Etiket: karar alma

Parlamenter Demokrasi

Parlamenter Demokrasi

Kimin için, hangi sınıf için lüzumlu ve iyi bir siyasal rejimdir? Bakmayın öyle herkesin, her kesimin ya da ayırım gözetmeksizin halkın, yurttaşın, vatandaşın tümünün yararına en iyi rejim diye propaganda edildiğine. Aldanmayın öyle serbest ve adil seçim, herkese oy hakkı yoluyla yüce parlamentoda temsil ve yüce yasama organı teşkil edildiğine. Kapılmayın orda ortak akıl, tartışma …

+ Read More

Karar Alma Süreci Ve Sorumluluğu

Karar Alma Süreci Ve Sorumluluğu

Toplumun tüm üyelerini ilgilendirecek bir karar alma meselesi siyasi bir meseledir. Siyasal olansa ideolojik/dini bir meseledir. Liberalizmin, demokrasinin, sosyalizmin, faşizmin, İslamcılığın kendine has siyaset kuramı var, dolayısıyla politik uygulamaları da kendine hastır. Karar alma süreçleri ve biçimleri de farklıdır. Neyse.. Demokrasilerde çok farklı karar merkezleri ve süreçleri var. Başkanlık sisteminde farklı parlamenter sistemde farklı uygulama …

+ Read More