Kategori: Siyer

Kıblenin Değiştirilmesi

Kıblenin Değiştirilmesi

1.Sözlükte kıble, ‘yön, yönelinen cihet veya şey’ anlamına gelir. Terim olarak Müslümanların namazda yönelmeleri gereken istikameti ifade eder. Kıble, tevhid dinine inanmış insanların sadece Allah’ın sözünü yücelttiklerinin, hayatın her alanında yalnızca Allah’ın sözünü tasdik edip ona uyduklarının fiili göstergesi olarak, Allah’ın buyruğu üzerine Kâbe’ye yönelmeyi ifade eder. Çünkü Kâbe’ye yönelmek, sembolik olarak Kâbe’nin rabbi olan …

+ Read More

Ebu Cehil'in Çadırı

Ebu Cehil'in Çadırı

1.Ebu Cehil, Hz. Muhammed devrinde yaşamış, Kureyş toplumunda biriktirdiği servet ve ardına taktığı sayısal çokluğu sağladığı için şahsi liderliği ele geçirmiş birini temsil ediyor. Çağlar boyu kendisi gibi yönetimi şahsen temsil eden Nemrutlar, Firavunlar gibi birisi. Bu tipolojinin genel karakteristiği, duydukları halde Allah’ın sözlerini işitmemiş, Allah’a itaat etmemiş olmaları. Çadır, soy ve kan bağına dayalı …

+ Read More

İslami Tarihte Ve Müslüman Düşüncesinde ‘Muhalefet’

İslami Tarihte Ve Müslüman Düşüncesinde ‘Muhalefet’

Muhalefet Deyince 1.İhtilaf kelimesi, geniş manasıyla her hangi bir meselede uyuşmazlığı  ifade eder. İnsan yapısı, karakteri, fikriyatı, beklentisi vs nedeniyle farklı rey sahibi bir varlıktır. Bu yapısal ve yetişme tarzıyla ilgili bir özelliktir. Doğaldır. Toplumsal hayatın varlığı ve devamı gereği bu özellikteki insanların bir arada yaşaması için şahıslar ve gruplar üstü bir uyum icap eder. …

+ Read More

“Kut-lu” Doğum Üzerine

“Kut-lu” Doğum Üzerine

1.Diyanet işleri başkanlığı bu yıl kutlu doğum etkinliklerini Mevlut Kandiliyle aynı güne denk getireceğini dolayısıyla bu yılın Kasım ayının 29’unda kutlama yapılacağını ilan etti. Herkesçe malum bir çevrenin Vatikan Kilisesinin inancı ve tanrılaştırılan Hz. İsa’nın doğumunu kutlamasıyla bağlantılı olarak 80’lerin sonuna doğru başlattığı, sonradan diyanet işlerinin bu işe el atıp aynı adla bu işi devam …

+ Read More

Mevlut Kandili Yada Kut-lu Doğum 

Mevlut Kandili Yada Kut-lu Doğum 

1.Miladi takvime göre 2017 yılı Kasım ayının 29’u Mevlüt kandili. Yani Hz. Muhammed’in doğumu vesilesiyle kut-lanan kandil. Diyanet işleri başkanlığı, Türkiye’de eskiden Nisan aylarında yapılan ‘kut-lu doğum’ etkinliklerini bu ayın son haftasına alarak ikisini birleştirdi. Hz. Muhammed’in doğumunun ‘kut-lu doğum’ adıyla meşhur edilip kut-lan-maya başlaması, 80’lerin sonuna doğru birileri tarafından bir Vatikan projesi olarak başlatılmış, …

+ Read More