Etiket: vicdan

Ahlak Derken

Ahlak Derken

Klasik çağın geleneksel toplumlarının tümünde yasa, ‘nomos-namus-ahlak’tı; kurallarının dayanağı göksel/kutsal/tanrısaldı. Buna karşılık, Uygulama yetkisi yöneticinin elindeydi; o sebeple ona Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi/temsilcisi denir, ona itaat edilirdi. O da güttüğü koyunlarının çobanı, yönettiği ahalisinin/ailesinin babasıydı.. Modern çağın endüstrileşmiş, kentlileşmiş, sivilleşmiş, laikleşmiş tüm toplumlarında yasa ile ahlak/namus arasındaki bağ koptu; yasa ahlaktan bağımsız bir kategori oldu; dayanağı …

+ Read More

Kur'an Niye Nazil Oldu?

Kur'an Niye Nazil Oldu?

1.Kur’an en temelde, sadece kendisi ezeli ve ebedi olan, ortağı, dengi, yardımcıları, ana babası ve evlatları olmayan bir Allah inancını tazelemek, kendinden başka ilah ve rab olmadığını doğru muhteva ve biçimiyle yeniden hatırlatmak için nazil oldu. Dünya hayatının kendisi ve insanların burada yapıp ettikleri her şeyin bu inanç ve ahiretle bağlantısı olduğunu bildirdi. İnsanlara ne …

+ Read More