Etiket: zulüm

Zam Zulüm İlişkisi

Zam Zulüm İlişkisi

1: Halife Hz Ömer bir gün Salman’a sorar “ben halife miyim melik mi?” Melik kelimesi yerine ‘Herakl, Şah, Sultan, Emir, Başkan..’ sıfatlarını da koyabilirsiniz. Niye Salman? Mübareğin kökeni Fars/İran’dır, kendisi aristokrat soydandır, halife olmayan yöneticiyi, halifelik olmayan yönetim sistemini bilenlerdendir. İkisi arasındaki farkı Ömer’in kendisi de iyi bilir ama bu işin ayırdına vakıf dışardan bi …

+ Read More

İktidar Bozar mı ?

İktidar Bozar mı ?

1: Gavur aklı dedi ki “iktidar bozar, mutlak iktidar mutlak bozar!” Başka bir gavur aklı da “güç, bozar ve yeniden dizer.” dedi. İlk bakışta doğru gibi geliyor, ikna edici gözüküyor. Burdan hareketle her tür otoriteye dolayısıyla iktidara ve devlete kategorik olarak ideoloji ve değer yüklü reddiyeci yaklaşımı bir kenarda tutalım. İşin doğasına ve yapısına bakalım ve …

+ Read More

Vergi üzerine

Vergi üzerine

Bir zamanlar yeryüzünde, tarih sahnesinde İslam devleti diye bir devlet biçimi vardı. Dört Halife devri sonrası yavaş yavaş bozulmaya başlayan bu biçimde en büyük zulmün, “vergi toplama” başlığı altında tartışıldığı vakidir. Hakikattir. İslam devletinin varlık gerekçeleri arasında “zayıfı güçlüye ezdirmeme” önemli bir kuraldı. Vergi toplama ve gerekli yerlere harcama da bu kuralın en büyük alametiydi. …

+ Read More

Başörtüsü Zulmü Yada 1'e 99, 99'a 1 Paylaşımı

Başörtüsü Zulmü Yada 1'e 99, 99'a 1 Paylaşımı

1.Kur’an’da bahsedilen bir mesel var, Allah bu misalle kullarına bir şey öğretti: Aralarında ihtilaflı bir mesele olduğunu söyleyip davalarını adil bir şekilde halletmesi için Hz. Davud’a gelen iki kardeşin hikâyesi bu. Birisinin 99 koyunu var, diğerinin 1 koyunu. 99’a sahip olan diğerinin elindeki 1’ide istiyor. Dava konusu bu. Meseldeki diğer kısımlar işin teferruat kısmı olmalı. …

+ Read More

Diktatörlük ve Suç Ortaklığı

Diktatörlük ve Suç Ortaklığı

Bir memlekette diktatörlüğe dayalı idari bir sistem olabilir. Bazı ülkelerin içine düştüğü sosyo-ekonomik kriz şartlarını fırsata çeviren idarecilerin diktatörlük hevesine kapıldıkları da görülebilir. Diktatörlük babadan oğula geçtiği gibi askeri ihtilalle de gerçekleşebiliyor. Demokratik idareler de diktatörler çıkarabiliyor. İran’ın Şahı, Irak’ın Saddam’ı, Libya’nın Kaddafi’si, Suriye’nin Esad’ı, Suud’un Kralı klasik diktatörlük örnekleridir. İtalya’nın Mussolini’si, Almanya’nın Hitleri, Türkiye’nin …

+ Read More