Etiket: insan

Post Modern Bir İcat: İnsan Olmak

Post Modern Bir İcat: İnsan Olmak

1: Neo-liberalizmin, neo-kolonyalizmin, neo-küreselliğin markalı ve tescilli ürünü olduğu besbelli bir söylem moda oldu şimdilerde; önce insan olmak. Soyut olduğu, hayali olduğu belli ama evrensellik vasıflarıyla donatılıp piyasaya sürüldüğü için oldukça cazip. Tüketime hazır.. Her yere çekilebilir, her kalıba sokulabilir bir varlık, bir tanım bu; kimliği yok, cinsiyeti yok, aidiyeti yok, milliyeti yok, ideolojisi yok, …

+ Read More

İnsana Dair

İnsana Dair

1. İnsan, başından beri hep insan olarak yaratıldı. Şerefli olarak yaşamanın bilgisi verildi, yolu gösterildi. Kendisine hayat verildiğinde her insanın buna uygun yaşaması, bozulmadan geri dönmesi uyarısı yapıldı. Bozularak döneceklere cezası hatırlatıldı. İnsan hiç bir zaman bir ırka mensup olarak yaratılmadı. Dünyada ırkçılar olduğu için sonradan ırkçı oldu. Yapılan uyarıyı terk ettikten sonradır ki ırkının …

+ Read More

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

Müslüman Olanın Neyi Olmaz

1.Mü’min olmak, İslam inancının ve şeri fıkıh nizamının gereği ve sonucu olarak toplumsal örgütlenme ve münasebetlerde de doğal olarak mü’min olmaktır. O sebeple İslam, bütüncül olarak kendi sosyal dokusunu ören, kendi toplumsal ve siyasal hayatını düzenleyen kuralları bildiren bir dindir. Müminler arasındaki ilişkiler velayet bağıyla kurulur. En küçük sosyal birimden en geniş çatı örgütüne kadar …

+ Read More

Neyi Unuttuğunu Hatırla!

Neyi Unuttuğunu Hatırla!

Müslüman olarak inanırız ki bütün evreni, her kozmik alemi ve içindeki bütün varlıkları olduğu gibi insanı da, Allah yarattı. Alemlerde düzenli işleyen bir sistem kurdu, bütün varlıklara görevini tayin etti. Her varlığa bir hayat verdi, yaşamasını sağladı, kaderini tayin etti. İnsana ise ayrı bir sorumluluk verdi. İnsan varlığı olarak önce ruhlarımız yaratıldı. Orada Rabbimizle bir …

+ Read More

Anayasa Meselesi: Yinede Sorulacak!

Anayasa Meselesi: Yinede Sorulacak!

1. Kur’an Tevbe suresi 24. Ayette Allah şöyle buyuruyor: “(Ey Muhammed inananlara) De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabalarınız, kazandığınız mallar, kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler, size Allah ve Resulünden, onun yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, o zaman Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyiniz. Allah, kendi yolundan çıkmış bir topluluğu doğru …

+ Read More