Etiket: mecelle

Bir Vacibin Vücubu İçin

Bir Vacibin Vücubu İçin

Gerekli şeylerde vaciptir; hükmü bir Mecelle kaidesidir. Mecelle, Batı hukuk mantalitesini referans alıp yazılı yasa kodifikasyonunu tercüme ve taklit yoluyla İslam ümmetinin toplumsal yaşam biçimine aktaran hukuk metinleridir. Hangi akıl sorusunu cevaplamadan “akılla nakil çatışırsa akıl tercih edilir” diyen kaideyi ‘şer’ileştiren’ de Mecelle’dir. Mecelle, 1851 maddesiyle, 1400 yıllık İslam tarihinde ilk yazılı ‘anayasa’ metni olarak …

+ Read More