Etiket: halk

Cumhuriyet Derken

Cumhuriyet Derken

1: Cumhuriyet, tarihsel zaman dilimlerinde, toplumsal şartların gelişmesiyle bağlantılı, sosyal değişim ve dönüşüm aşamaları gereği Müslüman milletin ortaya çıkarttığı bir ‘yönetim şekli’ olmadığı gibi, muhtevası, şekli ve bileşenleriyle Müslümanlara özel de değildir. Tarihin belli bir zaman diliminde (17-18. yüzyıl); belirli bir coğrafyada (Batı Avrupa); iktisadi gelişmelerin (sanayileşme) zorunlu olarak ortaya çıkarttığı değişim ve dönüşüm neticesinde oluşan ‘endüstriyel …

+ Read More

Mustafa Koç'un Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle

Mustafa Koç'un Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle

  Bizim ülkede toplumsal ve siyasal alanı kurgulayan ve işleten demokrasi, anayasa, sözleşmeli toplum, parlamento, halk iradesi, iktidar, hükümet gibi en temel kurumlarda olduğu gibi eğitimde, ekonomide, sosyal yapıda, kentleşmede vs olup biten her şey şaka gibidir. Adı olupta kendileri olmayan şeyler gibi. Dünyada demokratik siyasal rejimleri, modern devlet biçimlerini kuran sınıf burjuvadır. Burjuva sınıfı …

+ Read More

Batının derdi ne ?

Batının derdi ne ?

Beşyüz yıllık bir demokrasi tecrübesi var. Deniz ticaret yollarını keşfettiğinde ticareti tekeline aldı, geride kalan toplumları ve kaynakları soygun ve talanla sömürdü ve sermaye biriktirdi, o sermayeyi üretime soktu, üretim aşamasında giderek geliştirdiği teknik icatlarla endüstriyel üretime geçti, pazarı tekeline aldı. Parayı hükümran eden bir sistem kurdu, finans ekonomisini icat etti. Klasik toplumsal yapıyı dönüştürdü, …

+ Read More

Kimlerle Uğraşmalı?

Kimlerle Uğraşmalı?

Halkı, güdülen çoğunluğu, iradesiz kitleyi, oradan buradan duyduğunu ilim sanan cahilleri çok kaale almamalı. Bunlar güçten yanadır. Kudrete taparlar. Dönektirler. Çabuk satarlar. Çıkarları onlar için her şeydir. Liderlerinin peşinden giderler. O sebeple çoğunluğu oluştururlar ve muhafazakârdırlar. Peygamberlere karşı çıkanlar hakkındaki “Onların çoğu iman etmez”, “Çoğu nankördür”, “Çoğu müşriktir”, “Çoğu cahildir” gibi Kur’an ifadelerini bu bağlamda …

+ Read More