Etiket: Kilise

Şartlar İlah Mıdır?

Şartlar İlah Mıdır?

1.‘Değişim her şey, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’ felsefesinin ürünü olan şu sözleri hem sıkça duyar olduk, hem de yaygınlaşmasına tanık oluyoruz: “Tarih ve çağ değişti, hayat yeni biçimiyle devam ediyor. Kozmik kültür, dil imkanları genişledi, bilgi arttı. Sosyo ekonomik, hukuki ve siyasi şartlar yenilendi. Şu halde değişime direnmek yerine doğal akışa uyup değişmeli, uyum …

+ Read More

İslam Hukuku Nasıl Yaşar?

İslam Hukuku Nasıl Yaşar?

Roma İmparatorluğu dağılınca Roma hukuku boşa çıktı, uygulanamaz, kullanılamaz oldu. Ölü bir vücut haline geldi. Çünkü onu canlı tutan devlet/idare ortadan kalkmıştı. Sonra ne oldu? Roma hukuku kitap sayfalarında kaldı. Okunup duran düz metinlere dönüştü. Akademisyenlere araştırma konusu oldu. Roma İmparatorluğu ve toplumu yoksa, Roma hukuku da yok, hepsi bu. Buradan hareketle düşünelim. İslam hukuku, …

+ Read More

Devlete Dair: Gereklilik ve “Kayda Değmezler” Kategorisi

Devlete Dair: Gereklilik ve “Kayda Değmezler” Kategorisi

Bir süredir devam eden devlet tartışmalarına, bir giriş babında, konunun esasına ve zeminine dair bir açılımla katkı sağlamak istiyorum. Devlet kavramında, modern dönem ideolojilerinin kendince yaptıkları tanımlardaki detay farklılıklara itibar etmeden, önceliğin esasa verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan normalde bir devletin varlığı ve gerekliliği üzerine tartışmak daha uygun düşüyor sanki. Dolayısıyla içeriği, fonksiyonu, şekli, tarzı …

+ Read More

Göçmenler Çağı

Göçmenler Çağı

1 Sanayi devrimine, endüstriyel üretime geçişte büyük göçler yaşadı insanlık. Bu göç dalgası, bile isteye, bizatihi tercih edilerek yapılmış bir hareketlilik değil, mecburiyettendi. Bu göçler, kendi zamanını, kendi mekânını, kendi kültürünü ve kendi hayatını yaşayan, sade, dürüst, iyi huylu, dini değerlerine bağlı insanı kopardı her şeyinden. Köylerini, kasabalarını, küçük şehirlerini terk ederek sanayi kentlerine doğru …

+ Read More

Ne Olacak Bu Dünyanın Hali?

Ne Olacak Bu Dünyanın Hali?

Türkiyeliler olarak alışığız biz “ne olacak bu memleketin hali” kaygısına ve “şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” telaşı ve propagandasına ya, oradan mülhem bunları küre çapında yinelesek diye düşünmek istiyorum.