Etiket: Sünnet

Edille-i Şer'iyye Üzerine

Edille-i Şer'iyye Üzerine

Müslümanların sosyal ve toplumsal hayatlarını Müslümanca yaşamak ve hayatla ilgili sorunlarını Müslümanca çözmek için müracaat edecekleri referans kaynakları “Kuran, Sünnet, İcma” ve “Kıyas”tır. Hemen tüm mezheplerin ittifak ettikleri ve hemen tüm Müslümanların ezbere saydıkları Şer’i deliller bunlardır. Kuran, beşeriyet için, Allah’dan Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e gönderilen mesajların bütünü ve hak olarak korunan vahiylerin toplamından oluşan …

+ Read More

Kapitalizmin İslamî Kimliğe Etkileri

Kapitalizmin İslamî Kimliğe Etkileri

“Ol mahiler ki derya içredirler ama deryayı bilmezler.” Bugün dünya üzerinde yürürlükte tutulan bir tek sistem vardır. Dünyada olup bitenlerin dolayısıyla ülkemizde de geçerli olan genel kuralların, piyasa ekonomisi denen bir sistem tarafından konduğunu ve kontrol edildiğini bilmek önemlidir. Bu piyasa şartları içinde yaşadıkları, sosyo politik, iktisadi, mesleki ve kültürel ilişkilerini de buna göre kurdukları …

+ Read More