Kategori: Kavramlar

Barış Dini İslam Safsatası

Barış Dini İslam Safsatası

1: İslamın barış dini olduğu söylemi, modern çağda yeniden yapılanmış toplumsal örgütlenmenin, yenilenmiş ekonomik ve siyasal kurumsal düzenin şartları mucibince üretilmiş bir icattır; tersi, İslamın mutlak savaş dini olduğu manasını içermez. İslam, şeri/haklı bir gerekçe icap ettiğinde savaş dinidir, kendi barışını kurduğunda sulh dinidir. Bu iki şey, İslam milleti ve İslam devleti var olduğunda geçerli …

+ Read More

Zam Zulüm İlişkisi

Zam Zulüm İlişkisi

1: Halife Hz Ömer bir gün Salman’a sorar “ben halife miyim melik mi?” Melik kelimesi yerine ‘Herakl, Şah, Sultan, Emir, Başkan..’ sıfatlarını da koyabilirsiniz. Niye Salman? Mübareğin kökeni Fars/İran’dır, kendisi aristokrat soydandır, halife olmayan yöneticiyi, halifelik olmayan yönetim sistemini bilenlerdendir. İkisi arasındaki farkı Ömer’in kendisi de iyi bilir ama bu işin ayırdına vakıf dışardan bi …

+ Read More

Diktatörlüğün Tunç Yasası

Diktatörlüğün Tunç Yasası

Alman tarihçinin, tarihte toplumsal ve siyasal değişimlerin insanlar için çok şey değiştirmediğini ama Eski diktatör ve seçkinlerinin devrilip yerine yeni diktatör ve seçkinlerini getirdiğini söylediği, Tarihte olmuş devrimleri örnekleyerek yaptığı tespit.. Gerçekçi mi, aksini ispat için nesnel gerçeklik, başka türlü örneklikler gerek. Adam genelde haklı.. Bana sorarsanız en son Hz Muhammed ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Medine …

+ Read More

Kadına Şiddet Yalanı

Kadına Şiddet Yalanı

Önce okuyun sonra kızın! 1: Modern çağda, endüstrileşmiş/tüccarlarmış her toplumda görülen, ‘kadına şiddet’ olarak markalanıp piyasaya sürülen mesele, son zamanlarda Türkiyede algı operasyonlarıyla sürekli dillendirilen mesele oldu. Modern olan her şeyde olduğu gibi bu meselede de görünen/gösterilenle gerçeklik aynı değildir; gerçeği görmek/bulmak isteyenler modern paradigmanın dışına çıkmak zorundalar; kolay olmasada.. 2: Şiddet, kategorik bir tutumdur, …

+ Read More

Ahlaka Dair

Ahlaka Dair

Toplum/millet denen sosyal varlık kuramsal ve uygulama olarak, insan kalabalıklarının bir araya gelip/getirilip bir bütün oluşturmasıyla varlık alanına girer. Bütünlük belirli kuralların varlığı, yasaklanan sınırların oluşmasıyla sağlanan bir dayanışmaya ve birliğe dönüşür. Kurallar ve sınırların uygulanması ve denetlenmesi için vazifeli yönetim denen siyaset/devlet organizasyonu ile otoriter bir güce ve düzene evrilir..   Tarih felsefesinde toplumla …

+ Read More