Dini-Seküler Bayram

Dini-Seküler Bayram

Sekülerizmin kurucu kavramlarının tümü dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır. Sonradan icat olduğu için kendini meşrulaştırma ve ikna yolunda başka türlüsü olamazdı.

Modern dönemin siyaset ve hukuk bilimi otoritelerinden Carl Schmitt’ten bir kaç alıntı:

Kadiri mutlak Tanrı, Kadiri mutlak kanun koyucu oldu.. İlahi mucizeyi dünyadan kovan modern hukuk devleti, olağanüstü hal ilanını mucizenin taşıdığı anlamla temellendirdi.. Tanrının inayeti hukukun adaleti oldu.. Tek tanrı tek krala, tanrının egemenliği devletin egemenliğine dönüştü..

Bu bağlamda seküler/ulusal/milli bayramlar ve ritüellerinin dini bayramların taklidi olduğu ve aynı fonksiyonu icra ettiği söylenmeli..

Laikliğin; Roma imparatoru ile Kilise arasında varılan uzlaşma gereği ‘kutsal-kutsal olmayan’ diye iki hükümranlık alanı ayrışması olduğunu; buna rağmen her ikisinin imkan ve fırsat buldukça diğeri aleyhine hükümranlık alanını genişletmeye çalıştığını; nihayet modern çağda devletin tek hükümran kalarak dini de hükümranlık alanına alıp onu belirlediğini ve sınırladığını hatırlarsak;

Din ve vicdan hürriyeti olarak lanse edilen modern laiklikte kutsal alanı da tek egemen devletin tanzim ettiğini görürüz..

Coronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan eden “devletler”, tek hükümran olmaklığı nedeniyle doğal olarak dini ibadetlerin ve bayramların ritüellerine kadar nasıl yapılacağını da belirledi.

Kapitalist sistemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenen din, dolayısıyla dini bayramlar, seküler bayramlara kıyasla kısıtlamaya maruz kalacaklardı.

Ömrü hayatımızda alışık olmadığımız bir bayram tarzı yaşıyoruz; Müslümanlar için cuma’nın ve bayramın toplu ifa edilecek ibadetler arasında olduğunu bilmek, tek egemenin devlet karşısında bi şey ifade etmedi!.

Dijital toplum olmaya, dijital hayata ve dijital ilişkilere giderek alıştırıldığımız veya mahkum edildiğimiz böylesi sosyo-politik ve iktisadi şartlarda, Müslümanların bu ilginç bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar cümleten.

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir