Kategori: İktisat

Enflasyon Belası 

Enflasyon Belası 

Tarim, sanayi ve hizmet üretim etkinliği hammadde, aramal, emek, sermaye, girişimci, teknoloji vs üretim sürecini belirleyen temel unsurlar ve girdilerdir. Her hangi bir ürünün maliyetini dolayısıyla satış fiyatını belirler. Bir ülkenin para değerini, alım satım ve değişim ölçüsünü üretim gücü ve, kalitesi ve miktarı tayin eder. Bir ülkede siyasi, hukuki bir istikrar varsa, toplumsal düzen …

+ Read More

kefen parası

kefen parası

1: Bu Milletin tecrübeye dayalı, dini temelli ahlakını ve izzetini koruyacak, kendine has çok hoş gelenekleri var. Bunlardan biri, zor ve kara günler için bir kenarda tuttuğu, ‘kefen parası’ olarakta adlandırdığı üç beş sarı lirası yahut üç beş yüz doviz parasıdır. Devlete, memura, tefeciye, bankacıya, ağaya muhtaç olmamanın yolunu böyle bulmuş, zalime el açmamış, asla …

+ Read More

Medine’de Pahalılık, Türkiye’de Kriz, Karye Ashabı

Medine’de Pahalılık, Türkiye’de Kriz, Karye Ashabı

1.Hicri 7. Yıldı. Hicaz yarımadasının bazı bölgelerinde baş gösteren, 8. Yılda Medine’yi de etkisine alan bir kıtlık devresi yaşanır. Piyasada ve pazarlarda hububat, bakliyat, sebze ve meyve gibi yiyecek; dokuma, tekstil ve kundura gibi giyecek; baharat, süs, koku, tefrişat gibi kullanılacak temel ihtiyaç mamullerinde sıkıntı baş gösterir. Çarşı pazara gelen mallar da azalma olunca fiyatlar …

+ Read More

Türkiye'ye Bitmek Bilmez Saldırı!

Türkiye'ye Bitmek Bilmez Saldırı!

1. Son zamanlarda sıkça tekrarlanır olsa da evveliyattan beridir benzer şeyler hep söylendi, iktidarlar tarafından özellikle söylendi: Devletin bekası tehlikede, Batılı emperyalistler her fırsatta saldırıya hazırlar, bizi ham edip yutacaklar! Bu söylem bana hep iktidarını uzatmak isteyenlerin kurnazca icat ettikleri sloganlar olarak gelmiştir. Kendi bekasını devletin bekası yaparak bir illizyon yaratmak ve ahaliyi ikna edip …

+ Read More

BİR MAYIS ÜZERİNE

BİR MAYIS ÜZERİNE

1. “Sahip olduğunuz servet bizden çaldıklarınızdır.”  Türkiye’de geçmiş yıllarda kutlanan 1 Mayıs emek/proleter/işçi bayramına katılan ‘enerji ve maden işçileri’ kortejinin taşıdığı pankart.  Modern dünyada ‘kapitalist serbest pazar’ ekonomisinin hükümran olduğu her ülkede durum hemen hemen aynı: Genelde toplam nüfusun %1’i, ülkedeki ulusal gelirin %83’üne, toplam servetin %50’den fazlasına sahip. Türkiye’de, 2017 yılı sonu itibarıyla bankalarda 1 …

+ Read More