Yahudiler Üstün Bir Millet midir

Yahudiler Üstün Bir Millet midir

Baştan söylenmeli ki cevap; üstünlüğü nasıl ve neye göre tanımladığımızla irtibatlıdır. Şayet bilimde, teknolojide, sermayede, diplomaside üstün olmak üstünlük sebebiyse evet; Yahudiler diğer milletlere göre üstündür.

Günümüz mali ve maddi alanında, dolayısıyla materyalist dünya görüşünde üstünlük yarışına katılmış dünyada milletleri üzerinde, onların sözleri hükümrandır.!

Tıpkı, Hz Muhammed zamanında Arap yarımadasında ticari ve dini alanda lider kavim olarak öne çıkan Kureyş milleti gibi. O devirde Yahudiler üstünlük yarışında yoktu, sıradan dini kabileler veya cemaat halinde idiler. Başka milletlerin buyruğu altında yaşıyorlardı. Uluslararası arenada yoktular.

O devirde, Bizans ve Sasani imparatorluğu askeri ve siyasi bakımdan üstündüler ama ticari ve dini üstünlüğe sahip değildiler. Aaralarındaki rekabette bu iki alanda sürüp duruyordu.

Nitekim Kureyş’ten Müslüman olanlar Medine’de devlet olduktan kısa süre sonra bu iki gücü yerle yeksan edecektir..

İslam, başka üstünlük unsurları getirmişti. İnsanlar arasından Müslüman olanlar bu unsurları baş tacı ettiğinde 1200 yıl dünyaya hükmettiler. Üstünlük unsurlarını değiştirdikleri son 300 yılda zihnen değiştiler, maddi temelde dönüştüler, teknoloji, servet, askeri ve satısal güç bağlamında madde ile kurdukları ilişkileri dönüştürdüler ve sıradan milletler arasına girdiler..

Yahudiler, bu gün, askeri ve siyasi bir güç olarak değilse de bilimsel, teknolojik, mali ve maddi sermaye ve diplomaside üstün iseler Bu üstünlüklerini, modern kimlik dahilinde kalan ve materyalist unsurlarda üstünlük arama yarışına katılan Müslümanların, tarihten çıkışına borçlular..

Müslümanlar tarihten kovulmadı, kendileri çıktılar. Çünkü üstünlük unsurlarını değiştirmiştiler. Bu hususu akıldan çıkartmayalım; oryantalist ezbere kapılmayalım.

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir