Etiket: kapitalizm

Batının derdi ne ?

Batının derdi ne ?

Beşyüz yıllık bir demokrasi tecrübesi var. Deniz ticaret yollarını keşfettiğinde ticareti tekeline aldı, geride kalan toplumları ve kaynakları soygun ve talanla sömürdü ve sermaye biriktirdi, o sermayeyi üretime soktu, üretim aşamasında giderek geliştirdiği teknik icatlarla endüstriyel üretime geçti, pazarı tekeline aldı. Parayı hükümran eden bir sistem kurdu, finans ekonomisini icat etti. Klasik toplumsal yapıyı dönüştürdü, …

+ Read More

Tarih ve Siyaset Tartışması -III-

Tarih ve Siyaset Tartışması -III-

Özgürlük Fikrimizce özgürlük dendiğinde gerçek özgürlük ile insanların bundan anladıklarının açıklığa kavuşması gerekmektedir. Özetle yaygın olarak sanıldığı gibi özgürlük ilk elde fikir, düşünce ve inançların üzerindeki baskıların kalkması, insanların serbestçe düşünüp düşündüklerini ifade etmesi ve örgütlenmesi ise böyle bir özgürlük kapitalizmde sadece vitrin malzemesidir. Şimdi söyleyeceklerimizi son beş yüz yıllık kötü dünya tarihine ve gelişmelere …

+ Read More

Tarih ve Siyaset Tartışması -II-

Tarih ve Siyaset Tartışması -II-

Modernizm Bu başlıklar ve benzerlerini yerli yerine oturtmak ve bağlantılarıyla birlikte tartışabilmek için bağlamla ilgili gelişmelerin başlangıcına, seyrine ve günümüzdeki neticesine dair kısa bir tarihi özete başvurmakta yarar vardır. Zira kavramların kendilerine has detaylar hariç hemen hepsi modern çağla bağlantılıdır. Modernizm, tarihsel köken ve süreç itibarıyla Batı’da dine, dini düşünceye, dini değerlere, dini topluma, dine …

+ Read More

Bu Dünyanın Son Beş Yüz Yılı

Bu Dünyanın Son Beş Yüz Yılı

EN TEMEL MESELE İnsanlığın başından beri en büyük ve en temel meselesi “yönetici kim olacak, yönetilen kim olacak” sorusunun meşguliyeti ve bu sebeple çatışması olmuştur. Bu mesele halledildikten sonra kurulan statüko toplumsal ve devlet çapından başlayarak uluslararası düzeyde oluşur, bunun devamını sağlamak üzere diğer ikinci önemli meselenin çözüme kavuşturulmasına sıra gelir: “Bu statükoya kimler itaat …

+ Read More

Büyüksün Kapitalizm!

Büyüksün Kapitalizm!

Başbakan, devlet çalışanları için cuma öğle mesaisini cuma namazı vaktine uygun olarak düzenlenmesi için genelge yollayacakmış ya da yollamış. Vay anasını diyecek gerek “şeriatçı” gerek “Kemalist laikçi” ve “ulusalcı solcular” ve dahi “saftirik Aleviler” için çok önemli sayılacak bir düzenleme. Kimileri sevinçten bayılacakken kimileri de üzüntüden yataklara düşecek! Bu işi başka türlü de yorumlayamaz mıyız? …

+ Read More