylüler, çiftçiler ve köleler’ arasında iç savaş çıkar. Alt sınıf isyan etmiştir. İki taraf çok zayiat verir, netice alınamaz, yok olup gitmektense uzlaşmak isterler. Taraflar, erdemiyle meşhur, orta sınıf mülk sahiplerinden yurttaş SOLON’u hakem …

+ Read More

Featured
Kalpler Niye Mühürlenir

Kalpler Niye Mühürlenir

1: Küfür, kalplerin derinliğine işlediğinde hidayet için dönüş imkanı kalmamıştır. Ebu Leheb örneğini düşünelim; Allah, daha sağlığında bu (adam ve karısının) tipolojinin cehennemlik olduğunu ilan etti. Adamı değil, adamı bu duruma düşüren sebepleri anlamak lazımdır. 2: Allah; bu türlere, geçmişte yaptığı iyiliklerin karşılığını bu dünyada fazlasıyla verir, ta ki iyiliklerinin karşılığı bitsin, ahirete sadece küfrü …

+ Read More

Featured
Bildik Türkiye İşte

Bildik Türkiye İşte

1: Modern çağda ‘görüntü’ ile ‘gerçek’ aynı değildi; görüntünün arkasındaki gerçeği bulmak için bilime, bilimsel verilere ihtiyaç vardı. Dikkat isterdi. 2: Kemalizm denenin aslında orijinal bir şey olmadığını; onun Fransız devrim ilkelerinin, Alman ulusalcılığının, İngiliz endüstriyel toplumsallığının karışımı yerli bir versiyonu olduğunu, Sovyetlerin, Batı kökenli kapitalist emperyalist yayılmaya karşı rekabet için ulusal bağımsızlık mücadelelerini destekleyen …

+ Read More

Featured
Aile Gettolaşma ve Cemaat Üzerine

Aile Gettolaşma ve Cemaat Üzerine

1: Müslümanlar, modern çağa geçişte karşılaştıkları tehdit ve tehlikeden kurtulup felaha ereceklerini umarak ellerindeki ilk ‘sarı öküzü’ vermişlerdi. Geldiğimiz menzilde felaha ermek bi yana daha beter halle hallendiler ama ellerinde verecek öküzleri de kalmadı! 2: Aile, sığınılacak son mevzii, savunulacak son kale midir? Aile yapısında oluşan ‘mülkiyet, mahremiyet, hiyerarşi, itaat, dayanışma’ vs ilişkileri, iktidar ilişkiler …

+ Read More

Featured
Demokrasinin Mürüvvetini Kimler Görür

Demokrasinin Mürüvvetini Kimler Görür

1: Özgürlük kavramı ve düşüncesi modern çağın bir icadıdır; insanın ‘yücelmesi’ ile özgürleşmesi aynı süreçle birlikte ortaya çıkmış; özgürlük, insanlığın en yüce değeri ve hedefi olarak sunulmuştur. Modern çağ endüstriyel toplum yapılanması, kapitalist serbest pazar ekonomisi ve serbest girişim temelli bir sosyal düzenleme, bir yaşam biçimidir. Bu toplumsal düzen, siyaset kuramı ve uygulamasıyla demokratik siyaseti; …

+ Read More

Featured
İnsanlık Suçu İşleyen Aydınlanmacılar

İnsanlık Suçu İşleyen Aydınlanmacılar

1: Hiç yüzleri kızarmadı; utanmak nedir bilmediler. Doğruyu; bilimsel aklın tasdikine, adaleti; ekonomik bölüşüme, özgürlüğü; kilisenin ve kralın baskısının kalkmasına irtibatlandırdılar. Kiliseyi ulusallaştırdılar; kralı katledip cumhuriyet ilan ettiler; eskiyi temsil eden yönetici sınıftan kaçamayanların tümünü sülalece giyotinle katlettiler. “Tanrıyı öldürdüler, her şey mübah oldu.” Yasa yapma yetkisini kendilerine tanıdıklarında kendilerini tanrılaştırdılar; her şey daha güzel …

+ Read More

Featured
Milliyetçiler Olmadan Milliyetçilik Olmaz

Milliyetçiler Olmadan Milliyetçilik Olmaz

1: Tıpkı, sosyalistler olmadan sosyalizm, laikçiler olmadan laisizm, liberaller olmadan liberalizm, kapitalistler olmadan kapitalizmin olmayacağı gibi. Neden? Bunların tümü sonradan icattır; aydınlanma teorisi ve projesinin ürünüdür; dolayısıyla türedidir. Tarihsel olarak hiç biri başından var değildi; dolayısıyla tarihleri de yoktu. Tarihsel kökleri ve referansları olmadığı için imgeleri, simgeleri, kutsalları, kahramanları da yoktu. Her biri belirli bir …

+ Read More

Featured
Postmodern ‘Müslümanlar’

Postmodern ‘Müslümanlar’

1: Son günlerde ‘düğün, mevlit, doğum ve yaş günü, evlilik yıldönümü kutlamaları; toplantı mekanları ve halleri, giysi ve eğlenceleri, ev mimarileri’ vs dolayısıyla zengin ve itibarlı Müslümanların kamuoyuna yansıtılan görüntüleri, epey bi tartışma konusu oldu. Kimileri bu hallerin Müslümanlığa yakışmadığından bahsederken kimileri de görgüsüzlüğe, kabalığa, sonradan bulmaya, gösterişe bağladılar işi. İki izah türüde bir gerçekliğe …

+ Read More

Featured
Devlet Niye Tanrı Devletlu Niye İlah ve Rabtır

Devlet Niye Tanrı Devletlu Niye İlah ve Rabtır

1: Önce bir şey: Modern tarih anlatısına, bu anlatıya dayalı bilgi biçimine, bu temelde oluşmuş düşünüş ve değerler sistemine göre tarih ve toplum aşamaları, kabaca iki grupta tasnif edildi; ‘klasik ve modern’ dönem. Buna göre klasik tarih ve toplum aşaması ‘ilkel gerici’, modern tarih ve toplum aşaması ‘uygar ve ilerici’dir. Doğal olarak daha olumlu ve …

+ Read More

Featured
Medeniyet Dediğin

Medeniyet Dediğin

Akif merhumun tariflediği gibi ‘bir canavar idiyse’ bu canavarlık, sadece Batı medeniyeti için miydi yoksa medeniyetin kendisine içkin miydi? Medeniyetten ne anladığımız, ona öznel olarak ne mana yüklediğimiz ‘önemli’ ama medeniyetin kendisini anlamak için bu yetmez. Medeniyet kelimesi Batıda gelişen sosyal toplumsal değişimin izahını anlatan bi kelime, iki yüz yıllık bi geçmişe sahip ve biz …

+ Read More

Featured
Demokrasi Derken

Demokrasi Derken

Demokrat olmanın ‘amentü’ şartları dersek ifadeyi güçlendirmiş, ondan muradı anlaşılır kılmış, iffetini korumuş oluruz. Tarihçesinden gelişim sürecine ve olgunlaşmasına kadar teorik ve pratik olarak belirli standartları oluştu; doğal olarak zıtlarıyla (ilahi dayanaklı yönetim biçimleri, ırsiyetle geçen krallık rejimleri, militarist yönetimler ve diktatörlükler) farkları da ortaya çıktı. Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte gelişti; zamanı ve mekanı laik …

+ Read More

Featured
Cumhuriyet Derken

Cumhuriyet Derken

1: Cumhuriyet, tarihsel zaman dilimlerinde, toplumsal şartların gelişmesiyle bağlantılı, sosyal değişim ve dönüşüm aşamaları gereği Müslüman milletin ortaya çıkarttığı bir ‘yönetim şekli’ olmadığı gibi, muhtevası, şekli ve bileşenleriyle Müslümanlara özel de değildir. Tarihin belli bir zaman diliminde (17-18. yüzyıl); belirli bir coğrafyada (Batı Avrupa); iktisadi gelişmelerin (sanayileşme) zorunlu olarak ortaya çıkarttığı değişim ve dönüşüm neticesinde oluşan ‘endüstriyel …

+ Read More

Featured
Dindarların Siyaseti

Dindarların Siyaseti

1: Dindarlıklarıyla tezahür edenlerin bir araya gelip siyaset yaptıkları parti silsilesinin sonuncusu olan Refah Partisine bağlı gençlik teşkilatları AGD ve MGV, Konya’da bilbortları ‘kitap ehlini dost edinmeyin’ ayetleriyle donatmış, böylelikle soyut düşmana karşı ‘direniş’ gösterip ‘cihad’ ettiklerini göstermiş!.. 2: Küresel kapitalist dünya düzeni, milliyetçi toplum örgütlenmesi, millileşmiş dini kimlik, tanımlı ulusa has kılınan siyasi iktidar, …

+ Read More

Featured
Ebu Leheb Ölmedi Ebu Cehil’in Çadırı Duruyor

Ebu Leheb Ölmedi Ebu Cehil’in Çadırı Duruyor

1: İki karekter, ticarette ve siyasette iki lider tipini temsil ediyor bunlar; servet (ekonomik güç) ve sayısal (askeri güç) bakımından üstünlüğe sahipler. Bu gücü ve üstünlüğü nasıl elde ettikleri, herkese eşit olmayan kurallarla nasıl koruyup sürdürdükleri, bu güçle nasıl hükümranlık ettikleri ne kadar önemliyse; bu güç ve üstünlüğü kendilerine sağlayan toplumsal ve siyasal düzeni korumak …

+ Read More

Featured
Üç Tarzı Siyaset; Devrim Ya Da Değerler Sistemi

Üç Tarzı Siyaset; Devrim Ya Da Değerler Sistemi

1: Osmanlı merkez illerinde geçen yüzyılın başında şekillenmeye başlayan üç tür siyasal ve toplumsal görüş ortaya çıktı; her birinin farklı değerler sistemi vardı dolayısıyla bunlar kendi içinde çatışmalıydı. Osmanlı yönetici sınıfından “sarayı-bürokrasisi-mollası-askeri-aydını” arasında sürüp gelen kuramsal ve yeniden örgütlenme hususundaki üç farklı siyasi anlayış, kabaca son 200 yıldır yıkılıp dağılması mukadder görünen Osmanlı devleti ve …

Featured
Barış Dini İslam Safsatası

Barış Dini İslam Safsatası

1: İslamın barış dini olduğu söylemi, modern çağda yeniden yapılanmış toplumsal örgütlenmenin, yenilenmiş ekonomik ve siyasal kurumsal düzenin şartları mucibince üretilmiş bir icattır; tersi, İslamın mutlak savaş dini olduğu manasını içermez. İslam, şeri/haklı bir gerekçe icap ettiğinde savaş dinidir, kendi barışını kurduğunda sulh dinidir. Bu iki şey, İslam milleti ve İslam devleti var olduğunda geçerli …

+ Read More

Featured
Zam Zulüm İlişkisi

Zam Zulüm İlişkisi

1: Halife Hz Ömer bir gün Salman’a sorar “ben halife miyim melik mi?” Melik kelimesi yerine ‘Herakl, Şah, Sultan, Emir, Başkan..’ sıfatlarını da koyabilirsiniz. Niye Salman? Mübareğin kökeni Fars/İran’dır, kendisi aristokrat soydandır, halife olmayan yöneticiyi, halifelik olmayan yönetim sistemini bilenlerdendir. İkisi arasındaki farkı Ömer’in kendisi de iyi bilir ama bu işin ayırdına vakıf dışardan bi …

+ Read More

Featured
Özel Araçta Sigara Yasağı

Özel Araçta Sigara Yasağı

Önce 1970’lerde yaşanmış iki kıssa: 1: Almanyada, her gün tonlarca süt üretip satan bir besi çiftliğinde çalışan Türklerden biri, bir gün patronuna süt satışını artırmak için başka bir teknik bildiğini, uygulaması için izin vermesini ister. Çiftlik sahibi Alman buna sevinir, bilmediği bir tekniğin olduğunu düşünür, başarılı olursa ödüllendireceğini söyleyip bizimkine ineklerin yarısına uygulama yapmasını söyler. …

+ Read More

Featured
Bir horoz varmış. كان هناك ديك

Bir horoz varmış. كان هناك ديك

Her sabah ezan okuyormuş. كان يؤذن كل صباح -Sahibi demiş ki :قال له صاحبه .“Tekrar, tekrar ezan okuma !لا تؤذن مرة أخرى .Yoksa tüylerini yolarım.”وإلا قصصت ريشك .Bu tehdit karşısında horoz korkmuş ve kendi kendine demiş ki :الديك بمواجهة هذا التهديد خاف وقال لنفسه – “Zaruretler haramı helal kılar.”الضرورات تبيح المحظورات – Canımı kurtarmak için …

Featured
Diktatörlüğün Tunç Yasası

Diktatörlüğün Tunç Yasası

Alman tarihçinin, tarihte toplumsal ve siyasal değişimlerin insanlar için çok şey değiştirmediğini ama Eski diktatör ve seçkinlerinin devrilip yerine yeni diktatör ve seçkinlerini getirdiğini söylediği, Tarihte olmuş devrimleri örnekleyerek yaptığı tespit.. Gerçekçi mi, aksini ispat için nesnel gerçeklik, başka türlü örneklikler gerek. Adam genelde haklı.. Bana sorarsanız en son Hz Muhammed ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Medine …

+ Read More

Featured
Sisi’ler Huday-i Nabit Mi

Sisi’ler Huday-i Nabit Mi

1: Modern ideolojik coğrafi tanımlara göre Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar, Uzak ve Yakın Doğu, Orta Doğu, Afrika.. 17. yüzyıldan başlayarak 20.yüzyıl başına kadar geçen zamanda sırasıyla Portekiz, İspanyol, Hollanda, Fransa, İtalya ve Britanya’nın işgal edip sömürgeleştirdikleri; geleneksel dil-kültür-milliyet-tarih-eğitim-iktisat-devlet anlayışlarının Batılılaştırıldığı; 1. Ve 2. savaş sonrası başlarına birer askeri diktatör yahut kurtarıcı kahraman dikip uluslaştırılarak ‘bağımsızlaştırılan’ …

+ Read More

Featured
Kadına Şiddet Yalanı

Kadına Şiddet Yalanı

Önce okuyun sonra kızın! 1: Modern çağda, endüstrileşmiş/tüccarlarmış her toplumda görülen, ‘kadına şiddet’ olarak markalanıp piyasaya sürülen mesele, son zamanlarda Türkiyede algı operasyonlarıyla sürekli dillendirilen mesele oldu. Modern olan her şeyde olduğu gibi bu meselede de görünen/gösterilenle gerçeklik aynı değildir; gerçeği görmek/bulmak isteyenler modern paradigmanın dışına çıkmak zorundalar; kolay olmasada.. 2: Şiddet, kategorik bir tutumdur, …

+ Read More

Featured
Ahlaka Dair

Ahlaka Dair

Toplum/millet denen sosyal varlık kuramsal ve uygulama olarak, insan kalabalıklarının bir araya gelip/getirilip bir bütün oluşturmasıyla varlık alanına girer. Bütünlük belirli kuralların varlığı, yasaklanan sınırların oluşmasıyla sağlanan bir dayanışmaya ve birliğe dönüşür. Kurallar ve sınırların uygulanması ve denetlenmesi için vazifeli yönetim denen siyaset/devlet organizasyonu ile otoriter bir güce ve düzene evrilir..   Tarih felsefesinde toplumla …

+ Read More

Featured
Ahlak Derken

Ahlak Derken

Klasik çağın geleneksel toplumlarının tümünde yasa, ‘nomos-namus-ahlak’tı; kurallarının dayanağı göksel/kutsal/tanrısaldı. Buna karşılık, Uygulama yetkisi yöneticinin elindeydi; o sebeple ona Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi/temsilcisi denir, ona itaat edilirdi. O da güttüğü koyunlarının çobanı, yönettiği ahalisinin/ailesinin babasıydı.. Modern çağın endüstrileşmiş, kentlileşmiş, sivilleşmiş, laikleşmiş tüm toplumlarında yasa ile ahlak/namus arasındaki bağ koptu; yasa ahlaktan bağımsız bir kategori oldu; dayanağı …

+ Read More

Featured
Zorbalık

Zorbalık

Ferdi fizik güce, çoklu sayısal ve maddi güce, örgütlü silahlı güce dayanarak zayıflara ve güçsüzlere çöküp, Onlara sövmek; onları dövmek; kibirlenip aşağılamak; keyfince emretmek; namuslarına canlarına mallarına el koymak; fırsatçılık yapıp kumpas kurmak ve hayatlarına kast etmek değildir. Bunlar asıl zorbalığın sonucu sıradan zülümlerdir; herkesin gücü yettiğine yapabileceği türdendir. Asıl zorbalık Allahın sözünü hepten yahut …

+ Read More

Featured
1 Mayıs Riyakarlığı

1 Mayıs Riyakarlığı

1: Dürüst, teorisiyle toplumsal yaşamını bütünleştiren samimi ama nadir solcuları dışarda tutalım. 2: Marksizm; 1917 Bolşevik devriminin sanayileşmiş Avrupa ülkelerine yayılacağını, işçi sınıfının tarihsel özne olarak ortaya çıkıp sınıfsız bir toplum kuracağını bekledi. Daha evvelinde 1877’de başlayıp çok kısa süren devrimlerde İtalya, Almanya, Fransa gibi sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde şehirler ayrışmış, sosyalistlerin egemen olduğu kentlerde kurulan …

+ Read More

Featured
Kadın Hakları Sadece Kadın Hakları Mıdır

Kadın Hakları Sadece Kadın Hakları Mıdır

1: Ne çok tuttu; modern toplumsal ve siyasal yaşam şartlarında “kaybedenlerin” hak hukuk derken işin içine bi de kadın haklarını katmaları yok mu, ıslahat ve reform adına bayramlık görüntü gibi oluyor! Kaybetmek iki türlü görüntü veriyor; uluslarası arenada ülkeler bazında çevreye yerleşen ülkeler bazında ve her ülkenin kendi içinde çevrede kalan toplumsal kesimler bazında. Çevredekiler, …

+ Read More

Featured
Kavmiyetçilik

Kavmiyetçilik

Hep oldu, tarihsel ve sosyal her şartta kendini yenileyip yeni kalıplarda yenilendi. Modern çağda üstün milletçilik, çıkar grubu, ideolojik, bölgecilik, sınıfsal ve partici kimliğiyle kendini yeniden üretmeyi bildi. Klasik dönemde kan ve soy bağı, şefine ve ata kültüne bağlılıkla anlam kazanan kavmiyetçiliğin varlık gerekçesi ve kavmiyetçinin bilinçlenmesi, kendini, ötekine göre tanımlayarak kimlik kazanması ve tavır …

+ Read More

Featured
İslami Siyaset

İslami Siyaset

1: 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlatılan küresel operasyonlar, suni bir İslamcılık icat ederek İslami siyaseti tasfiye etti. Daha baştan söylemeli ki bir nimetin kadri, o kaybedildiğinde bilinir. 2: İslami siyaset insanlık tarihiyle yaşıttır; tevhidi inanç temelli bir varoluş, toplumsal ve siyasal ölçekte özgün bir hayat tarzı stratejisidir. Kendine has bilgi biçimiyle toplumsal siyasal bir …

+ Read More

Featured
Üretim Üzerine

Üretim Üzerine

1: Ancak üreterek kalkınır, güçlenir ve zenginleşiriz diyenlerin ne dediğini anlamak, doğrusu günümüz modern toplumsal örgütlenme biçimini anlamayı da sağlayacaktır. Bunun içinse sanayileşme aşamasında toplumsal yapıyı kendine göre yenileyerek şekillendiren kapitalist üretim biçimini ve üretim ilişkilerini anlamak icap eder; dolayısıyla Marks’ın dediklerinin ne manaya geldiğini de anlamak gerekir. Modern tarih anlatısı, insanlık tarihini kurgularken sosyolojik …

+ Read More

Featured
Müslümanların Depresyonu

Müslümanların Depresyonu

İnanç unsurları ile içinde yaşadığı toplumsal hayat uyumlu değil; napsın şimdi? İki seçeneği vardı; ya toplumsal hayatını inançlarına göre düzenleyip düzeltecekti yada inançlarını yaşadığı hayata uyarlayacaktı. İki şıkta bir şekilde bir sünnete, yaşam tarzına, sosyo-siyasi örgütlenmeye, hukuki kurallara uymayı gerekli kılıyordu lakin çağdaş dünya düzeninin sünneti, günlük hayattaki ferdi tercihler dahil her şeye hükümrandı. Depresyon …

+ Read More

Featured
Sadece Kur’an Diyenler

Sadece Kur’an Diyenler

1: Şayet iman etmek istiyorlar; yaratılış, varlık, varoluş, ölüm, ahiret, hesap, melek, vahiy, kitap, peygamber, Allah, ilah, rab gibi iman unsurları hakkında hakikati öğrenmek istiyorlarsa bir mesele yoktur; habire okusunlar, kendilerini şuurlandırsınlar. Ama o iman şuuruyla nasıl Müslüman olunması gerektiğini peygambere bakarak öğrenecek ve görecekler, onu takip edip rehber edineceklerlerdir. Çünkü; İman unsurlarının toplumsal hayatla …

+ Read More

Featured
Hasbi Rekabet Düşmanlıktan İyidir

Hasbi Rekabet Düşmanlıktan İyidir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye’de, ekonomik etkinliğin %60’dan fazlasını, nüfusun yarısından çoğunu teşkil eden mega kentlerde millet ittifakı, belediye yönetimlerini kazandı. Bunlar, gelecek başkanlık ve meclis üyeliği seçimi için elleri mahkûm iyi yönetim sergileyecekler; kendilerini gösterecekler. Türkiye bu benzer hali 94’te büyük şehirleri kazanan Refah Partili belediyelerde yaşadı. 28 Şubatta 97’de bu belediyeciliğe direnen …

+ Read More

Featured
Marka, Fasonculuk ve Venhar Kur’an Evi

Marka, Fasonculuk ve Venhar Kur’an Evi

1: Kapitalist nitelikli milliyetçi/ulusalcı toplumsal örgütlenmenin veya rasyonel davranan birey temelli toplumsal hayatın; kendine has laik demokratik siyasal kültürü ve düzeni olur; bu ikisi birbirini tamamlar, uyuşur. Serbest pazar ekonomisi de denen kapitalist düzende ‘telif hakları’ denen, tekelci sermayeyi ve soygun düzenini koruyan ‘lisans’ ve ‘patent’ hakları gibi tescilli haklar vardır. Bu sayede pazar piyasada …

+ Read More

Featured
Devrimi Kim Yapar

Devrimi Kim Yapar

1: Kelimeye takılmadan diyelim dünya son devrimci olarak Humeyni’yi tanıdı. Arap Baharına ve Venezuela’ya da bakınca devrimler çağı bitti, efendileri değiştirme çağı başladı diyenler haklı mı dersiniz? Elbette hayır; mesele devrimin ne olup olmadığını doğru muhteva ve şekille birlikte anlamakla, kimin devrim yapabileceğini kavramakla irtibatlıdır. 2: Yoksullar, sefiller, alttakiler, ezilenler, mazlumlar, mustazaflar.. bunlar her çağda …

+ Read More

Featured
Memed’im

Memed’im

1: Seçimler dolayısıyla ertelenen ekonomik ve mali tedbirler geldi çattı; iktidarın sıklıkla dillendirdiği beka meselesi hani! Yine bir fedakarlık ve yeni bir kahramanlık zamanıdır; cengimiz ekonomik cenktir bilesen! 200 yıldır ihtiyaç duyuldukça sürdürülen reformlardan ekonomi temelli olan yeni bir reform paketi daha; sermayeye, yerli yabancı para sahibine yeni teşvikler verilecek; üzerlerindeki yükler azaltılacak; ekstre yeni …

+ Read More

Featured
Tarih, Toplum Ve Düzen

Tarih, Toplum Ve Düzen

1: İnsan, yapısal olarak kendi başına doğup yaşayamaz ve ihtiyaçlarını tek olarak karşılayamaz özellikte bir varlık olduğu için toplu halde yaşar, sosyal bir varlıktır. Toplu yaşamanınsa başından beri bilinen gerekleri, kuralları, uyulacak ortak sınırları ve iletişim kurma imkanları vardır. İnsanlar, yaratılışı ve yapısal özellikleri gereği en temelde yeme içmeye; giyinmeye; barınmaya; aileye ve üremeye; doğal …

+ Read More

Featured
Milliyetçiliğe/Ulusçuluğa Dair

Milliyetçiliğe/Ulusçuluğa Dair

1: Çağdaşı liberalizm; küresel serbest pazar ekonomisi; evrensel insan hakları; ifade özgürlüğü; demokratik devlet ve serbest seçim hakkı gibi modern ilkelerin etkinliği ve yaygınlığı nedeniyle kendi ideolojik tarihlerinde uzun erimli mutlu olamayan ulusçular, dünyanın aldığı karmaşık son şekille mutlu olabilecekleri yeni bir fırsatı daha bulmuş olmalılar! En temelde Hıristiyan ve Müslüman ümmetçilik; ardından evrensel insan …

+ Read More

Featured
Hayata Dair

Hayata Dair

1: Kur’an bir hayat kitabıdır; nakli bilgi/ilim olarak verili hakikattir dolayısıyla kendince reel gerçeklik olarak sosyal ve siyasi hayatı düzenler; aleme nizam vermek için gönderilmiştir. Bu kocaman lafları anlamak için hayat deneni kavramak lazımdır. Hayat derken neden bahsediyoruz, modern çağda parçalanmış bir hayat yaşandığına göre hangi hayatı anlayacağız? Nihayet nizamat vermek yahut düzenlemek ne ifade …

+ Read More

Featured
Suriye’de Zalimi Gösterip

Suriye’de Zalimi Gösterip

1. Müslüman coğrafyada devam edegelen işgal ve saldırı operasyonlarını meşrulaştıran kapitalist dünya sisteminin lideri Amerika, Golan bölgesinin ‘tapusunu’ İsrail’e verdiğini ilan etti. O Golan bölgesi ki, 67 Müslüman İsrail savaşı sonucunda üçte ikisi halen İsrailin işgali altında. Arap baharı öncesinde baba Easad’a, Golanı vermek karşılığı İsrail’le barış teklifi yapıldığında kabul etmeyen Esad, şartları gereği israil’e …

+ Read More

Featured
Bir Vacibin Vücubu İçin

Bir Vacibin Vücubu İçin

Gerekli şeylerde vaciptir; hükmü bir Mecelle kaidesidir. Mecelle, Batı hukuk mantalitesini referans alıp yazılı yasa kodifikasyonunu tercüme ve taklit yoluyla İslam ümmetinin toplumsal yaşam biçimine aktaran hukuk metinleridir. Hangi akıl sorusunu cevaplamadan “akılla nakil çatışırsa akıl tercih edilir” diyen kaideyi ‘şer’ileştiren’ de Mecelle’dir. Mecelle, 1851 maddesiyle, 1400 yıllık İslam tarihinde ilk yazılı ‘anayasa’ metni olarak …

+ Read More

Featured
Toplumsal Düzen Toplumsal Din İlişkisi

Toplumsal Düzen Toplumsal Din İlişkisi

1: Toplumsal örgütlenme veya toplumsal yaşam biçimi ile toplumun ideolojisi veya toplumun dini arasındaki ilişki önemlidir. Bu ikisinden hangisi hangisini üretir sorusu, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı sorusu gibi cevabı olmayan absürt bir sorudur çünkü; Bunlardan biri olmadan diğeri olmaz, birbirlerini tamamlar, birbiriyle bütünleşir.. Türkiye’de yaşayan toplumun bu çağda dini ideolojisi neyse yaşam …

+ Read More

Featured
Toplumsal Yapı ve İdeolojisi

Toplumsal Yapı ve İdeolojisi

1: Toplumsal örgütlenme veya toplumsal yaşam biçimi ile toplumun ideolojisi veya toplumun dini aynıdır. Bu ikisinden hangisi hangisini üretir sorusu, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı sorusu gibi, cevabı olmayan absürt bir sorudur çünkü; bunlardan biri olmadan diğeri olmaz, bunlar birbirlerini tamamlar.. 2: Türkiye’de yaşayan toplumun bu çağda dini ideolojisi neyse yaşam biçimi de …

+ Read More

Featured
Din-i Mubin-i İslam

Din-i Mubin-i İslam

Ziya Gökalp, Birinci Cihan harbinde Çanakkale dahil Osmanlı illerinde devam eden istiklal cephelerinde çarpışanları; Dini mübini islam ve Türk yurdu için ölenler olmak üzere iki grupta değerlendirmişti. Biz o cihat cephelerini Galiçya (Balkanlar), Filistin, Kudüs, Kut’ul Amare, Şam, Yemen, Mekke, Medine olarakta biliriz. Osmanlı birinci Cihan harbinde yenilmedi; müttefiki Almanlar dolayısıyla hükmen yenik sayıldı. Bu …

+ Read More

Featured
Nietzsche’nin Türkiyeli Romantikleri Ya Da Yeni Zelanda

Nietzsche’nin Türkiyeli Romantikleri Ya Da Yeni Zelanda

1: Yeni Zelanda’da gerçekleşen katliamı ve sonuçlarını anlamaksa mesele; Meselenin özü, modern çağın dogmatik kabulü “aydınlanmış bilgi-modern sosyal hayat” yahut “bilimsel hakikat-reel sosyal gerçeklik” bağlantısı ve bağlamında düşünmekle irtibatlıdır.. Kendi ülkende “bilimi-devleti-siyaseti-iktisadı ve sosyal hayatı” İslamdan bağımsız bilgiyle düzenle, bunu doğal kabul et dolayısıyla bu bağlamda olup bitenleri görme, tepki verme, yani bu türlü sosyal …

+ Read More

Featured
Her Soru Sorulmaz, Her Sorunun Cevabı Yoktur

Her Soru Sorulmaz, Her Sorunun Cevabı Yoktur

Hz. Musa, Allah’ın katından kendisine özel ilim verilen salih bir kul ile yaptığı yolculukta beşeri, aklı temsil ediyordu; Allah bu kıssayı insanlara niye nakletti? Modern akıl malum; her şeyin tek rehberidir. Hakikati sadece o bulur, o bilir. Doğruyu ve eğriyi, güzeli ve çirkini o tayin eder. Onun kabul etmediği veya akli bulmadığı bir şey gerçeklik …

+ Read More

Featured
Pazara Sermaye Gerek

Pazara Sermaye Gerek

Neymiş, dünya nüfusunun yarısı vergi mükellefi değilmiş; hani 26 kişi var ya 3.5 milyar insanın toplam serveti kadar servete sahip olanlar, hah işte onlardan biri bunu diyen. Kadınları kast ediyor sermayedar hazretleri; geleneksel toplumsal hayatın parçalanmamış aile geleneğindeki kadını nasıl ayartıyor: Evlerde hapis, üreyip çocuk yetiştiren, okutulmadığı için cahil, ekonomik özgürlüğünü kazanamadığı için özgürleşip bireyseleleşememiş, …

+ Read More

Featured
Einstein Ve Düşünce

Einstein Ve Düşünce

1: Kulaklara küpe olacak bir büyük laf etmiş Einstein; “Herhangi bir sorun, onu yaratan düşünceye bağlı kalarak çözülmez.” Sorun sandığımız şeyler aslında, sorun olmadığı halde zihnimizde onları sorun yaptığımız için sorun oluyor; sorunlar, onları üreten düşüncenin kendisinden bağımsız değiller çünkü. Esaslı çözüm yada sorunların gerçekten halli, zihniyeti, düşünceyi, bakış açısını değiştirmekten geçiyor. Şu halde sorunlar, …

+ Read More

Featured
Serbest Pazar Ekonomisi Ya da Ticareti Denen

Serbest Pazar Ekonomisi Ya da Ticareti Denen

1: Önce birkaç şey:   Birincisi; Dünya yaratılalı ve kurulalı, bir düzene sokulup varlık aleminin yaşamasına uygun hale getirileli, Adem’in soyunun başından beri bir hukuk nizamı ve siyasi organizasyonla sorunsuz olmasa da, daha düzenli ve uyumlu bir topluluk halinde yaşayalı beri ticaret, serbest olageldi. Allah kulu kula, kapıyı kapıya muhtaç yarattı, birini diğerinden müstağni kılmadı, …

+ Read More

Featured
28 Şubat

28 Şubat

1: Ülkenin soyulduğu, PKK’dan daha tehlikeli gösterilen irtica tehdidinin vitrine çıkartılıp bahane gösterilerek zihinlere kazındığı, dindarların baskılandığı, generallerin holdinglerde ihale kovaladığı, halkın sırtından çalınanlarla şişirilen Oyak’ın subay hazinesine çevrildiği.. Satılık medya soytarılarının, soytarı TV show-man’larının, hırsız şirketlerin, torpilli yüksek bürokratların, halkı parçalayıp bir kısmını aşağılayan devlet partilerinin.. bu durumu elleri parçalanırcasına alkışladığı.. Hitlerden, naziler için …

+ Read More

Featured
Kurtarıcıya Ve Kurtulana da Bak Hele

Kurtarıcıya Ve Kurtulana da Bak Hele

Kendini kurtardı ya amcam teyzem, büyüklendi de kurtarmaya yeltendi diğerlerini; şu alicenaplığa bak, şu digerkamlığa bak, şu fedakarlığa bak hele, gözü yaşarası geliyor insanın! Önünde secde mi etmeliydik yoksa! Allah, kurtulan ancak kendisi için kurtulur buyurmadı mı? Yalan söyleyip bizi aldattı mı haşa.. Tefeciyi bildin mi tefeciyi, o misali düşün. O da kurtarıcıyım der hep. …

+ Read More

Featured
Seçim Denen

Seçim Denen

Her seçim bir tercihtir; şunu mu bunu mu alalım, şöyle mi böylemi yapalım tarzında bir karar vericiliktir. Hafife almayalım, dünya görüşünü/dini inanç ve yaşayışı gösterir o kararlar. Şu halde her bi seçim/tercih/karar; iyi, güzel ve doğru olanın neye göre iyi, güzel ve doğru olduğunu, dolayısıyla kötü, çirkin ve yanlış olanın neye göre olduğunu tayin eder. …

+ Read More

Featured
Kitli Pazar

Kitli Pazar

Resmen dolayısıyla cebren ülkece Batı uygarlığına geçmeye karar verildiğinde, mecburen Büyüklerimiz için zamanı ve mekanı yeniden amma seküler biçimde örgütlemek icap etti. Dolayısıyla fabrika, ticarethane, okul, resmî dairede geçen mesai günleri dışında bırakılan haftanın pazar günü isteyene, Mabette ibadete, meyhanede kafa çekmeye, evde temizlik ve çamaşır yıkamaya, sinemaya tiyatroya maça gitmeye, balık tutmaya, resim yapmaya, …

+ Read More

Featured
Post Modern Bir İcat: İnsan Olmak

Post Modern Bir İcat: İnsan Olmak

1: Neo-liberalizmin, neo-kolonyalizmin, neo-küreselliğin markalı ve tescilli ürünü olduğu besbelli bir söylem moda oldu şimdilerde; önce insan olmak. Soyut olduğu, hayali olduğu belli ama evrensellik vasıflarıyla donatılıp piyasaya sürüldüğü için oldukça cazip. Tüketime hazır.. Her yere çekilebilir, her kalıba sokulabilir bir varlık, bir tanım bu; kimliği yok, cinsiyeti yok, aidiyeti yok, milliyeti yok, ideolojisi yok, …

+ Read More

Featured
Türk Burjuvası

Türk Burjuvası

1: Kamu ihaleleriyle zenginleştiği, sadece kendi çıkarını ve kazancını ön planda tuttuğu, rant peşinde koşan bir rantiyeci olabildiği için, mevcuttan bağımsız ve özerk düşünmeyi, uzun vadeli hesap yapmayı, mesleğini ve geleceğini dolayısıyla ve doğal olarak, halkının ve ülkesinin çıkarlarını düşünemeyen, böyle düşünmeyi de öğrenememiş zenginler, olsa olsa iktidar zenginleri olurlar, dönemsel olarak parlayıp sönerler ama, …

+ Read More

Featured
Devrimcilik Zor Zenaattir

Devrimcilik Zor Zenaattir

1: Lenin ve yoldaşları ya da Bolşevikler Rusya’da devrim yaptıklarında sosyalist idealleri ve kuralları destekleyecek, yaşatacak ve koruyacak dolayısıyla tarım toplumu aşamasındaki Rus toplumunu devletsiz komin toplum aşamasına geçirecek, proleter sınıf bilincine ulaşmış, işçi sınıfı olarak örgütlenmiş bir sınıfı olmayan, çiftçi/köylü bir toplumda devrim yaptıklarını biliyorlardı. Ne yapacaklardı? Köylüyü sosyalist yapmayı teklif edeblere karşı Lenin …

+ Read More

Featured
Tanzim Satış Sistemi Ya da Serbest Ticaret

Tanzim Satış Sistemi Ya da Serbest Ticaret

1: 70’li yıllardı. Türkiye’de sosyalist idealle yola çıkan sosyal demokrat belediyeler, halka ucuza mal tedariki maksadıyla tanzim satış mağazaları kurmuşlar, dönemin iktidarınca da desteklenmişlerdi. Hatırlayanlar bilir, sonuç yokluk ve karaborsayı tetiklemişti. Bu tecrübeyi kaale almayan şimdiki iktidar, onca yıl sonra aynı yönteme başvurarak tanzim satış mağazaları açıp fiyatları artan temel gıda maddelerinde halka ucuz tedarik …

+ Read More

Featured
ETHOS İLE NOMOS YA DA KANUN İLE ETİK

ETHOS İLE NOMOS YA DA KANUN İLE ETİK

1: Hatırlayalım: Bin Ali Yıldırım başbakan iken bir konuşmasında, “bir konuda kanun varsa orada etik aranmaz” demiş, hemen hiç bir itiraz görmemişti.. Yazar Alev Alatlı, daha yakında davet edildiği ve başkanlık ödülü aldığı Beştepe’de yaptığı konuşmada “bir şey yasal olabilir ama ahlaki olmayabilir” deyip “ahlaka” vurgu yaptığında, 28 şubatı akıllarına getiren muhafazakarlar ayakta alkışlamış, günlerce …

+ Read More

Featured
Hümeyni İran’da

Hümeyni İran’da

1964 yılında ülkesinin dışına gönderildiği sürgün hayatının son durağı Fransa’dan, 1 şubat 1979 yılında bindiği bir charter yolcu uçağıyla devrimci bir siyasi lider olarak İran’a döndü. Aynı yıl ocak ayında Şah ülkesini terk etmişti.. Modern çağda dine dayalı, din temelli toplumsal ve siyasal bir devrimi gerçekleştirdiğinde tüm insanlığa üç büyük gerçeği gösterdi: İlki: Dünyayı, dinlerin …

+ Read More

Featured
Bir Devrin Sonu Ya Da Venezuela

Bir Devrin Sonu Ya Da Venezuela

1: 16. yüzyıldan sonra sanayileşme aşamasına geçmiş, güçlenmiş, askeri bakımdan üstünlüğü ele geçirmiş Avrupalı, okyanus ötesi ticareti ele geçirdiğinde Amerika kıtası dahil dünyayı fiili işgallerle, vahşi katliamlarla yahut siyasi nüfuz altına alarak sömürge haline getirmeye başladı. 15. Yüzyılın güçlü İtalya’sı, İspanya’sı, Portekiz’i nöbeti Hollanda’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye devrederek geri çekilmişti. 18.Yüzyıla gelindiğinde sanayileşme aşamasına geçmesi engellenen, …

+ Read More

Featured
Atatürk Borsası

Atatürk Borsası

Ocak 2019. Adam eski sıfatla Atatürkçü sınıftan yeni sıfatla Atatürkçü ‘piyasadandır’, bunların sıklıkla yücelttikleri kalpaklı kuvvacılardan. Yani şeriatçılara, sosyalistlere, liberallere baştan itibaren otomatik ‘düşman’ olanlardan. Eleştirmenlerin vasat bulduğu, tarihçilerin kaale almadığı bir kitap yazmış, adı Atatürk. Şimdi o kitaptan Atatürk’ün doğum tarihi kadar özel baskı yaptırıyor, çok özel fiyattan satışa çıkartıyor. Bu işleri bilen bilir, …

+ Read More

Featured
Alpaslan Kuytul Üzerinden Adalet

Alpaslan Kuytul Üzerinden Adalet

1: Ocak 2019, Furkan vakfının duyurusuna göre hapiste tutuklu bulunanlar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilip evlerine dönmüşler. Alpaslan Kuytul’un kendisinin çıkışta Bolu’da, evine dönüşte Adana’da dostlarına yaptığı konuşma medyaya düştü zaten. Eşi Semra hanım, aynı günün gecesinde misafir dolu eve gelen görevlilerin kötü muamele ederek onu alıp götürdüklerini, tekrar gözaltına aldıklarını yazdı. 2: Gerek Furkan …

+ Read More

Featured
Kölelik Kalkmışmış

Kölelik Kalkmışmış

1: Nasılda inandırdılar değil mi kölelik kalktı diye. Tersinden dinler insanları köle yapıyor propagandasıyla insanları ikna ettiler; zavallı yaptılar “özgürlük” peşine takarak avanakları! Hakikaten zavallı, bir kaç nesildir hem de. Kulağına fısıldananları hakikat sandı. Aklını modern putperestliğe teslim etmiş, kendi köleliğininin farkında bile değil, özgürlüğe secde ediyor. Nasıl olurdu da doğuştan sahip olduğu ‘haklarını’ kullanamazdı! …

+ Read More

Featured
Türkiye’nin Deistleri

Türkiye’nin Deistleri

1: Bu ülkede hemen her şeyde söylemle gerçek birbirinden farklıdır; şeylerin adı doğru konmaz, söylenmez. Tipik riyakarlık her şeye yansımış durumda. “Bizim” deistler de bu hakikatten müstağni değiller. Onlarda uymuş kalabalığa, ortama, şartlara, kendilerince dayanaksız olarak atıp tutuyorlar işte! 2: Deizm; ateizm, teizm gibi aynı kategoride, aydınlanma ve rönesans döneminde ortaya çıkmış, kapitalist uygarlığın sonucunda türemiş, …

+ Read More

Featured
Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

1: Müslim’i gayri-Müslim’i ayırım yapmaksızın dünya nüfusunun 1/3’ünün hissesine sex ticareti/köleliliği/turizmi ile yaşamak; 2/3’ünün hissesine başta futbol olmak üzere gösteri sanatları/sporları yoluyla uyuşturma ticareti/köleliği/turizmi ile yaşamak, düşüyormuş! 26 kişinin serveti dünyanın yarısının toplam servetine eşitmiş. Her ülkede nüfusun yüzde biriyse ulusal servet toplamının yarısından fazlasına sahipmiş. Matematik yalan söylemez demişler; modern çağın kurtarıcı mesihi küresel …

+ Read More

Featured
Aslan’ın Aslanlığı

Aslan’ın Aslanlığı

Siz hiç bir aslanın spor salonlarında, sahalarda antrenman yaparak ava çıktığına, avını kovaladığına rast geldiniz mi? Bizim İslamcılar parti, dernek, vakıf, şirketler, lux oteller, termaller, güzellik salonları, villalar ve medya plazalarında, İyi kazanmayı, iyi yerlere gelmeyi, sağlıklı ve uzun yaşamayı, kişisel gelişim ve hijyenik olmayı, çevre korumacılığı vs öğreniyorlar. Bu arada ve elbette; Kardeşliği, dayanışmayı, …

+ Read More

Featured
“İslamcıların” Modern Türkiye Serüveni

“İslamcıların” Modern Türkiye Serüveni

Hayat dediğimiz sosyal, siyasal, iktisadi, mesleki, hukuki, eğitim, sanat vs ortak yaşam alanlarını ve orada kurulacak beşeri münasebetleri yani, kamusal alanı kuran değerleri ve burada cereyan eden gelişmeleri tümüyle modernizme, modern değerlere terk, Teolojiye dönüştürülmüş dini telakki ile dini vicdana, eve, duaya, mabete ve soyut ahlaka has kılarak özelleştirip bireyselleştir, devlet laik olur birey değil …

+ Read More

Featured
Sızlanmalar Ne Çok Arttı

Sızlanmalar Ne Çok Arttı

1: Ne olduysa oldu son zamanlarda Türkiye dindarları arasından kimilerince ‘özeleştiri’ kimilerince nerede yanlış yaptık tarzı ‘günah çıkartma ‘seansları başladı! Toplumsal vaziyetten, siyasal ve iktisadi gidişattan doğan, geleceği belirleyecek eğitim ve sosyal hayattan bir rahatsızlık var o belli de, bu işin aslı ne, biz ona bakalım. Yahut buraya nasıl geldik onu bir sorgulayalım. İlk tespit; …

+ Read More

Featured
Teoloji

Teoloji

1: Kabaca tanrısal, tanrıyla irtibatlı bilgi/bilim demek. Tanrının varlığı, yaratıcılığı, kudreti, tekliği çokluğu, din kitap peygamber gönderip göndermediği gibi konu başlıkları ilgi alanıdır. Müslümanlıkta “kelam” ilmine denk geldiği söylenir fakat bu bir yanılsamadır. Teolojik konuları tartışmak başka bir şey, teoloji veya kelam ilmi/bilgisi üretmek başka bir şeydir. 2: İslam kelamı yahut felsefesi, muhkem ve değişmez …

+ Read More

Featured
Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

1: Kurtuluş teolojisi yahut ideolojisi Grek felsefesi, Roma hukuku, Hıristiyan ahlakı üçlüsünün insanlık tarihinde inanç olarak etkisi yaygın ve güçlü bir kabule dayandığı söylenmeli. Kurtarıcılık; Hıristiyanlıkta, uhrevi temelli mesiyanik yahut misyonerlikle yaygınlaştı, bunun karşıtı olarak benzerini üreten aydınlanmacılarda, bu dünya hayatıyla sınırlı mesiyanik sekülerliği etkin kılıp yaygınlaştırdı. Hıristiyanlıkta papaza suçunuzu ‘itiraf’ ediyor rahatlıyorsunuz, o da …

+ Read More

Featured
Seçme Seçilme Yahut Hadi Yine İyisiniz!

Seçme Seçilme Yahut Hadi Yine İyisiniz!

Greklerin filozof gibi filozofu Sokrattan bu yana demokrasi demogogların rejimi, aydınlanmadan bu yana da erdemli ve filozof olmayan sokaktaki sıradan insanların yasa yapıcı ve yönetici olarak seçildikleri bir rejim olarak bilinir. Bilirsiniz, ‘küçük insanlar kişileri, ortalama insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri konuşurlar’ derler. Küçüklerin çoğunluğu, ortalamanın orta sınıfı, büyüklerin azınlığı oluşturduğunu da bilirsiniz. Kişileri konuşanların …

+ Read More

Featured
Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

1: Her şeyi devlet ayarlı, gününü ve geleceğini aktüel politikaya ve politikacıya bağlayan bir ülkenin milleti, kendine has özellikler taşır; kamu sırtından beslenen iş adamı, işçisini satan sendika, sosyal yardıma bağlı ahali, kariyeri için bilim satan akademisyen ve aydın, çıkarını ilke edinmiş medya, sanatçı, sporcu ve meslek erbabı bu şartlarda, bu sayede gelişir. Bu tür …

+ Read More

Featured
İktidar Bozar mı ?

İktidar Bozar mı ?

1: Gavur aklı dedi ki “iktidar bozar, mutlak iktidar mutlak bozar!” Başka bir gavur aklı da “güç, bozar ve yeniden dizer.” dedi. İlk bakışta doğru gibi geliyor, ikna edici gözüküyor. Burdan hareketle her tür otoriteye dolayısıyla iktidara ve devlete kategorik olarak ideoloji ve değer yüklü reddiyeci yaklaşımı bir kenarda tutalım. İşin doğasına ve yapısına bakalım ve …

+ Read More

Featured
Black Friday

Black Friday

1: Black Friday: Amerika’da, yerlilerin sonbaharda hasatı yapılan tarım ürünleri için Tanrı’ya şükretmek manasına her yıl Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutladıkları ‘şükran günü’ bayramı vardı. Bu gün aynı zamanda yoksullara, muhtaçlara, yetimlere yardım edilen destek günü olarakta önemsenirdi. Benzer uygulama iklime ve coğrafyaya göre zamanı değişsede her yıl hasat mevsimi sonrasında hemen her toplumda uygulanan dinle …

+ Read More

Featured
Geçmiş Ola

Geçmiş Ola

1: Her ekonomik kriz aynı zamanda toplumsal sınıflar arasında kurnazca servet transferi de demektir. Sınıf deyince liberal dünya düzeninde geçerli olan “emek-sermaye, beyaz-mavi yakalı, eğitimli-eğitimsiz, kentli-kasabalı’ kategorisi artık yok. Bunun yerine; 1980’lerde geçilen Neo-liberal dünya düzeni aşamasında geçerli, ‘milli gelirden pay alan gruplar’ kategorisi var. Bu kategori gelir düzeyine ve milli gelirden alınan paya göre …

+ Read More