Etiket: reform

Memed’im

Memed’im

1: Seçimler dolayısıyla ertelenen ekonomik ve mali tedbirler geldi çattı; iktidarın sıklıkla dillendirdiği beka meselesi hani! Yine bir fedakarlık ve yeni bir kahramanlık zamanıdır; cengimiz ekonomik cenktir bilesen! 200 yıldır ihtiyaç duyuldukça sürdürülen reformlardan ekonomi temelli olan yeni bir reform paketi daha; sermayeye, yerli yabancı para sahibine yeni teşvikler verilecek; üzerlerindeki yükler azaltılacak; ekstre yeni …

+ Read More

Müslümanlar Neyin Peşindeler?

Müslümanlar Neyin Peşindeler?

1.Memleketimin Müslümanları miras aldıkları ya da kendileri kazandıkları için hak ettikleri kıymetli bir şey vardı ve o ellerinde idi de, birileri gelip onu ellerinden mi aldı? Böyleyse ellerinden alındığı için kaybedilen şey uğruna direnişe geçmiş, varını yoğunu o uğurda ortaya koyup geri almaya mı uğraşıyor? Ya da günümüz Müslümanları gerçekten paha biçilmez değerde kıymetli bir …

+ Read More

‘Unı-versal’ Kavramı Üzerinnden

‘Unı-versal’ Kavramı Üzerinnden

1.Üniversal kelimesi Türkçe’de evrensel, kâinat çapında, genel geçer olan, anlamına kullanılıyor. Felsefe, bilim, siyaset ve sosyoloji dilinde ‘evrensel değer’, ‘objektif gerçeklik’, insanlığın ‘ortak tek doğrusu’ manasını içeriyor. Kelimenin başındaki “unı” öneki evrensel olduğu iddia edileni ‘tek’, ‘tek evrensel doğru’ olarak gösteriyor, kendinden başka değeri ‘yerel’ olarak sınırlıyor, evrensel çapta ‘geçersiz’ olarak kodluyor ve dışlıyor. Kelimeye …

+ Read More

Geçti (mi) Bor'un Pazarı

Geçti (mi) Bor'un Pazarı

Felsefede değişik fikir yürütme metotları vardır, ontoloji ve epistomoloji bunlardan en çok bilinenleridir. Bilgi metotlarının temsilcileri çok farklı sonuçlara vardıkları için birbirini eleştiren ve reddeden tarafta dururlar. 1.Geleneksel dönem olarak adlandırılan dünyada, genel de Doğuda, hemen her şey “yaratılışla” ilgili olarak dolayısıyla “yaratıcı” ile bağlantılı olarak izah edilen, nakle dayalı “ilahi” bir bilgi sistemine ve …

+ Read More