Etiket: kelam

Teoloji

Teoloji

1: Kabaca tanrısal, tanrıyla irtibatlı bilgi/bilim demek. Tanrının varlığı, yaratıcılığı, kudreti, tekliği çokluğu, din kitap peygamber gönderip göndermediği gibi konu başlıkları ilgi alanıdır. Müslümanlıkta “kelam” ilmine denk geldiği söylenir fakat bu bir yanılsamadır. Teolojik konuları tartışmak başka bir şey, teoloji veya kelam ilmi/bilgisi üretmek başka bir şeydir. 2: İslam kelamı yahut felsefesi, muhkem ve değişmez …

+ Read More

Ebu Cehil'in Çadırı

Ebu Cehil'in Çadırı

1.Ebu Cehil, Hz. Muhammed devrinde yaşamış, Kureyş toplumunda biriktirdiği servet ve ardına taktığı sayısal çokluğu sağladığı için şahsi liderliği ele geçirmiş birini temsil ediyor. Çağlar boyu kendisi gibi yönetimi şahsen temsil eden Nemrutlar, Firavunlar gibi birisi. Bu tipolojinin genel karakteristiği, duydukları halde Allah’ın sözlerini işitmemiş, Allah’a itaat etmemiş olmaları. Çadır, soy ve kan bağına dayalı …

+ Read More