Etiket: laiklik

Batının derdi ne ?

Batının derdi ne ?

Beşyüz yıllık bir demokrasi tecrübesi var. Deniz ticaret yollarını keşfettiğinde ticareti tekeline aldı, geride kalan toplumları ve kaynakları soygun ve talanla sömürdü ve sermaye biriktirdi, o sermayeyi üretime soktu, üretim aşamasında giderek geliştirdiği teknik icatlarla endüstriyel üretime geçti, pazarı tekeline aldı. Parayı hükümran eden bir sistem kurdu, finans ekonomisini icat etti. Klasik toplumsal yapıyı dönüştürdü, …

+ Read More

Demokrasi, Laiklik ve İslam

Demokrasi, Laiklik ve İslam

(Bu yazı Hüseyin Alan’ın  İzmir’de fâliyet gösteren Özgün-Der’in 2016-2017 dönemi seminerlerinden 31.12. 2016 tarihinde konu başlığı “demokrasi-laiklik ve İslam”, olan sunumunun  geniş bir özetidir)   1: “Bu gün konuşacağımız konuların doğru olarak anlaşılabilmesi için iki şeyin açıklığa kavuşması gerekiyor” diyerek konuşmasına başlayan Alan, “bunlardan ilkinin ‘şeylerin adını doğru koymak’ diye bir mesele vardır, önce bu meselesinin …

+ Read More

Cumhuriyet

Cumhuriyet

1923’de Cumhuriyet devleti, idaresi, yönetim biçimi ilan edildiğinde bir şey daha ilan edildi: Reis-i Cumhur’luk makamı. Daha önce olmayan bu ifade sadece ilk reis Mustafa Kemal Paşa için kullanıldı, ondan sonrakiler için Cumhur Başkanı ifadesi kullanıldı. Oysa o güne kadar meclis vardı, meclisten seçilen ve meclise hesap veren hükümet vardı, meclisi yöneten meclis başkanlığı da …

+ Read More

Modern Düşüncenin Kodları

Modern Düşüncenin Kodları

İnsanlık tarihi birkaç yüzyıldır modern bir dönemi, modern paradigmanın inşa ettiği bir toplumsal modeli yaşıyor. Hemen tüm dünya benzer düşünceye ve pratik yaşam biçimine kapılmış durumda. Bundan farklı bir düşünüş, pratik ve hayat modeli neredeyse yok gibi. Ortalarda da dolaşmıyor. Modernizm olarak nitelenen bu dönemi belirleyen temel ilke, esasında bir düşünüş ve algılama biçimi olarak …

+ Read More

İbadet ve Özgürlük (İslam ve Sekülerizm) – I

İbadet ve Özgürlük (İslam ve Sekülerizm) – I

Bu başlıklar iki ayrı dine, iki ayrı akıl yapısına ait kurucu, değer taşıyıcı, yönlendirici ilke ve kavramlardır. İslami bağlamda ibadet, İslam’ın kendine teslim olmuş kuldan dünya hayatında yapmasını istediği düşünüş ve davranış şeklinin tümünü kapsayan bir anlam sahiptir. O nedenle İslam itikadının kabulünden ve onayından sonra ancak anlamlı olan salih amel, parçalanmamış, kutsal-kutsal olmayan (profan) …

+ Read More