Hangi İslam, Kaç Tane İslam var

Hangi İslam, Kaç Tane İslam var

 
Ne dangalakça bir soru bu! Yok Vahhabi, yok Şii, yok Sünni olanı mı, yoksa Arabi, Farsi, Kürdi, Türki, Urducası vs olanı mıymış! Bi de yeni çıkanı var; indirilmiş din miymiş uydurulmuş din mi?
Yok Kur’an’cının, yok Hadisçinin, yok gelenekçinin, yok tarikatçının İslamı mı, hangisiymiş?..

İslam’ın şartları, kuralları, standartları vardır. Bunları insanlar tayin edemezler, Müslüman olmak isteyenler bu kurallara teslim olanlardır. Ve bunlar şahsa, mezhebe, milliyete, dile, coğrafyaya, zamana, şartlara göre değişmez, sabittir.
Değişken olanlar din değildir. Dine dayandığı ölçü de içtihattır, dini sınırlar içinde kaldığı sürece makbuldür, dayanmadığı ölçü de ve sınırları aştığı sürece başka bir şeydir. Adını doğru koyalım şunun.
İslam kimsenin keyfince, aklınca, meşrebince, milliyetince, çıkarınca tanımlayıp belirleyeceği, örfüne göre şekillendireceği bir din değildir. Allah’ın dinidir. Peygamberin öğrettiği dindir.
Kabul edenler Müslüman, etmeyenler gavur olur. Bu kadar açık ve net.
Ve bu kuralları kim belirliyor diyen birisi kafası bozuk değilse üç kâğıtçının biridir. Çünkü kuralları dinin sahibi belirliyor. Bunlarda saklı gizli değil apaçıktır. Çoban da bilir Profösörde. Köylü de bilir kentli de.
Dolayısıyla Vahhabisi Şiisi Sunnisi bu şartlara uyduğu kadar İslam, uymadığı kadar batıldır. Kendi koydukları kuralları, örf ve adetlerini İslam yapanların dininin adı İslam değil başka bir şey/dindir…
Daha anlaşılmadıysa demokratlara soralım; kaç tane demokrasi var? Demokrasinin kendisinin asgari standartları yok mu?
Bu standartları Türkler İngilizler Hintliler mi belirliyor yoksa yüzyıllar içinde uygulamayla ortaya çıkmış kurallar mı?
İngilizlerin demokrasisi ile Türklerin demokrasisi aynı mı? Almanların demokrasisi ile Amerikalıların demokrasisi aynı mı? Niye değil? Kaç tane demokrasi var o zaman?
Demokratik ülkeler sıralamasında şu ülkeler demokrat, şu ülkeler demokrasiye yakın, şu ülkeler demokrasiye geçiyor diye niye ayırım yapılıyor? Hangi şartlara göre yapılıyor bu tasnif?..
Atatürkçülere soralım; kaç tane Atatürkçülük var? Ordu içinde cuntacılık yapıp ihtilal yapanlar Atatürkçü mü? Bunlar Atatürkçüyse ihtilallere karşı olanların Atatürkçülüğü ne? Perinçekin Atatürkçülüğüyle CHP’nin Atatürkçülüğü aynı mı? Aynı ise neden ayrı partileri var? Halk TV’nin Atatürkçülüğüyle Akademisyenlerin Atatürkçülüğü aynı mı?..
Bu soruları hangi sosyalizm, hangi faşizm, hangi liberalizm diye çoğaltmak mümkün. Sonuç aynı yere çıkar.
Fakat unutmamalı ki din beşerin ürettiği bir şey olmayıp beşerin isterse tabi olacağı, kendi standartları olan, dili, milliyeti, rengi, coğrafyayı, ırkı, örfleri vs aşan, bu farklılıkları kuşatan ilahi bir bildirimdir. Neyi neyle kıyaslandığımızı bilelim yeter.
Hey gidi Müslüman, bu kadar saftirik misin sen? Hiç mi aklın kalmadı senin?
Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir