Etiket: adalet

Aşiret/Kabile Toplumları ve Yönetimlerine Bühtan Ediliyor

Aşiret/Kabile Toplumları ve Yönetimlerine Bühtan Ediliyor

Yargıtay 10.dairesi İstanbul sözleşmesinin başkanlık kararnamesiyle iptalini onayladı. Böylece yüksek yargıçlar Anayasanın ilgili maddesi uyarınca uluslararası bir anlaşmanın kabul veya çekilme kararında meclis yetki ve onayı şartını yok saydı, yasama meclisini yetkisiz kılıp başkanı bu hususta da tek yetkili kıldı. Ne var bunda büyütülecek, alışıkız biz diyeceklerle bir tarih yolculuğu yapalım… M.450’e kadar Roma imparatorluğunda …

+ Read More

Adalet; Hak Edilendir

Adalet; Hak Edilendir

Modern tarihsel dönemde Müslüman milletlerin içinde bulundukları sosyo-politik ve ekonomik hal ve vaziyetin kaba resmi: “Geri kalmışlık; cehalet; çoğunluğa sefalet azınlığa imtiyaz; usulsüzlük yolsuzluk; güçlüye itaat zayıfa tiranlık; itiraz edene cehennem itaat edene cennet..” Nüfuslarının onbinde beşi ultra zengin (30 milyon dolar ve üzeri servet); binde yarımı zengin (1 milyon dolar ve üzeri servet). Bir …

+ Read More

“Devletin Dini Adalettir”

“Devletin Dini Adalettir”

Yargı sözü üç kelimelik bir terkip. Terkibin kuruluşuna bakılırsa devlet esas, din ve adalet onun doğal birer bileşeni, mütemmim cüzleri oluyor. Terkipte ‘devlet, din, adalet’ kelimeleri soyut kullanılıyor; onları belirleyen, tanımlayan, sınırlayan ve adresleyen dayanak ve özellikler muğlak bırakılmış. Tefsire ve tevile muhtaç durumda. Şu halde bilinenlerden hareketle yorumlayalım.. Mütemmim kelimesi, hukuki bir terimdir; aslın …

+ Read More

ASGARİ ÜCRET MESELESİ

ASGARİ ÜCRET MESELESİ

1: Türkiye’de her yıl sonu asgari ücret tespiti ‘pazarlığı’ yapılır. Bu işe asgari ücret tespit komisyonu karar veriyor. Komisyonda 5’i hükümeti, 5’i işveren örgütlerini, 5’i de işçileri temsil etmek üzere toplamda 15 üye var. İşçileri, en çok üyeye sahip konfederasyon (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. Komisyon her aralık ayında dört kez toplantı yapıyor, sonuncusunda gelecek yılın asgari …

+ Read More

Zam Zulüm İlişkisi

Zam Zulüm İlişkisi

1: Halife Hz Ömer bir gün Salman’a sorar “ben halife miyim melik mi?” Melik kelimesi yerine ‘Herakl, Şah, Sultan, Emir, Başkan..’ sıfatlarını da koyabilirsiniz. Niye Salman? Mübareğin kökeni Fars/İran’dır, kendisi aristokrat soydandır, halife olmayan yöneticiyi, halifelik olmayan yönetim sistemini bilenlerdendir. İkisi arasındaki farkı Ömer’in kendisi de iyi bilir ama bu işin ayırdına vakıf dışardan bi …

+ Read More