Kategori: Aktüel

Adalet; Hak Edilendir

Adalet; Hak Edilendir

Modern tarihsel dönemde Müslüman milletlerin içinde bulundukları sosyo-politik ve ekonomik hal ve vaziyetin kaba resmi: “Geri kalmışlık; cehalet; çoğunluğa sefalet azınlığa imtiyaz; usulsüzlük yolsuzluk; güçlüye itaat zayıfa tiranlık; itiraz edene cehennem itaat edene cennet..” Nüfuslarının onbinde beşi ultra zengin (30 milyon dolar ve üzeri servet); binde yarımı zengin (1 milyon dolar ve üzeri servet). Bir …

+ Read More

Gerçeğin Yeniden Kurgulanması

Gerçeğin Yeniden Kurgulanması

1980 sonrası hükümranlığını hemen her alanda ilan eden postmodern tezler, arkasındaki sermaye gücüyle ‘modern gerçekliği’ yeniden kurguladı. Bu işi, ideolojik değer yüklü kurgu, kavram ve anlamları yapı sökümüne uğratarak başlattı; kavramsal ve anlamsal hiyerarşiyi yeniden kurarak başardı. Sonuçta, insanla alakalı tarihi ve kültürel, dini ve ahlaki, insani ve adil ne kadar birikmiş değer, tavır, tutum …

+ Read More

Amerika’da Olanlar

Amerika’da Olanlar

Kapitalist ekonomik sistem ve demokratik siyaset düzen içinde bir ‘paylaşım kavgasına’ işaret eden sıradan bi kargaşa mı, ekonomik sistemi ve siyasal düzeni değiştirme amaçlı toplumsal ve siyasal değişimi başlatan bir kalkışma göstergesi mi? Tetikleyici sebebi büyütmez esas sebebe bakarsak olaylar geçici mi sonuna kadar gidici mi?. Soruya cevap vermeden önce bildiğimiz şu verileri bi sıralayalım: …

+ Read More

Corona Sonrası Ve Sencer Hoca

Corona Sonrası Ve Sencer Hoca

Kaliteli analizler yapıldı mi kanımız kaynıyor!.. Sosyolog Sencer Ayata, küresel corona salgını sonrası oluşacak ekonomik zorluklardan hareketle orta sınıfın yoksullaşacağından, gelir ve statü kaybedeceğinden bahsediyor. Bu sınıf eğitimli oldukları için arayışa geçecek, toplumsal değişimler beklenebilir, diyor. Sosyalistler ve diktatörler bu sayede öne geçecek fırsat bulacak, başka seçenek gözükmüyor, diyor mealen. (T24) Hoca, orta sınıfı ‘küçük …

+ Read More

Dini-Seküler Bayram

Dini-Seküler Bayram

Sekülerizmin kurucu kavramlarının tümü dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır. Sonradan icat olduğu için kendini meşrulaştırma ve ikna yolunda başka türlüsü olamazdı. Modern dönemin siyaset ve hukuk bilimi otoritelerinden Carl Schmitt’ten bir kaç alıntı: Kadiri mutlak Tanrı, Kadiri mutlak kanun koyucu oldu.. İlahi mucizeyi dünyadan kovan modern hukuk devleti, olağanüstü hal ilanını mucizenin taşıdığı anlamla temellendirdi.. Tanrının inayeti …

+ Read More