Etiket: ümmet

İcma-i Ümmet

İcma-i Ümmet

Ümmet; şeri hukuk sistemine göre bir araya gelip şekillenmiş, var oluşunu bu hukuk sistemini müdafaa ve muhafaza ile sağlamış, geleceğini de bu yolla teminat altına almış müminler toplumunu, İcma; bu toplumun dünya işleri olarak bilinen toplumsal bütün işlerini görme ve sorunlarını çözme ‘yöntemini/usulünü/çözüm yolunu’ ifade eder.. Tarihsel gerçeklikte ve referans dönemlerinde Müslüman millet dünyevi bütün …

+ Read More

Ne Kadar Yerli Ve Millisiniz Ya Da Yerli Otomobil

Ne Kadar Yerli Ve Millisiniz Ya Da Yerli Otomobil

1: İmparatorluklar çağı çok dinli, çok mezhepli, çok dilli, çok kültürlü, sınır tanımaz coğrafyalarda yaşayan ümmet temelli toplumsal grupların, İslam ya da Hıristiyan dini egemenliğinde sultan ya da kralın dinden bağımsız siyasi hükümranlığı altında, Kendi içlerinde kendi işlerini halleden özerk cemaatler, dini gruplar olarak bütünleştiği ve yaşadığı bir ümmet birliği ve bütünlüğü modeliydi. Modern çağda …

+ Read More

Bayram Zamanı

Bayram Zamanı

1. Zaman, varlık âleminde başlangıcı ve sonu olan verili bir süreçtir. Olaylar, gelişmeler, alınan kararlar, mekânla birleşen zaman içinde bir anlam bulur. İnsanın yaptıklarının değerli veya değersiz sayıldığı bir boyuta dönüşür. Zaman, kendi başına iradesi olan, kâdir bir ilah değildir. Kendince kanunları olan, yenileyip durduğu sanılan şartlarını dayatan, dolayısıyla varlıkların boyun eğdiği, insanın ne yapıp …

+ Read More

Müslümanlık ve Tepkisellik Üzerine

Müslümanlık ve Tepkisellik Üzerine

Müslüman olmak, insani zaaflar nedeniyle her şartta ve her daim olamasa da genel geçer durumlarda, esasa ait hallerde istikrarlı olarak, kendi inancı ve bakış açısıyla nasıl düşünülmesi ve hareket edilmesi gerektiğini bilmektir. Bir olaya, bir gelişmeye veya bir duruma karşı, başka dinlere ait düşünüş ve davranış kalıplarıyla davranmamak yahut tepkisel olarak onlar gibi yapmamaktır da. …

+ Read More