Cennet İşportaya Düşer Mi

Cennet İşportaya Düşer Mi

1: Orijinal her ‘mamülün, ürünün, nimetin’ bir sahibi olur, onu kendi biçtiği bir bedelle piyasaya ve alıcılarına sunar.

Fıkhi deyimle bu bir ‘bey’a’dır, ticari deyimle bir ‘alış-veriş’ konusudur. Özetle bedelini ödediğiniz o şey sizin olur. Fakat

Nerde bir alış veriş, alış verişe konu bir şey varsa orda, her daim bi pazarlık, ticari kurnazlık, hile de söz konusu olur; bu haller genelde taklitleri veya sahteleri üzerinden olur.

Olmaz olmaz diye bi şey yok, Ademin oğulları ve kızlarından bi çoğu bu hususlarda gayetten ‘becerikli’ olmayı hep sürdürüyor. Hukuk, mahkeme, hak arama bu gibi işler için de var zaten.

2: Hakiki cennetin sahibi olan Allah, kullarını aldatmaz, sözünden caymaz, her şey ayan beyandır. Maliki olduğu cennetini ‘mal ve can’ karşılığı olarak alıcılara sundu. İsteyen bedelini ödeyip onu alabiliyor.

Çin işi yahut merdiven altı ürünü diyebileceğimiz cennetler de var; pazara sunulan, işportaya düşen bu cennetlerin de ‘müşterisi’ bitmiyor.

Bu iki türe ahiret cenneti diyelim; karşılığı bu dünyada değil.

Bi de var ki dünya cenneti denen, sahipleri modern devletler ve ideolojiler olan cennet; bu hayatta, bu dünyada ‘pazarlanıyor.’ Karşılığını hemen görüyorsunuz. isteyenler bunu da alabiliyor.

Seç beğen al, bedelini öde, senin olsun!

3: Allah’ın cenneti işportaya düşer, gerçek değerinin altında alıcıya sunulur mu?

Bu cennet ‘elde kalmış, modası geçmiş, deforme olmuş, teknolojik değişiklikle daha iyisi üretildiği için piyasasını kaybetmiş’ bir ürün, mamül, nimet olabilir mi?

Soruların cevabı Allah tasavvuru ve ‘müşterinin’ ne aradığıyla irtibatlı.

Ezeli, ölümsüz, ebedi bir Allah inancı olanlar; yoktan var edici, her an yaratıcı, hayat verici, rızıklandırıcı, işitici ve görücü, eceli ve kaderi tayin edici, ölüm sonrası yeniden diriltici, ebedi hayatı yaratıcı ve hesap sorucu Allah’ın sözünü işitip itaat edenler olacağından,

İman etmenin, Allaha güvenmenin en büyük, en yüce, en değerli bir şey olduğunun bilincindedirler.

Bunlar için bu dünyada imanından verip satın alacağı hiç bir şey, mamül, ürün, nimet, teklif, yoktur; dolayısıyla

İşporta cennetlere dönüp bakmaz, bu dünyada kurulacak cennet peşinde koşmazlar.

İngilizlerin ‘ucuz mal alacak kadar zengin değilim’ sözü, dünyevi maksat içerse de işporta müşterileri için olsun kulaklara küpe bir sözdür.

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir