Yazar: huseyinalan

1955 Kırşehir doğumlu. İktisat okudu. Kırşehir ve İzmir’de ticaretle uğraştı. Türkiye’de İslamî şekillenişte Ercümend Özkan çizgisinde yer aldı. Bir süre İktibas dergisinin editörlüğü yaptı. Siyer ve İslam tarihi uzmanlık alanı. Bu alanlardaki araştırmalarına devam ediyor, ayrıca siyasi, sosyal ve ekonomik konularla ilgili çalışmalar yapıyor. Makaleleri çeşitli sitelerde yayımlanmaktadır. Yazar, evli ve üç çocuk babası.
Sizin Mesihiniz Kim

Sizin Mesihiniz Kim

Modern çağ aynı zamanda yeni icat mesihler yani kurtarıcılar çağıdır. Eski mesihler demode oldu çünkü bu günkü reel gerçeklikten kopuklar!.. Çoğunluğu teşkil eden insanlık grubu her daim zayıflardan, yoksullardan, acizlerden ve yönetilenlerden oluşur. Bunlar için ‘umut’ önemli tek şeydir. Hayatta tutunacak tek dallarıdır. Çünkü isyanı bilmez; korkar. Konuşamaz; sızlanır. Direnemez; gücünün farkında değildir. Örgütlenemez; aczini …

+ Read More

Yahudiler Üstün Bir Millet midir

Yahudiler Üstün Bir Millet midir

Baştan söylenmeli ki cevap; üstünlüğü nasıl ve neye göre tanımladığımızla irtibatlıdır. Şayet bilimde, teknolojide, sermayede, diplomaside üstün olmak üstünlük sebebiyse evet; Yahudiler diğer milletlere göre üstündür. Günümüz mali ve maddi alanında, dolayısıyla materyalist dünya görüşünde üstünlük yarışına katılmış dünyada milletleri üzerinde, onların sözleri hükümrandır.! Tıpkı, Hz Muhammed zamanında Arap yarımadasında ticari ve dini alanda lider …

+ Read More

“Peygamber Maliye Memuru Değildi”

“Peygamber Maliye Memuru Değildi”

Buyruğu; kendi hilafeti döneminde yeni “fethedilen Ortaasya ülke halkları cizye vergisi ödememek için Müslüman oluyorlar, emriniz nedir” diye soran komutan ve valiye yazdığı mektupla Halife Hz Ömer B. Abdülaziz’e aittir.. Halife’nin anneden dedesi Hz Ömer, hılafeti sırasında ‘halktan hazineye haksız yere bi kuruş vergi almanın, yakınlarına hazineden bir kuruş haksız menfaat sağlamanın’ Herakl’lik, Şah’lık, Kral’lık, …

+ Read More

“Yeni Moda” İslam’ın 5 Şartı

“Yeni Moda” İslam’ın 5 Şartı

“Adalet, emanet, ehliyet, maslahat, meşveret.” Kulağa hoş geliyor. O sebeple çok tuttu bu söylem. Bağlam ve şartlarla alakası kurulmazsa ilgi çekici de. Reel gerçekliği temsil eden verili sosyo politik ve iktisadi düzen içinden konuşulduğu, düzenin kendisine temas etmeden söylendiği içinse, etkileyici bir cazibe kazanması doğal. Bu şartlara, Fransız devrimin hediyesi ‘eşitlik ve kardeşlik’ ilkeleri de …

+ Read More

Coronacı Cerenacılar Modern Büyüyü Bozdu

Coronacı Cerenacılar Modern Büyüyü Bozdu

Bilim de bilim diye başladılar; kozmik düzeni, dünyayı, içindekileri kültürel olarak dönüştürmüş, varlığa bakışı değiştirmiş, varlıklar arasındaki ilişkileri de “faydacılık” temelinde yeniden kurmuşlardı. Kozmik düzen bozulmuş, doğa ve içindekiler nesneleştirilmiş, fıtri ve ahlaki sorumluluk terk edilmiş, tanrı rolüne soyunanlara doğa ve insan üzerinde hükümranlık etmenin yolu açılmıştı. Reformdu, aydınlanmaydı, İngiliz sanayi ve Fransız siyasi devrimiydi …

+ Read More