Etiket: milliyetçilik

Milliyetçiliğe/Ulusçuluğa Dair

Milliyetçiliğe/Ulusçuluğa Dair

1: Çağdaşı liberalizm; küresel serbest pazar ekonomisi; evrensel insan hakları; ifade özgürlüğü; demokratik devlet ve serbest seçim hakkı gibi modern ilkelerin etkinliği ve yaygınlığı nedeniyle kendi ideolojik tarihlerinde uzun erimli mutlu olamayan ulusçular, dünyanın aldığı karmaşık son şekille mutlu olabilecekleri yeni bir fırsatı daha bulmuş olmalılar! En temelde Hıristiyan ve Müslüman ümmetçilik; ardından evrensel insan …

+ Read More

Hangi İslam, Kaç Tane İslam var

Hangi İslam, Kaç Tane İslam var

  Ne dangalakça bir soru bu! Yok Vahhabi, yok Şii, yok Sünni olanı mı, yoksa Arabi, Farsi, Kürdi, Türki, Urducası vs olanı mıymış! Bi de yeni çıkanı var; indirilmiş din miymiş uydurulmuş din mi? Yok Kur’an’cının, yok Hadisçinin, yok gelenekçinin, yok tarikatçının İslamı mı, hangisiymiş?.. İslam’ın şartları, kuralları, standartları vardır. Bunları insanlar tayin edemezler, Müslüman …

+ Read More

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

1.Mü’min olmak, İslam inancının ve şeri fıkıh nizamının gereği ve sonucu olarak toplumsal örgütlenme ve münasebetlerde de doğal olarak mü’min olmaktır. O sebeple İslam, bütüncül olarak kendi sosyal dokusunu ören, kendi toplumsal ve siyasal hayatını düzenleyen kuralları bildiren bir dindir. Müminler arasındaki ilişkiler velayet bağıyla kurulur. En küçük sosyal birimden en geniş çatı örgütüne kadar …

+ Read More

'Ehl’i Sünnet’ Taraftarı Yahut Karşıtlığı Üzerine!

'Ehl’i Sünnet’ Taraftarı Yahut Karşıtlığı Üzerine!

1.Bizde nicedir kronikleşmeye işaret eden bir tartışma hasıl oldu. Ateşi yükseldiğinde kendini toplumsal planda hemen hissettiren bu tartışma, Ehl’i Sünnet ‘taraftarı’ yada ‘karşıtı’ olmaktır. Popüler Kur’an okumaları ve hadis ekolüne dayalı savunularla canlı tutulduğu için cepheleşme dahi oluştu denebilir. Detaylara girmeden önce konu ile ilgili olarak doğru bir değerlendirme yapabilmek için lazım gerek bir referans …

+ Read More

Wasp

Wasp

Wasp, “Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan” demektir. Bu kimliğin son örneği yeni Amerikan başkanı Trump’dır. Wasp, etnik olarak nesli tükenmiş Kızılderililere, Afro-Amerikalılara, Zencilere, Latinlere ve Protestanlık dışında kalan diğer dinlere ve mezheplere kıyasla Amerika’nın asıl sahipleri olduğunu, yönetme hakkının kendilerine ait olduğunu düşünenleri ifade eder. Finans, ticaret, üretim ve pazarın kontrolü bunlardadır. Dolayısıyla mevcut şartlarda dünyanın da …

+ Read More