Etiket: ulus-devlet

Tarih ve Siyaset Tartışması -II-

Tarih ve Siyaset Tartışması -II-

Modernizm Bu başlıklar ve benzerlerini yerli yerine oturtmak ve bağlantılarıyla birlikte tartışabilmek için bağlamla ilgili gelişmelerin başlangıcına, seyrine ve günümüzdeki neticesine dair kısa bir tarihi özete başvurmakta yarar vardır. Zira kavramların kendilerine has detaylar hariç hemen hepsi modern çağla bağlantılıdır. Modernizm, tarihsel köken ve süreç itibarıyla Batı’da dine, dini düşünceye, dini değerlere, dini topluma, dine …

+ Read More

Tarih ve Siyaset Tartışması -I-

Tarih ve Siyaset Tartışması -I-

Tarih ve Siyaset Tarih, insanlık tarihi boyunca çeşitli insan gruplarının birleşip topluluklar halinde, belirli mekânlarda nasıl yaşadıklarını, iktisadi, hukuki, mesleki işlerini nasıl çözdüklerini, siyasi olarak nasıl örgütlendiklerini, yönetimlerini, savaşlarını ve barışlarını, hükümet ve devletlerin yükseliş ve düşüşlerini anlatır. Bu sebeple kıymetini bilene “tarih talihtir” demişler. Siyaset, farklı eğilimlere, tutkulara, fikirlere ve reylere sahip insanların toplum …

+ Read More

Devlet Olmadan Allah’ın Hükümleri Uygulanamaz mı?

Devlet Olmadan Allah’ın Hükümleri Uygulanamaz mı?

İslam hukuku sadece devletle uygulanabilir bir şey değil. Buna dikkat etmek lazım. Devlet bir güçtür, imkândır ama kendi içinde İslam hukukuna göre örgütlenmiş cemaat de bir anlamda devlettir. Bunu gerçekleştirenler devlet olduklarında da benzer davranırlar. Toplum İslam’ı isteyecek diye bir kural yok. Nitekim Medine’de toplumun çoğu İslam devletini istememişti. Yahudiler ve müşrik Araplar sayıca çoğunluktaydılar. …

+ Read More

Göçmenler Çağı

Göçmenler Çağı

1 Sanayi devrimine, endüstriyel üretime geçişte büyük göçler yaşadı insanlık. Bu göç dalgası, bile isteye, bizatihi tercih edilerek yapılmış bir hareketlilik değil, mecburiyettendi. Bu göçler, kendi zamanını, kendi mekânını, kendi kültürünü ve kendi hayatını yaşayan, sade, dürüst, iyi huylu, dini değerlerine bağlı insanı kopardı her şeyinden. Köylerini, kasabalarını, küçük şehirlerini terk ederek sanayi kentlerine doğru …

+ Read More

Muhtevanın Yok Olması ya da Zihniyet Değişimi Üzerine

Muhtevanın Yok Olması ya da Zihniyet Değişimi Üzerine

Ülke Türkiye. Zaman 1950’li yılların başları. Mekân Osmaniye. Bir Müftü var, adı Mehmet Yazar. Oğlu Nihat Yazar’ı Mısır’a yollamış, dini eğitim almasını sağlamış. Müftü, bir Cuma vaazında cemaatine, dini Kur’an okuyarak öğrenmelerini, öğrendiklerinin Allah’ın dini olmadığını, hurafelerden önemli olanları sayarak terk etmelerini vs. ister. Türkçe yazılmış bir iki tane meal olduğunu, onu temin edip okumalarını …

+ Read More