Etiket: İslamcılık

Üç Tarzı Siyaset; Devrim Ya Da Değerler Sistemi

Üç Tarzı Siyaset; Devrim Ya Da Değerler Sistemi

1: Osmanlı merkez illerinde geçen yüzyılın başında şekillenmeye başlayan üç tür siyasal ve toplumsal görüş ortaya çıktı; her birinin farklı değerler sistemi vardı dolayısıyla bunlar kendi içinde çatışmalıydı. Osmanlı yönetici sınıfından “sarayı-bürokrasisi-mollası-askeri-aydını” arasında sürüp gelen kuramsal ve yeniden örgütlenme hususundaki üç farklı siyasi anlayış, kabaca son 200 yıldır yıkılıp dağılması mukadder görünen Osmanlı devleti ve …

İslami Siyaset

İslami Siyaset

1: 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlatılan küresel operasyonlar, suni bir İslamcılık icat ederek İslami siyaseti tasfiye etti. Daha baştan söylemeli ki bir nimetin kadri, o kaybedildiğinde bilinir. 2: İslami siyaset insanlık tarihiyle yaşıttır; tevhidi inanç temelli bir varoluş, toplumsal ve siyasal ölçekte özgün bir hayat tarzı stratejisidir. Kendine has bilgi biçimiyle toplumsal siyasal bir …

+ Read More

Tarih ve Siyaset Tartışması -II-

Tarih ve Siyaset Tartışması -II-

Modernizm Bu başlıklar ve benzerlerini yerli yerine oturtmak ve bağlantılarıyla birlikte tartışabilmek için bağlamla ilgili gelişmelerin başlangıcına, seyrine ve günümüzdeki neticesine dair kısa bir tarihi özete başvurmakta yarar vardır. Zira kavramların kendilerine has detaylar hariç hemen hepsi modern çağla bağlantılıdır. Modernizm, tarihsel köken ve süreç itibarıyla Batı’da dine, dini düşünceye, dini değerlere, dini topluma, dine …

+ Read More

Tarih ve Siyaset Tartışması -I-

Tarih ve Siyaset Tartışması -I-

Tarih ve Siyaset Tarih, insanlık tarihi boyunca çeşitli insan gruplarının birleşip topluluklar halinde, belirli mekânlarda nasıl yaşadıklarını, iktisadi, hukuki, mesleki işlerini nasıl çözdüklerini, siyasi olarak nasıl örgütlendiklerini, yönetimlerini, savaşlarını ve barışlarını, hükümet ve devletlerin yükseliş ve düşüşlerini anlatır. Bu sebeple kıymetini bilene “tarih talihtir” demişler. Siyaset, farklı eğilimlere, tutkulara, fikirlere ve reylere sahip insanların toplum …

+ Read More

Sönen Ateşin Dumanı

Sönen Ateşin Dumanı

İslamcılık, modern dönemler boyunca derinden yanan bir “ateşti”. İslamcı akım, Müslümanların bir taraftan çöken devletleri, ilga edilen hilafet yönetimi, parçalanan toprakları, yok olan İslami toplumsal kimliği ve ayrışarak uluslaşan halklarıyla “yakıcı” bir derde düşmüştü. Öte taraftan hakkı hatırlatma sorumluluğu gereği insanlığa, hayata ve dünyaya başka bir algı ve yaşam tarzını teklif etmek gibi de bir …

+ Read More