Etiket: bilimsellik

Cumhuriyet Vesilesiyle Müslümanın Anlamakta Zorlandığı

Cumhuriyet Vesilesiyle Müslümanın Anlamakta Zorlandığı

1: Özellikle sosyal/beşeri bilimsel disiplinler, kendi sahasında, kendi kavramsal sistemini üretir. Geldiği son aşamanın mükemmelliğini ispat etmek için tarihten bir kök referans bulur, bulamazsa kurgular. Başından itibaren gelişen aşamaları tarif ve tasnif ederek yol alır, gelişmesini izah eder, bulgularını anlamlandırır, geçirdiği aşamalarla kıyaslar. Böylece ikna yoluna gider. Felsefe, tarih, sosyoloji, siyaset, iktisat, biyoloji, bilgi felsefesi, astronomi vs …

+ Read More

Papağan

Papağan

1.Bazı hayvanlar vardır yapısal özellikleri gereği eğitilip terbiye edildiklerinde konuşurlar. Bunlardan biri de papağandır. Ona yemini suyunu veren, onun bakımını yapan sahibi, onu nasıl terbiye eder, ona ne öğretirse o sadece onları konuşur. Dilimize ‘papağanlık yapma’ şeklinde yerleşen deyim de bunu izah eder. Burada ‘sahip’ önemli. Besleyen, sulayan, terbiye edip öğreten, ne konuşacağını belleten olarak …

+ Read More

Modern İdeolojiler ve Müslümanlar

Modern İdeolojiler ve Müslümanlar

TARİF VE TANIMLAR Modernlik, Latince “modernus”dan geliyor. MS 5. Yüzyılda mefhum olarak toplumsal karşıtlık çerçevesinde kullanılıyor. O dönemde Pagan-Hıristiyanlık ayırımını belirtiyor ve eskiyi temsilen paganlara karşı yeni olan Hıristiyanları ifade ediyordu. Günümüze gelindiğindeyse geleneksel-modern bağlamında,  eskiyi, geriyi temsilen geleneğe karşılık ileriyi, yeniyi, çağdaşlığı ifade eden modernliği anlatıyor. Görüldüğü üzere yine bir karşıtlık var. Kavram modernizm …

+ Read More