Etiket: İslam

Müslümanların Ana Sorunu Ne?

Müslümanların Ana Sorunu Ne?

Akıp giden tarihsel zamanlar, değişip dönüşerek ilerleyen toplumsal mekan ve yapılar, yapısal olarak çatışan eski yeni sosyal şartlar dahilinde, Sebeplere dayalı olarak milletlerin yükseliş ve düşüşleri, mülkün/gücün insanlar ve toplumlar arasında devran edip dönmesi mukadderdir. Ticaret yollarının güvenliği, hac seyahatleri, insani ve mali hareketliliğin emniyetini sağlayan büyük güçler/imparatorluklar, Savaşı ve barışı tayin edici güç oldukları …

+ Read More

“Devletin Dini Adalettir”

“Devletin Dini Adalettir”

Yargı sözü üç kelimelik bir terkip. Terkibin kuruluşuna bakılırsa devlet esas, din ve adalet onun doğal birer bileşeni, mütemmim cüzleri oluyor. Terkipte ‘devlet, din, adalet’ kelimeleri soyut kullanılıyor; onları belirleyen, tanımlayan, sınırlayan ve adresleyen dayanak ve özellikler muğlak bırakılmış. Tefsire ve tevile muhtaç durumda. Şu halde bilinenlerden hareketle yorumlayalım.. Mütemmim kelimesi, hukuki bir terimdir; aslın …

+ Read More

Sadece Kur’an Diyenler

Sadece Kur’an Diyenler

1: Şayet iman etmek istiyorlar; yaratılış, varlık, varoluş, ölüm, ahiret, hesap, melek, vahiy, kitap, peygamber, Allah, ilah, rab gibi iman unsurları hakkında hakikati öğrenmek istiyorlarsa bir mesele yoktur; habire okusunlar, kendilerini şuurlandırsınlar. Ama o iman şuuruyla nasıl Müslüman olunması gerektiğini peygambere bakarak öğrenecek ve görecekler, onu takip edip rehber edineceklerlerdir. Çünkü; İman unsurlarının toplumsal hayatla …

+ Read More

Şark Kurnazlığı Batı Akılcılığı

Şark Kurnazlığı Batı Akılcılığı

1. Şarklılık; sağ gösterip sol vurmak, çetele tutup fırsat kollamak, pusu kurup intikam almak, çalışmadan yorulmak, başkasının sırtından geçinmek, ödünç iyilik yapmak, mali ve sayısal güce dayanıp kibirlenmek, barbarlık, kendinden olmayanı yok saymak, kişisel grupsal çıkarı komşunun, toplumun ve ülkenin çıkarının önüne koymak gibi özellikleriyle bilinir. Kurnazlıksa; bu özellikleri tam tersi yalan söz ve görüntüyle örtmeyi …

+ Read More

İslamsız İslamcılık Zamanı!

İslamsız İslamcılık Zamanı!

1. Tarihin ve toplumun dışından geldiği için şartlarla ve zamanlarla, kozmik kültürler ve dil imkanlarıyla kayıtlı ve bağlı olmayan vahiy/din, hangi çağda, tarihsel zamanlarda ve toplumsal şartlarda olursa olsun insanlığa geldiğinde, insanı muhatap aldığında, ilahi buyruklara göre hayatı ve toplumu yeniden düzenlemek, tarihi yeniden kurmak için geldi. Din/İslam en son Kur’an ile tamamlandı ve hakikat ayan beyan …

+ Read More