Kategori: İktisat

Asgari Ücret Derken

Asgari Ücret Derken

Bizde her yıl sonuna doğru oynatılan bir tiyatro oyunudur bu: Dünyada ve genelde locasında purolarıyla iktidar ve patronların oturduğu, hınca hınç dolu salonunda “işçi-memur” çalışan ve “emekli” kısmısının heyecanla takip ettiği eskimeyen bir “trajedi” sahnelenir… Bizde asgari ücret tespit komisyonunda 15 üye var: 5’i iktidar 5’i patron temsilcisi, 5’i Türk-iş sendikası yöneticilerinden oluşuyor. İktidar ve …

+ Read More

Üretim Üzerine

Üretim Üzerine

1: Ancak üreterek kalkınır, güçlenir ve zenginleşiriz diyenlerin ne dediğini anlamak, doğrusu günümüz modern toplumsal örgütlenme biçimini anlamayı da sağlayacaktır. Bunun içinse sanayileşme aşamasında toplumsal yapıyı kendine göre yenileyerek şekillendiren kapitalist üretim biçimini ve üretim ilişkilerini anlamak icap eder; dolayısıyla Marks’ın dediklerinin ne manaya geldiğini de anlamak gerekir. Modern tarih anlatısı, insanlık tarihini kurgularken sosyolojik …

+ Read More

Serbest Pazar Ekonomisi Ya da Ticareti Denen

Serbest Pazar Ekonomisi Ya da Ticareti Denen

1: Önce birkaç şey:   Birincisi; Dünya yaratılalı ve kurulalı, bir düzene sokulup varlık aleminin yaşamasına uygun hale getirileli, Adem’in soyunun başından beri bir hukuk nizamı ve siyasi organizasyonla sorunsuz olmasa da, daha düzenli ve uyumlu bir topluluk halinde yaşayalı beri ticaret, serbest olageldi. Allah kulu kula, kapıyı kapıya muhtaç yarattı, birini diğerinden müstağni kılmadı, …

+ Read More

Geçmiş Ola

Geçmiş Ola

1: Her ekonomik kriz aynı zamanda toplumsal sınıflar arasında kurnazca servet transferi de demektir. Sınıf deyince liberal dünya düzeninde geçerli olan “emek-sermaye, beyaz-mavi yakalı, eğitimli-eğitimsiz, kentli-kasabalı’ kategorisi artık yok. Bunun yerine; 1980’lerde geçilen Neo-liberal dünya düzeni aşamasında geçerli, ‘milli gelirden pay alan gruplar’ kategorisi var. Bu kategori gelir düzeyine ve milli gelirden alınan paya göre …

+ Read More

Zenginler Yoksullar

Zenginler Yoksullar

“Yoksullara Tanrı’dan başka bir şey bırakmadılar”, demişti Nietzche.. Ardından bu Tanrı’yı öldürecekti. Merak ettiğim o ki,  zenginler parmakla sayılacak kadar azınlık, yoksullar aritmetiği iflas ettirecek kadar çoğunluk değil mi? Tüm dünyada zenginler hemen hemen toplam nüfusun %1’ini teşkil ediyor. Bu normal midir? Yoksullar çoğunluksa, bu işler nasıl olabiliyor? Bit yeniği nedir bu işin? Modern çağda …

+ Read More