Bir Vacibin Vücubu İçin

Bir Vacibin Vücubu İçin

Gerekli şeylerde vaciptir; hükmü bir Mecelle kaidesidir.

Mecelle, Batı hukuk mantalitesini referans alıp yazılı yasa kodifikasyonunu tercüme ve taklit yoluyla İslam ümmetinin toplumsal yaşam biçimine aktaran hukuk metinleridir.

Hangi akıl sorusunu cevaplamadan “akılla nakil çatışırsa akıl tercih edilir” diyen kaideyi ‘şer’ileştiren’ de Mecelle’dir.

Mecelle, 1851 maddesiyle, 1400 yıllık İslam tarihinde ilk yazılı ‘anayasa’ metni olarak bilinir, devlete yasa yapma hakkı veren uygulamayı ilk meşrulaştıran ‘yazılı metin’ olarakta kayıtlara geçer..

Bu Mecelle; siyasi, mali, sınai, iktisadi-askeri konuları Batılı “akla-bilime-yönteme” has kılıp yalnızca nikah, miras, komşuluk, kişisel ihtilaflar ve borçlar hukuku gibi özel veya medeni hukuk konularını İslama has kılan kanunlar kitabıydı..

Bu Mecelle ki; tıpkı Osmanlı gibi Batılı türde reform yapan; devletlerini, idari ve askeri yapılarını ve eğitim sistemlerini Batılılaştıran, toplumsal yapılarını modernleştiren;

Osmanlı’dan “kopartıldıklarında” ‘besmeleyle’ başlayıp ‘şeriata mugayir yasa çıkartılamaz’ hükmüyle devam eden anayasalarıyla, icat edilmiş ulus kültürüyle devletler olan;

Özellikle siyasi, idari, mali, dış politika, hukuki ve adli işlerini İslam’dan bağımsızlaştıran ama öylesine kişisel ve özel medeni işlerini İslam’a göre düzenleyenlere de;

Referans olacaktır..

Bu gün İslam dünyası denen coğrafyada kurulu devletler, 200 yıl önce başlayıp halen devam eden Batı menşeli reform ve rönesans çabalarıyla ‘bilim-teknik-ilerleme-kalkınma-güçlenme-refah-özgürlük-bireysellik..’ rotasında ısrar ediyorlarken, eğitim sistemleri yoluyla toplumlarını da modernleştirmeye devam ediyorlar.

Bu sebeple dünya düzenine uygun yüksek kültür unsurları denen ‘anayasa-demokrasi-laiklik-seküler hukuk–serbest seçim-ifade özgürlüğü-insan hakları-özgürlük-bireycilik-teknolojiye dayalı eğitim..’ vs unsurlar;

Hala İslam’dan bağımsız ve özerk alanlar ve işler olarak düzenleniyor. Bu işlere din karıştırılmıyor. Ve din dolayısıyla kişiye/özele has bir inanç, vicdan işi bir tercih, kişisel ahlak ve ibadete dayalı bir teoloji;

Modern eğitim sistemi içinde seküler ilahiyat bilimi olarak üretilip aktarılmaya devam metafizik bir iş olmayı sürdürüyor..

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir