Etiket: demokrasi

Parlamenter Demokrasi

Parlamenter Demokrasi

Kimin için, hangi sınıf için lüzumlu ve iyi bir siyasal rejimdir? Bakmayın öyle herkesin, her kesimin ya da ayırım gözetmeksizin halkın, yurttaşın, vatandaşın tümünün yararına en iyi rejim diye propaganda edildiğine. Aldanmayın öyle serbest ve adil seçim, herkese oy hakkı yoluyla yüce parlamentoda temsil ve yüce yasama organı teşkil edildiğine. Kapılmayın orda ortak akıl, tartışma …

+ Read More

Demokrasi Derken

Demokrasi Derken

Demokrat olmanın ‘amentü’ şartları dersek ifadeyi güçlendirmiş, ondan muradı anlaşılır kılmış, iffetini korumuş oluruz. Tarihçesinden gelişim sürecine ve olgunlaşmasına kadar teorik ve pratik olarak belirli standartları oluştu; doğal olarak zıtlarıyla (ilahi dayanaklı yönetim biçimleri, ırsiyetle geçen krallık rejimleri, militarist yönetimler ve diktatörlükler) farkları da ortaya çıktı. Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte gelişti; zamanı ve mekanı laik …

+ Read More

Seçme Seçilme Yahut Hadi Yine İyisiniz!

Seçme Seçilme Yahut Hadi Yine İyisiniz!

Greklerin filozof gibi filozofu Sokrattan bu yana demokrasi demogogların rejimi, aydınlanmadan bu yana da erdemli ve filozof olmayan sokaktaki sıradan insanların yasa yapıcı ve yönetici olarak seçildikleri bir rejim olarak bilinir. Bilirsiniz, ‘küçük insanlar kişileri, ortalama insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri konuşurlar’ derler. Küçüklerin çoğunluğu, ortalamanın orta sınıfı, büyüklerin azınlığı oluşturduğunu da bilirsiniz. Kişileri konuşanların …

+ Read More

Türkiye'ye Bitmek Bilmez Saldırı!

Türkiye'ye Bitmek Bilmez Saldırı!

1. Son zamanlarda sıkça tekrarlanır olsa da evveliyattan beridir benzer şeyler hep söylendi, iktidarlar tarafından özellikle söylendi: Devletin bekası tehlikede, Batılı emperyalistler her fırsatta saldırıya hazırlar, bizi ham edip yutacaklar! Bu söylem bana hep iktidarını uzatmak isteyenlerin kurnazca icat ettikleri sloganlar olarak gelmiştir. Kendi bekasını devletin bekası yaparak bir illizyon yaratmak ve ahaliyi ikna edip …

+ Read More

Modern Devlet-Demokrasi Ve 1921 Türkiyesi

Modern Devlet-Demokrasi Ve 1921 Türkiyesi

1.Bir Gariptir Modern Devlet Modern devlet, yapısal olarak kurumsal ve soyut haliyle, kendini yönetenlerin dışında ve ötesinde kutsaldır, ezelidir. Yasa yapma iktidarı (yasama) ve uygulama gücünü (yürütme) tekeline aldı, hükümranlığın iki unsurunu da kendinde birleştirdi. Meşruiyeti, seçimlerle iradesini ortaya koyan halk çoğunluğunun onayına bağladı. Dolayısıyla yasama yetkisi tanrısal olmaktan çıkartıldı, dünyevileşti, insanileşti. Yani yasa yapma …

+ Read More