Etiket: eşitlik

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

1: Müslim’i gayri-Müslim’i ayırım yapmaksızın dünya nüfusunun 1/3’ünün hissesine sex ticareti/köleliliği/turizmi ile yaşamak; 2/3’ünün hissesine başta futbol olmak üzere gösteri sanatları/sporları yoluyla uyuşturma ticareti/köleliği/turizmi ile yaşamak, düşüyormuş! 26 kişinin serveti dünyanın yarısının toplam servetine eşitmiş. Her ülkede nüfusun yüzde biriyse ulusal servet toplamının yarısından fazlasına sahipmiş. Matematik yalan söylemez demişler; modern çağın kurtarıcı mesihi küresel …

+ Read More

Türkiye'de Sol Söylem Eksikliği

Türkiye'de Sol Söylem Eksikliği

1.Bu gün bütün dünyada görülen, tekçi ve evrensel bir model olarak pazarlanan ve yaygınlaştırılan modern devlet biçimi, özü itibarıyla Avrupa merkezli, Avrupa tarihi sürecinin ve toplumsal şartlarının ürünüdür. Ortaçağda Katolik Roma kilisesinin siyaseten hükümran olduğu “Tanrı devleti” modelinin yerine 16. Yüzyılda kurumsallaşmaya başlamış, “kendisi tanrı olan” devlettir. Devlet, eskiden olduğu gibi şimdi de muktedir bir …

+ Read More

Batının derdi ne ?

Batının derdi ne ?

Beşyüz yıllık bir demokrasi tecrübesi var. Deniz ticaret yollarını keşfettiğinde ticareti tekeline aldı, geride kalan toplumları ve kaynakları soygun ve talanla sömürdü ve sermaye biriktirdi, o sermayeyi üretime soktu, üretim aşamasında giderek geliştirdiği teknik icatlarla endüstriyel üretime geçti, pazarı tekeline aldı. Parayı hükümran eden bir sistem kurdu, finans ekonomisini icat etti. Klasik toplumsal yapıyı dönüştürdü, …

+ Read More

Kapitalizm ve Müslümanlar

Kapitalizm ve Müslümanlar

Bu çağın, bu zamanın ve bu kapitalist dünya sisteminin veya uygarlığının belirlediği mevcut şartlar içinde Müslümanlar için en büyük sorun nedir? Müslümanlar öncelikle içinde yaşadıkları dünyada kendilerini de kuşatan ve yönlendiren küresel kapitalist sistemle bir dertleri olup olmadığına karar vermeliler. Çünkü bütünsel olarak fiziki dünyayı, günlük hayatı kurgulayan, belirleyen, tanzim eden -düzenleyen- ve geleceği tasarlayan, …

+ Read More