Kategori: Kavramlar

Tekasür Toplumu

Tekasür Toplumu

Postyapısal yahut postmodern temelli değişim ve dönüşüm 1980’lerin başına tarihe girdi: Kendi bilgi biçimi, inşa ettiği düşünüş ve zihinsel yapısı, getirdiği doğru yanlış ölçüsüyle değerler sistemini yeniledi, insan modelini inşa etti, toplumunu oluşturdu. Yaratılışa, varlık alemine, varlıklar arası münasebetlere ve gelecek tasavvuruna dair eski izah, anlam ve mahiyete müdahale ettiği için dünyaya bakışı değiştirdi, tarih …

+ Read More

Darbeler Üzerine

Darbeler Üzerine

Tarihte küçüklü büyüklü nerde bi toplu yaşam olduysa, orda hep darbeler olmuş; bi şekilde olmuş. En temel sebep; muktedirin iktidarı paylaşmaması, yönetimde adaleti gözetmemesidir. Elbette iktidar olmanın güç ve imkanlarını ele geçirme, hükmetme hırs ve arzusunu tatmin etme, son sözün sahibi olarak ilahlık yapma duygusu da etkendir. Dolayısıyla niye ben yahut biz değil de o …

+ Read More

Din Nedir

Din Nedir

Çağımızda aydınlanmanın din tanımı çok yaygındır; bir inançtır; kişinin özelidir; politik olmayandır; bireysel ahlak ve ibadettir. Siyasal olarak örgütlenmeyendir. Liberal teori/kuram bunu savunur. Pratiğini elan tüm dünya yaşıyor.. Marksist teori/kuram tarih konusunda olduğu gibi din konusunda da aydınlamanın görüşünü benimser. Din konusunda bi adım daha atıp ‘egemen sınıfın yönettiklerini ikna etmek için ürettiği afyondur’ der.. …

+ Read More

Tiran

Tiran

Siyaset biliminde tek egemen; hukukun ve meşruiyetin kaynağı manasına kullanılıyor. Yargılanamaz sorgulanamaz olduğu için mutlak itaat edilendir. Yer yüzü tanrısı yani.. Siyaset teorisi ve devletler tarihinde modern olanın haklılığı için kötülenen önceki krallık sultanlık vs için markalanır. İki tip tiran tecrübesi yazıldı; ilki, hukuki yollar dışında devlet iktidarına el koyup, eski hukuku iptal ederek kendi …

+ Read More

İcma-i Ümmet

İcma-i Ümmet

Ümmet; şeri hukuk sistemine göre bir araya gelip şekillenmiş, var oluşunu bu hukuk sistemini müdafaa ve muhafaza ile sağlamış, geleceğini de bu yolla teminat altına almış müminler toplumunu, İcma; bu toplumun dünya işleri olarak bilinen toplumsal bütün işlerini görme ve sorunlarını çözme ‘yöntemini/usulünü/çözüm yolunu’ ifade eder.. Tarihsel gerçeklikte ve referans dönemlerinde Müslüman millet dünyevi bütün …

+ Read More