Etiket: Müslümanlar

Müslümanların Ana Sorunu Ne?

Müslümanların Ana Sorunu Ne?

Akıp giden tarihsel zamanlar, değişip dönüşerek ilerleyen toplumsal mekan ve yapılar, yapısal olarak çatışan eski yeni sosyal şartlar dahilinde, Sebeplere dayalı olarak milletlerin yükseliş ve düşüşleri, mülkün/gücün insanlar ve toplumlar arasında devran edip dönmesi mukadderdir. Ticaret yollarının güvenliği, hac seyahatleri, insani ve mali hareketliliğin emniyetini sağlayan büyük güçler/imparatorluklar, Savaşı ve barışı tayin edici güç oldukları …

+ Read More

Aile Gettolaşma ve Cemaat Üzerine

Aile Gettolaşma ve Cemaat Üzerine

1: Müslümanlar, modern çağa geçişte karşılaştıkları tehdit ve tehlikeden kurtulup felaha ereceklerini umarak ellerindeki ilk ‘sarı öküzü’ vermişlerdi. Geldiğimiz menzilde felaha ermek bi yana daha beter halle hallendiler ama ellerinde verecek öküzleri de kalmadı! 2: Aile, sığınılacak son mevzii, savunulacak son kale midir? Aile yapısında oluşan ‘mülkiyet, mahremiyet, hiyerarşi, itaat, dayanışma’ vs ilişkileri, iktidar ilişkiler …

+ Read More

Kapitalizmin İslamî Kimliğe Etkileri

Kapitalizmin İslamî Kimliğe Etkileri

“Ol mahiler ki derya içredirler ama deryayı bilmezler.” Bugün dünya üzerinde yürürlükte tutulan bir tek sistem vardır. Dünyada olup bitenlerin dolayısıyla ülkemizde de geçerli olan genel kuralların, piyasa ekonomisi denen bir sistem tarafından konduğunu ve kontrol edildiğini bilmek önemlidir. Bu piyasa şartları içinde yaşadıkları, sosyo politik, iktisadi, mesleki ve kültürel ilişkilerini de buna göre kurdukları …

+ Read More

Kapitalizm ve Müslümanlar

Kapitalizm ve Müslümanlar

Bu çağın, bu zamanın ve bu kapitalist dünya sisteminin veya uygarlığının belirlediği mevcut şartlar içinde Müslümanlar için en büyük sorun nedir? Müslümanlar öncelikle içinde yaşadıkları dünyada kendilerini de kuşatan ve yönlendiren küresel kapitalist sistemle bir dertleri olup olmadığına karar vermeliler. Çünkü bütünsel olarak fiziki dünyayı, günlük hayatı kurgulayan, belirleyen, tanzim eden -düzenleyen- ve geleceği tasarlayan, …

+ Read More

Din, Bilim ve Siyaset

Din, Bilim ve Siyaset

-1- Batı zihnine göre geçmişte bilim eşittir din, din eşittir bilimdi. Neden böyleydi? İnsanlık tarihini kendilerine göre yaptıkları tarihsel tasnifte, bilgiyi üretenler din adamlarıydı. Yani ruhbanlar bilgi üretiyor, bilim yapıyorlardı. Bilim onların işiydi. Siyaseti kim üretiyor ve yapıyordu o zaman? Kral. Antik dönemlerde bilim ve siyaset iki ayrı alan, iki farklı iş değildi. Başka bir …

+ Read More