Etiket: muhafazakârlık

Devlet Denen

Devlet Denen

1: Kabaca 15. yüzyıldan önce devlet, bir aileye, bir soya yahut bir hanedana has, bunların hükümranlığı altındaki özel bir ‘mülktür.’ Mülkün sahipleri saraylarda ve kalelerde ikamet eder. Şahsi varlıklardır; somuttur, göz önündedir, bilinir, ellenip dokunulabilirlerdi. A: Bunlar hukuku kendi belirlediği için hukukun üstündedir. Dolayısıyla hüküm ve buyruk onundur. Ordu onun ordusudur, mahkemeler onun mahkemesidir, yönettikleri …

+ Read More

'Ehl’i Sünnet’ Taraftarı Yahut Karşıtlığı Üzerine!

'Ehl’i Sünnet’ Taraftarı Yahut Karşıtlığı Üzerine!

1.Bizde nicedir kronikleşmeye işaret eden bir tartışma hasıl oldu. Ateşi yükseldiğinde kendini toplumsal planda hemen hissettiren bu tartışma, Ehl’i Sünnet ‘taraftarı’ yada ‘karşıtı’ olmaktır. Popüler Kur’an okumaları ve hadis ekolüne dayalı savunularla canlı tutulduğu için cepheleşme dahi oluştu denebilir. Detaylara girmeden önce konu ile ilgili olarak doğru bir değerlendirme yapabilmek için lazım gerek bir referans …

+ Read More

Kimlerle Uğraşmalı?

Kimlerle Uğraşmalı?

Halkı, güdülen çoğunluğu, iradesiz kitleyi, oradan buradan duyduğunu ilim sanan cahilleri çok kaale almamalı. Bunlar güçten yanadır. Kudrete taparlar. Dönektirler. Çabuk satarlar. Çıkarları onlar için her şeydir. Liderlerinin peşinden giderler. O sebeple çoğunluğu oluştururlar ve muhafazakârdırlar. Peygamberlere karşı çıkanlar hakkındaki “Onların çoğu iman etmez”, “Çoğu nankördür”, “Çoğu müşriktir”, “Çoğu cahildir” gibi Kur’an ifadelerini bu bağlamda …

+ Read More

"Dava" Meselesi

"Dava" Meselesi

Hemen her memlekette hemen her insanın peşinde koşturduğu kişisel veya kendisi gibi olanlarla birlikte sürdürdükleri toplumsal bir davası vardır. Kimi dava vardır geçicidir elde edilince biter, kimisi daha büyük çaplı ve uzun erimlidir bir ömür sürer, kimisi de var ki tüm davaları kuşatır, anlamlandırır, yönlendirir ve hayat tarzına dönüştürür. Ayırıcı olsun diye dava var dava …

+ Read More

Devlete Dair: Gereklilik ve “Kayda Değmezler” Kategorisi

Devlete Dair: Gereklilik ve “Kayda Değmezler” Kategorisi

Bir süredir devam eden devlet tartışmalarına, bir giriş babında, konunun esasına ve zeminine dair bir açılımla katkı sağlamak istiyorum. Devlet kavramında, modern dönem ideolojilerinin kendince yaptıkları tanımlardaki detay farklılıklara itibar etmeden, önceliğin esasa verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan normalde bir devletin varlığı ve gerekliliği üzerine tartışmak daha uygun düşüyor sanki. Dolayısıyla içeriği, fonksiyonu, şekli, tarzı …

+ Read More