Etiket: İslam

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

1.Mü’min olmak, İslam inancının ve şeri fıkıh nizamının gereği ve sonucu olarak toplumsal örgütlenme ve münasebetlerde de doğal olarak mü’min olmaktır. O sebeple İslam, bütüncül olarak kendi sosyal dokusunu ören, kendi toplumsal ve siyasal hayatını düzenleyen kuralları bildiren bir dindir. Müminler arasındaki ilişkiler velayet bağıyla kurulur. En küçük sosyal birimden en geniş çatı örgütüne kadar …

+ Read More

İslam'da 'Devlet' Var Mı?

İslam'da 'Devlet' Var Mı?

İslamcılar mı pusulayı şaşırdı bize mi öyle geldi pek anlayamadık gitti, niye mi, şu sıralar Kur’an’da şu var mı bu var mı sorusu pek moda oldu, tevir türlü müfessirler peydahladı, aklımız karıştı da ondan! “Devlet” kelamıda nasibini alanlardan oldu bu hengamede ve çokça dikkat çekmeye başladı. Devletin dini olmazdan tutun da, Kur’an’da böyle bir şey …

+ Read More

Kurtarıcılardan Kurtulmak

Kurtarıcılardan Kurtulmak

1.Özal’ın ilk yıllarıydı. Türkiye üç aylık, aylık, gecelik faizle yeni tanışmıştı. Borsa yaygınlaşmış, tefecilik ve döviz alışverişi yasallaşmış, konut kredileri yeni duyulmuştu. O zamanlar kuyumculuk yapıyordum dolayısıyla bu alandaki gelişmelerden yakinen haberdardım. Müşterilerin neredeyse hepsinin faize, faiz diye rağbet etmediğini ve helal olana yönelip altın alarak tasarruflarını korumaya çalıştığını iyi hatırlarım. O sıralar sosyal dokuyu …

+ Read More

Din Devlet Birliği

Din Devlet Birliği

  Gazali: “Din temeldir, sultan da (yönetim) bekçi. Temeli olmayan yıkılır, bekçisi olmayansa elden gider.”   Din ne? Dünya işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini öğreten kurallar, dünya ve ahiret saadetini temin eden inanç ve tutum bütünlüğü.   İslami yönetim, nübüvvetin siyasi uzantısı, insanları dosdoğru yola götüren peygamberlerin toplumsal önderliğinin devamıdır.   Nesefi:”Müslümanlar, hükümleri/yargıları/kuralları yerine getirecek, cezaları …

+ Read More

Demokrasi Müslümanlara neden uymaz !

Demokrasi Müslümanlara neden uymaz !

1.Batılı epey çekti geçmişte monarkın mutlak iktidarını dengelemek ve sınırlamak için. Anayasal meclisi bu nedenle kurdu 2.Burjuva sınıfı çıktı meydana, halkı icat etti, monarkı devirip halk meclisini kurdu. Klasik demokrasiyi keşfetti. 3.Halk kendi kendini yönetecekti bu sistemde. İktidar seçimle gelip gidecek, mutlak iktidar sahibi olamayacaktı. Sosyal sözleşmeyi, anayasayı, anayasal garantiyi, kamuoyunu, kamu iradesini, hukukun üstünlüğünü …

+ Read More