Etiket: İslam devleti

‘Unı-versal’ Kavramı Üzerinnden

‘Unı-versal’ Kavramı Üzerinnden

1.Üniversal kelimesi Türkçe’de evrensel, kâinat çapında, genel geçer olan, anlamına kullanılıyor. Felsefe, bilim, siyaset ve sosyoloji dilinde ‘evrensel değer’, ‘objektif gerçeklik’, insanlığın ‘ortak tek doğrusu’ manasını içeriyor. Kelimenin başındaki “unı” öneki evrensel olduğu iddia edileni ‘tek’, ‘tek evrensel doğru’ olarak gösteriyor, kendinden başka değeri ‘yerel’ olarak sınırlıyor, evrensel çapta ‘geçersiz’ olarak kodluyor ve dışlıyor. Kelimeye …

+ Read More

Her Şey Aslına Rücu eder

Her Şey Aslına Rücu eder

  Çağdaş bir oryantaliste göre, tarihte kendi ideolojik temelinde kurulmuş krallık, monarşi, cumhuriyet şeklindeki hükümet, devlet ve imparatorluklar, bir kez yıkılıp çöktükten sonra, bir daha geriye dönmedi. Onların yerine hep daha farklıları ve başkaları kuruldu.   Bu yargı tarihselcilik anlayışına dayalı, sürekli ileriye doğru değişimin kaçınılmazlığıyla ilgili bir yargı. Kısmen gerçeklik payı var. Fakat adamın …

+ Read More

Hz. Muhammed’in Medine Yahudileriyle İlişkisi

Hz. Muhammed’in Medine Yahudileriyle İlişkisi

Giriş Konu başlığının bağlamı, Hz. Peygamber’in ve Müslümanların Mekke’den Yesrib’e hicretinden sonra orada yerleşik Müslümanlarla birlikte yeni kurdukları İslam toplumu ve İslam devleti ile alakalıdır. Medine’de egemenlik, hükümranlık ve siyasi otorite Müslümanların elindedir. Toplumsal ilişkileri düzenleme, kamusal alanı yönetme yetkisi onların tekelindedir. Dolayısıyla Yahudi toplulukları veya grupları, diğer Arap kabileleri gibi İslam devletinin birer unsurudur. …

+ Read More

Devlet Olmadan Allah’ın Hükümleri Uygulanamaz mı?

Devlet Olmadan Allah’ın Hükümleri Uygulanamaz mı?

İslam hukuku sadece devletle uygulanabilir bir şey değil. Buna dikkat etmek lazım. Devlet bir güçtür, imkândır ama kendi içinde İslam hukukuna göre örgütlenmiş cemaat de bir anlamda devlettir. Bunu gerçekleştirenler devlet olduklarında da benzer davranırlar. Toplum İslam’ı isteyecek diye bir kural yok. Nitekim Medine’de toplumun çoğu İslam devletini istememişti. Yahudiler ve müşrik Araplar sayıca çoğunluktaydılar. …

+ Read More

İslam Hukuku Nasıl Yaşar?

İslam Hukuku Nasıl Yaşar?

Roma İmparatorluğu dağılınca Roma hukuku boşa çıktı, uygulanamaz, kullanılamaz oldu. Ölü bir vücut haline geldi. Çünkü onu canlı tutan devlet/idare ortadan kalkmıştı. Sonra ne oldu? Roma hukuku kitap sayfalarında kaldı. Okunup duran düz metinlere dönüştü. Akademisyenlere araştırma konusu oldu. Roma İmparatorluğu ve toplumu yoksa, Roma hukuku da yok, hepsi bu. Buradan hareketle düşünelim. İslam hukuku, …

+ Read More