Sizin Mesihiniz Kim

Sizin Mesihiniz Kim

Modern çağ aynı zamanda yeni icat mesihler yani kurtarıcılar çağıdır. Eski mesihler demode oldu çünkü bu günkü reel gerçeklikten kopuklar!..

Çoğunluğu teşkil eden insanlık grubu her daim zayıflardan, yoksullardan, acizlerden ve yönetilenlerden oluşur. Bunlar için ‘umut’ önemli tek şeydir. Hayatta tutunacak tek dallarıdır. Çünkü isyanı bilmez; korkar. Konuşamaz; sızlanır. Direnemez; gücünün farkında değildir. Örgütlenemez; aczini tanrılaştırmıştır. Aklına ve boynuna vurulmuş zincirleri kıramaz; Allah ile bağı zayıftır.

Bu sebeple ve benzer toplumsal ve siyasal şartlarda vaatler, umutlara hitap eder. ‘Bu gün kötüyse aldanma, gelecek daha iyi olacaktır’ vadi, umudu besler. Ortaya kurtarıcılar çıkar/çıkartılır. Hayali bile güzeldir bu umudun çünkü, tek dayanaktır..

Vaadi kim/kimler yapar? Umudu kim/kimler besletir? Elbette ‘elitler.’ Azınlık. Başka bi deyişle ‘iktidar bloğu’ denen üst sınıf. Bu elitlerin her toplumsal şart ve tarihsel zaman diliminde üç özelliği vardır:

1: İdeolojik veya dini değer üretir. Sözlerini dinletir.

2: Geçmişi yorumlar, bu günü meşrulaştırır. İtaat ve rıza ilişkisini sağlar. ‘Kadere’ boyun eğdirir.

3: Geleceği planlar. Vaadlerde bulunur, umut dağıtır. Çoğunluğu ‘ikna etmeyi, kendi statülerinin koruyan düzeni devam ettirmeyi’ becerir.

Elitler, bu işleri yapma ilmine, becerisine, tecrübesine, güç ve imkanına sahiptir. Çünkü örgütlüdür. Aralarındaki dayanışma güçlüdür..

Modern çağda ‘umut’ demokrasidir. Demokrasi sayesinde hükümranlığını sürdüren kapitalizmdir. Seçim, temsil, ifade özgürlüğü; ortak akıl ve tartışma, müzakere ve hesap verebilirlik vaadeder; köleleştirir.

Serbest ticaret der; tekelleşir. İnsan hakları der; ayırır ve yönetir. Hak hukuk der; imtiyazları yasalarla korunanların gücüne boyun eğdirir. Herkese ait olanlar belirli sınıfın emrindedir; diğerlerinin bu imkan ve fırsatlara erişimi yasal olarak sınırlandırılır.Eşit ve adil bir toplumsal düzen vaadeder; eşitsiz ve zalim bir düzen gerçekleştirir..

Modern çağın mesihleri kimlerdir? Bu hususta iddiaları geçerli ve taraftarı bol iki temel mezhep var: “işçi sınıfı diyen sosyalistler”; ve “sermaye sınıfı diyen liberaller.” Faşizm, iki mezhebin değişmez idari sistemidir; işler yolunda gitmez, baldırı çıplaklar ‘ne oluyo yahu’ diyecek olursa demokrat diktatörler devreye girer.

Partiler, sendikalar, sivil toplumlar, üniversiteler, sanatçılar, medya bu işte vazifeli ‘büyücülerdir.’..

Dindarların mesihleri bu çağda ‘işsiz’ kalmıştır. O mesihler, ekonomik siyasi ve sosyal alanda umut dağıtmıyor aksine, zulmün artması için çalışıyor! O mesihlerin umut dağıttığı vaadler tanrı devletindeki adalettir ama bu adalet bu dünya devletlerinde sökmüyor!..

Başlıktaki soruyu tekrarlayalım; bilinen mesihler dışında başka bi mesih/kurtarıcı var mıdır? Varsa o kimdir, kimlerdir? Düne ne der, bu gün için ne söylerler? Gelecekteki vaadleri nelerdir? Hangi umuda bel bağlatıyorlar?

‘Zenginlik, refah, haz, birey, daha iyi bi yarın’ vadeden “bilimsel” ve “teknolojik” mesihle aranız nasıldır? Buna mı güven bağladınız yoksa!

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir