Etiket: vergi

Zam Zulüm İlişkisi

Zam Zulüm İlişkisi

1: Halife Hz Ömer bir gün Salman’a sorar “ben halife miyim melik mi?” Melik kelimesi yerine ‘Herakl, Şah, Sultan, Emir, Başkan..’ sıfatlarını da koyabilirsiniz. Niye Salman? Mübareğin kökeni Fars/İran’dır, kendisi aristokrat soydandır, halife olmayan yöneticiyi, halifelik olmayan yönetim sistemini bilenlerdendir. İkisi arasındaki farkı Ömer’in kendisi de iyi bilir ama bu işin ayırdına vakıf dışardan bi …

+ Read More

Vergi üzerine

Vergi üzerine

Bir zamanlar yeryüzünde, tarih sahnesinde İslam devleti diye bir devlet biçimi vardı. Dört Halife devri sonrası yavaş yavaş bozulmaya başlayan bu biçimde en büyük zulmün, “vergi toplama” başlığı altında tartışıldığı vakidir. Hakikattir. İslam devletinin varlık gerekçeleri arasında “zayıfı güçlüye ezdirmeme” önemli bir kuraldı. Vergi toplama ve gerekli yerlere harcama da bu kuralın en büyük alametiydi. …

+ Read More