Kategori: Kavramlar

Demokrasinin Mürüvvetini Kimler Görür

Demokrasinin Mürüvvetini Kimler Görür

1: Özgürlük kavramı ve düşüncesi modern çağın bir icadıdır; insanın ‘yücelmesi’ ile özgürleşmesi aynı süreçle birlikte ortaya çıkmış; özgürlük, insanlığın en yüce değeri ve hedefi olarak sunulmuştur. Modern çağ endüstriyel toplum yapılanması, kapitalist serbest pazar ekonomisi ve serbest girişim temelli bir sosyal düzenleme, bir yaşam biçimidir. Bu toplumsal düzen, siyaset kuramı ve uygulamasıyla demokratik siyaseti; …

+ Read More

İnsanlık Suçu İşleyen Aydınlanmacılar

İnsanlık Suçu İşleyen Aydınlanmacılar

1: Hiç yüzleri kızarmadı; utanmak nedir bilmediler. Doğruyu; bilimsel aklın tasdikine, adaleti; ekonomik bölüşüme, özgürlüğü; kilisenin ve kralın baskısının kalkmasına irtibatlandırdılar. Kiliseyi ulusallaştırdılar; kralı katledip cumhuriyet ilan ettiler; eskiyi temsil eden yönetici sınıftan kaçamayanların tümünü sülalece giyotinle katlettiler. “Tanrıyı öldürdüler, her şey mübah oldu.” Yasa yapma yetkisini kendilerine tanıdıklarında kendilerini tanrılaştırdılar; her şey daha güzel …

+ Read More

Milliyetçiler Olmadan Milliyetçilik Olmaz

Milliyetçiler Olmadan Milliyetçilik Olmaz

1: Tıpkı, sosyalistler olmadan sosyalizm, laikçiler olmadan laisizm, liberaller olmadan liberalizm, kapitalistler olmadan kapitalizmin olmayacağı gibi. Neden? Bunların tümü sonradan icattır; aydınlanma teorisi ve projesinin ürünüdür; dolayısıyla türedidir. Tarihsel olarak hiç biri başından var değildi; dolayısıyla tarihleri de yoktu. Tarihsel kökleri ve referansları olmadığı için imgeleri, simgeleri, kutsalları, kahramanları da yoktu. Her biri belirli bir …

+ Read More

Postmodern ‘Müslümanlar’

Postmodern ‘Müslümanlar’

1: Son günlerde ‘düğün, mevlit, doğum ve yaş günü, evlilik yıldönümü kutlamaları; toplantı mekanları ve halleri, giysi ve eğlenceleri, ev mimarileri’ vs dolayısıyla zengin ve itibarlı Müslümanların kamuoyuna yansıtılan görüntüleri, epey bi tartışma konusu oldu. Kimileri bu hallerin Müslümanlığa yakışmadığından bahsederken kimileri de görgüsüzlüğe, kabalığa, sonradan bulmaya, gösterişe bağladılar işi. İki izah türüde bir gerçekliğe …

+ Read More

Devlet Niye Tanrı Devletlu Niye İlah ve Rabtır

Devlet Niye Tanrı Devletlu Niye İlah ve Rabtır

1: Önce bir şey: Modern tarih anlatısına, bu anlatıya dayalı bilgi biçimine, bu temelde oluşmuş düşünüş ve değerler sistemine göre tarih ve toplum aşamaları, kabaca iki grupta tasnif edildi; ‘klasik ve modern’ dönem. Buna göre klasik tarih ve toplum aşaması ‘ilkel gerici’, modern tarih ve toplum aşaması ‘uygar ve ilerici’dir. Doğal olarak daha olumlu ve …

+ Read More