Etiket: kültür

Ne Olacak Bu Memleketin hali!       

Ne Olacak Bu Memleketin hali!       

    NEREDEN GELİYORUZ Yüzyıldan başlayıp 18. Yüzyılda kurumlaşan, 19 yüzyılda yayılmacı politikalarla dünyayı istila eden, ülkeleri ve kaynakları soyup soğana çeviren sanayileşmiş Batı, teknik, askeri ve siyasi gücü, kapitalist ekonomik yapısı, demokratik siyasi ideolojisi, laik hukuk ve sivil toplum anlayışıyla dünyada hükümranlık sağladı, bilinenlerin dışında başka bir dünya düzeni kurdu.   İngiltere ile modelleşen …

+ Read More

Cumhuriyet

Cumhuriyet

1923’de Cumhuriyet devleti, idaresi, yönetim biçimi ilan edildiğinde bir şey daha ilan edildi: Reis-i Cumhur’luk makamı. Daha önce olmayan bu ifade sadece ilk reis Mustafa Kemal Paşa için kullanıldı, ondan sonrakiler için Cumhur Başkanı ifadesi kullanıldı. Oysa o güne kadar meclis vardı, meclisten seçilen ve meclise hesap veren hükümet vardı, meclisi yöneten meclis başkanlığı da …

+ Read More

Göçmenler Çağı

Göçmenler Çağı

1 Sanayi devrimine, endüstriyel üretime geçişte büyük göçler yaşadı insanlık. Bu göç dalgası, bile isteye, bizatihi tercih edilerek yapılmış bir hareketlilik değil, mecburiyettendi. Bu göçler, kendi zamanını, kendi mekânını, kendi kültürünü ve kendi hayatını yaşayan, sade, dürüst, iyi huylu, dini değerlerine bağlı insanı kopardı her şeyinden. Köylerini, kasabalarını, küçük şehirlerini terk ederek sanayi kentlerine doğru …

+ Read More

Din, Bilim ve Siyaset

Din, Bilim ve Siyaset

-1- Batı zihnine göre geçmişte bilim eşittir din, din eşittir bilimdi. Neden böyleydi? İnsanlık tarihini kendilerine göre yaptıkları tarihsel tasnifte, bilgiyi üretenler din adamlarıydı. Yani ruhbanlar bilgi üretiyor, bilim yapıyorlardı. Bilim onların işiydi. Siyaseti kim üretiyor ve yapıyordu o zaman? Kral. Antik dönemlerde bilim ve siyaset iki ayrı alan, iki farklı iş değildi. Başka bir …

+ Read More