Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

1: Müslim’i gayri-Müslim’i ayırım yapmaksızın dünya nüfusunun 1/3’ünün hissesine sex ticareti/köleliliği/turizmi ile yaşamak; 2/3’ünün hissesine başta futbol olmak üzere gösteri sanatları/sporları yoluyla uyuşturma ticareti/köleliği/turizmi ile yaşamak, düşüyormuş! 26 kişinin serveti dünyanın yarısının toplam servetine eşitmiş. Her ülkede nüfusun yüzde biriyse ulusal servet toplamının yarısından fazlasına sahipmiş.

Matematik yalan söylemez demişler; modern çağın kurtarıcı mesihi küresel kapitalizm, böyle buyurmuş. İnsanlarda ‘çaresiz’ meliklerin kendilerine biçtikleri bu rolleri kaderleri bellemiş! Onlarda olan iradeye sahip olmayınca!

2: Bu dünyada ne zaman siyaset, ticaret, bilim, cinsellik, sanat ve spor İslamdan ve İslam kaynaklı ahlaktan bağımsız birer ‘kutsal’ meslek, para kazanma yolu olduysa, o günden bu yana bu sonuç doğal sayıldı.

Yahudiler ve Hıristiyanlar nasıl bozularak bu türlü bir hayat tarzına razı geldilerse, Kur’an’ın nuzülüne rağmen Müslümanlarda kitap ehline benzeyerek bu türlü bozulmayı doğallaştırdılar!

3: İyi de; adaleti, merhameti, takvayı üstün tutarak güçlü karşısında zayıfı koruyacak, haklının hakkını iade edecek, eşitlikçi palavraya set çekecek olan insanlar nerede?

Zalime, zorba yöneticilere meyletmeyin ateş size de dokunur buyuran Allah, bu uyarısını insandan gayrı varlıklara mı yaptı?Vahiy; tarihe, tarihsel şartlara ve zamana mı geldi de günümüzde hükmünü icra edecek daileri kalmadı? Paylaşım meselesini dert edipte sosyalist İslamı diye bir şey icat edenler, mantalite, üretim ve pazar farzını niye görmezden gelirler!

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir