Etiket: Sünnet

Sadece Kur’an Diyenler

Sadece Kur’an Diyenler

1: Şayet iman etmek istiyorlar; yaratılış, varlık, varoluş, ölüm, ahiret, hesap, melek, vahiy, kitap, peygamber, Allah, ilah, rab gibi iman unsurları hakkında hakikati öğrenmek istiyorlarsa bir mesele yoktur; habire okusunlar, kendilerini şuurlandırsınlar. Ama o iman şuuruyla nasıl Müslüman olunması gerektiğini peygambere bakarak öğrenecek ve görecekler, onu takip edip rehber edineceklerlerdir. Çünkü; İman unsurlarının toplumsal hayatla …

+ Read More

İslamsız İslamcılık Zamanı!

İslamsız İslamcılık Zamanı!

1. Tarihin ve toplumun dışından geldiği için şartlarla ve zamanlarla, kozmik kültürler ve dil imkanlarıyla kayıtlı ve bağlı olmayan vahiy/din, hangi çağda, tarihsel zamanlarda ve toplumsal şartlarda olursa olsun insanlığa geldiğinde, insanı muhatap aldığında, ilahi buyruklara göre hayatı ve toplumu yeniden düzenlemek, tarihi yeniden kurmak için geldi. Din/İslam en son Kur’an ile tamamlandı ve hakikat ayan beyan …

+ Read More

Siyer Notları 1: Tarih Şuuru ve Kavram Sistematiği

Siyer Notları 1: Tarih Şuuru ve Kavram Sistematiği

1. Tarih, kabaca geçmişte olup bitenlerin günümüze aktarılmış bir hikayesidir ama dünde kalmış, geçmiş zaman dilimiyle sınırlı ve alakalı bir anlatıdan ibaret bir hikaye değildir. Dolayısıyla ilkellikten mükemmelliğe doğru seyreden, gerisini terk edip her çağda yenilenen lineer bir gelişme ve evrimleşme de değildir. Tarih, toplumsal hafızayı kodlayan, değerler sistemini aktaran, iktidar itaat ilişkisini meşrulaştıran, sosyal statüyü …

+ Read More

aktüel tartışma üzerine

aktüel tartışma üzerine

1.Geçenelerde Habertürk Tv kanalında yayınlanan Caner Tslamam ve Ebu Bekir Sifil arasındaki tartışma, muhteva, amaç ve stratejik açıdan doğuracak sonuç itibarıyla ne ifade ediyor, görüşümüzü beyan edelim istedik. 2.Önce: Medyanın genel işlevi bellidir. Doğal olarak her çeşidiyle medya, kamusal alanda halkın haber alma ve bilgilenme hakkına hizmet eden, yönetim kademesinde olup bitenleri aktaran ve halk …

+ Read More

Ercümend Özkan Anısına

Ercümend Özkan Anısına

 1. “Denizler leşleri hep suyun üstünde tutarken incileri dipte saklar” deyişini eskilerden nakletti ‘Tarih-i Cihang-u Şa’ kitabında Cengizhan devrinin baş veziri Ata Melik Cuveyni. Deyişle, devlet yönetiminde karar merkezlerinde bulunan vazifelilerin niteliğine ve vasıflarına gönderme yapıyor, tecrübeli, bilge ve adil yöneticiler eliyle yönetildiğinde ahalisi mutlu, huzurlu, çalışkan, müreffeh ve sadık, bu sayede kendisi uzun süre …

+ Read More