Etiket: cemaat

Aile Gettolaşma ve Cemaat Üzerine

Aile Gettolaşma ve Cemaat Üzerine

1: Müslümanlar, modern çağa geçişte karşılaştıkları tehdit ve tehlikeden kurtulup felaha ereceklerini umarak ellerindeki ilk ‘sarı öküzü’ vermişlerdi. Geldiğimiz menzilde felaha ermek bi yana daha beter halle hallendiler ama ellerinde verecek öküzleri de kalmadı! 2: Aile, sığınılacak son mevzii, savunulacak son kale midir? Aile yapısında oluşan ‘mülkiyet, mahremiyet, hiyerarşi, itaat, dayanışma’ vs ilişkileri, iktidar ilişkiler …

+ Read More

Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

1: Her şeyi devlet ayarlı, gününü ve geleceğini aktüel politikaya ve politikacıya bağlayan bir ülkenin milleti, kendine has özellikler taşır; kamu sırtından beslenen iş adamı, işçisini satan sendika, sosyal yardıma bağlı ahali, kariyeri için bilim satan akademisyen ve aydın, çıkarını ilke edinmiş medya, sanatçı, sporcu ve meslek erbabı bu şartlarda, bu sayede gelişir. Bu tür …

+ Read More

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

1.Mü’min olmak, İslam inancının ve şeri fıkıh nizamının gereği ve sonucu olarak toplumsal örgütlenme ve münasebetlerde de doğal olarak mü’min olmaktır. O sebeple İslam, bütüncül olarak kendi sosyal dokusunu ören, kendi toplumsal ve siyasal hayatını düzenleyen kuralları bildiren bir dindir. Müminler arasındaki ilişkiler velayet bağıyla kurulur. En küçük sosyal birimden en geniş çatı örgütüne kadar …

+ Read More

Müslümanlık ve Tepkisellik Üzerine

Müslümanlık ve Tepkisellik Üzerine

Müslüman olmak, insani zaaflar nedeniyle her şartta ve her daim olamasa da genel geçer durumlarda, esasa ait hallerde istikrarlı olarak, kendi inancı ve bakış açısıyla nasıl düşünülmesi ve hareket edilmesi gerektiğini bilmektir. Bir olaya, bir gelişmeye veya bir duruma karşı, başka dinlere ait düşünüş ve davranış kalıplarıyla davranmamak yahut tepkisel olarak onlar gibi yapmamaktır da. …

+ Read More

İslam Hukuku Nasıl Yaşar?

İslam Hukuku Nasıl Yaşar?

Roma İmparatorluğu dağılınca Roma hukuku boşa çıktı, uygulanamaz, kullanılamaz oldu. Ölü bir vücut haline geldi. Çünkü onu canlı tutan devlet/idare ortadan kalkmıştı. Sonra ne oldu? Roma hukuku kitap sayfalarında kaldı. Okunup duran düz metinlere dönüştü. Akademisyenlere araştırma konusu oldu. Roma İmparatorluğu ve toplumu yoksa, Roma hukuku da yok, hepsi bu. Buradan hareketle düşünelim. İslam hukuku, …

+ Read More