Sisi’ler Huday-i Nabit Mi

Sisi’ler Huday-i Nabit Mi

1: Modern ideolojik coğrafi tanımlara göre Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar, Uzak ve Yakın Doğu, Orta Doğu, Afrika.. 17. yüzyıldan başlayarak 20.yüzyıl başına kadar geçen zamanda sırasıyla Portekiz, İspanyol, Hollanda, Fransa, İtalya ve Britanya’nın işgal edip sömürgeleştirdikleri; geleneksel dil-kültür-milliyet-tarih-eğitim-iktisat-devlet anlayışlarının Batılılaştırıldığı; 1. Ve 2. savaş sonrası başlarına birer askeri diktatör yahut kurtarıcı kahraman dikip uluslaştırılarak ‘bağımsızlaştırılan’ …

+ Read More

Kadına Şiddet Yalanı

Kadına Şiddet Yalanı

Önce okuyun sonra kızın! 1: Modern çağda, endüstrileşmiş/tüccarlarmış her toplumda görülen, ‘kadına şiddet’ olarak markalanıp piyasaya sürülen mesele, son zamanlarda Türkiyede algı operasyonlarıyla sürekli dillendirilen mesele oldu. Modern olan her şeyde olduğu gibi bu meselede de görünen/gösterilenle gerçeklik aynı değildir; gerçeği görmek/bulmak isteyenler modern paradigmanın dışına çıkmak zorundalar; kolay olmasada.. 2: Şiddet, kategorik bir tutumdur, …

+ Read More

Ahlaka Dair

Ahlaka Dair

Toplum/millet denen sosyal varlık kuramsal ve uygulama olarak, insan kalabalıklarının bir araya gelip/getirilip bir bütün oluşturmasıyla varlık alanına girer. Bütünlük belirli kuralların varlığı, yasaklanan sınırların oluşmasıyla sağlanan bir dayanışmaya ve birliğe dönüşür. Kurallar ve sınırların uygulanması ve denetlenmesi için vazifeli yönetim denen siyaset/devlet organizasyonu ile otoriter bir güce ve düzene evrilir..   Tarih felsefesinde toplumla …

+ Read More

Ahlak Derken

Ahlak Derken

Klasik çağın geleneksel toplumlarının tümünde yasa, ‘nomos-namus-ahlak’tı; kurallarının dayanağı göksel/kutsal/tanrısaldı. Buna karşılık, Uygulama yetkisi yöneticinin elindeydi; o sebeple ona Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi/temsilcisi denir, ona itaat edilirdi. O da güttüğü koyunlarının çobanı, yönettiği ahalisinin/ailesinin babasıydı.. Modern çağın endüstrileşmiş, kentlileşmiş, sivilleşmiş, laikleşmiş tüm toplumlarında yasa ile ahlak/namus arasındaki bağ koptu; yasa ahlaktan bağımsız bir kategori oldu; dayanağı …

+ Read More

Zorbalık

Zorbalık

Ferdi fizik güce, çoklu sayısal ve maddi güce, örgütlü silahlı güce dayanarak zayıflara ve güçsüzlere çöküp, Onlara sövmek; onları dövmek; kibirlenip aşağılamak; keyfince emretmek; namuslarına canlarına mallarına el koymak; fırsatçılık yapıp kumpas kurmak ve hayatlarına kast etmek değildir. Bunlar asıl zorbalığın sonucu sıradan zülümlerdir; herkesin gücü yettiğine yapabileceği türdendir. Asıl zorbalık Allahın sözünü hepten yahut …

+ Read More