Etiket: muhalefet

Devlet Denen

Devlet Denen

1: Kabaca 15. yüzyıldan önce devlet, bir aileye, bir soya yahut bir hanedana has, bunların hükümranlığı altındaki özel bir ‘mülktür.’ Mülkün sahipleri saraylarda ve kalelerde ikamet eder. Şahsi varlıklardır; somuttur, göz önündedir, bilinir, ellenip dokunulabilirlerdi. A: Bunlar hukuku kendi belirlediği için hukukun üstündedir. Dolayısıyla hüküm ve buyruk onundur. Ordu onun ordusudur, mahkemeler onun mahkemesidir, yönettikleri …

+ Read More

Bir Devrin Sonu Ya Da Venezuela

Bir Devrin Sonu Ya Da Venezuela

1: 16. yüzyıldan sonra sanayileşme aşamasına geçmiş, güçlenmiş, askeri bakımdan üstünlüğü ele geçirmiş Avrupalı, okyanus ötesi ticareti ele geçirdiğinde Amerika kıtası dahil dünyayı fiili işgallerle, vahşi katliamlarla yahut siyasi nüfuz altına alarak sömürge haline getirmeye başladı. 15. Yüzyılın güçlü İtalya’sı, İspanya’sı, Portekiz’i nöbeti Hollanda’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye devrederek geri çekilmişti. 18.Yüzyıla gelindiğinde sanayileşme aşamasına geçmesi engellenen, …

+ Read More

İslami tarihte ve Müslüman düşüncesinde muhalefet

İslami tarihte ve Müslüman düşüncesinde muhalefet

Muhalefet Deyince 1.İhtilaf kelimesi, geniş manasıyla her hangi bir meselede uyuşmazlığı  ifade eder. İnsan yapısı, karakteri, fikriyatı, beklentisi vs nedeniyle farklı rey sahibi bir varlıktır. Bu yapısal ve yetişme tarzıyla ilgili bir özelliktir. Doğaldır. Toplumsal hayatın varlığı ve devamı gereği bu özellikteki insanların bir arada yaşaması için şahıslar ve gruplar üstü bir uyum icap eder. …

+ Read More

Siyer Notları 1: Tarih Şuuru ve Kavram Sistematiği

Siyer Notları 1: Tarih Şuuru ve Kavram Sistematiği

1. Tarih, kabaca geçmişte olup bitenlerin günümüze aktarılmış bir hikayesidir ama dünde kalmış, geçmiş zaman dilimiyle sınırlı ve alakalı bir anlatıdan ibaret bir hikaye değildir. Dolayısıyla ilkellikten mükemmelliğe doğru seyreden, gerisini terk edip her çağda yenilenen lineer bir gelişme ve evrimleşme de değildir. Tarih, toplumsal hafızayı kodlayan, değerler sistemini aktaran, iktidar itaat ilişkisini meşrulaştıran, sosyal statüyü …

+ Read More

İslami Tarihte Ve Müslüman Düşüncesinde ‘Muhalefet’

İslami Tarihte Ve Müslüman Düşüncesinde ‘Muhalefet’

Muhalefet Deyince 1.İhtilaf kelimesi, geniş manasıyla her hangi bir meselede uyuşmazlığı  ifade eder. İnsan yapısı, karakteri, fikriyatı, beklentisi vs nedeniyle farklı rey sahibi bir varlıktır. Bu yapısal ve yetişme tarzıyla ilgili bir özelliktir. Doğaldır. Toplumsal hayatın varlığı ve devamı gereği bu özellikteki insanların bir arada yaşaması için şahıslar ve gruplar üstü bir uyum icap eder. …

+ Read More